Skip to main content

The Man I Love - Safe In Your Arms

The Man I Love - Safe In Your Arms

Read This Book Online

Publish Date: 

2009

Print Publisher

My Special Valentine

ISBN: 

978-971-43-1466-5

“Gusto ko lang sanang magpakilala sa’yo nang pormal,” anang lalaking humabol kay Ina. Tanda niya pa ang kapreskuhan nito noong una silang nagkaengkuwentro kaya nagtaray siya. “At bakit, sa palagay mo, magkakainteres akong makilala ka? Na guwapo…” Natigilan siya nang tumambad sa paningin niya ang nakaburdang pangalan sa uniporme ng lalaki: Lt. Kyle Magdayao. Napatayo siya ng tuwid at masama ang loob na sumaludo rito. “Begging your pardon, Sir.”
He gave her a disarming smile. “I will accept your apology kung papayag kang mag date tayo.” Bukod sa bawal tumanggi sa isang senior officer, hindi niya rin iyon magagawa dahil sa mga mata nitong napakalagkit tumingin. “Sir, yes, Sir,” aniya. Lalong lumawak ang ngiti ng lalaki…

4.772725
Your rating: None Average: 4.8 (22 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in