Skip to main content

My Love, My Hero: Noah

My Love, My Hero: Noah

Read This Book Online

Publish Date: 

2002

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-02-0420-3

“Ang sabi ng mga nakakita na sa kanya, very good-looking daw si Noah Pierson. At mabiro,” narinig niyang sabi ni Joanna na pumukaw sa pag-iisip niya. “He is. Good-looking, I mean,” aniya. Iyong sinabi nitong mabiro ito, hindi siya sigurado roon. Ang naaalala niya ay isang istriktong kuya ng best friend niya. Kung tingnan siya nito noon ay parang siya lagi ang promotor kapag nagkakaroon ng gulo. Na parang kapag nakakagawa ng mali ang mahinhin nitong kapatid ay tiyak na siya ang may kasalanan. Kunsabagay, most of the time ay siya naman talaga ang may kasalanan. Lalo lang niya itong pinagtatawanan noon.

4.5625
Your rating: None Average: 4.6 (16 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in