Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

My Love, My Hero: Zach

Zach

Read This Book Online

By

Publish Date: 

2001

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-609-889-8

BUMALATAY ang kirot sa guwapong mukha ni Romano Noriega. Mula sa siwang ng bintanang pinagkukublihan ay tanaw niya ang kaakit-akit na larawan ni Agnes Maria Esmana y Legazpi. Kay ganda ng larawang iyon. “Ahh... Agnes,” mahina subalit maemosyong bulong niya. Ilang saglit pa siyang nakiramdam bago dahan-dahang sumampa sa pasimano. Walang ingay na narating niya ang nursery ng mansiyon ni Aurelio Esmana. Napangiti siya nang maluwang nang makita ang crib ng sanggol na pakay. “Romina...” bulong niya habang pinagmamasdan ang dalawang buwang sanggol na babae. Kinarga niya ito nang buong-ingat at idinikit sa kanyang pisngi ang maselang pisngi nito. “Agnes Romina... my child...” Ilang sandali siyang nanatili sa posisyong iyon bago nagpasyang lumabas na ng silid. Kung gaano siya kaingat na pumasok sa kabahayan, mas doble ang ingat ang ginawa niya nang siya ay lumabas. Tangay niya ang sanggol na si Aurelianna Maria Legazpi Esmana.

4.76
Your rating: None Average: 4.8 (25 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in