Skip to main content

My Lovely Bride: Luvimi & Jerico

My Lovely Bride: Luvimi & Jeric

Read This Book Online

Publish Date: 

2003

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-02-0973-6

Diyata’t exhibitionist pa ang lalaking ito! Lalo tuloy siyang nakumbinsing nagkamali siya ng pagkakakilala rito. Iniiwas niya ang mukha rito. “I won’t be enjoying it!” giit niya. “I have an idea, why don’t we sneak in my dorm at doon natin ituloy ang gagawin natin? Malambot ang kama ko.” Ilang saglit itong hindi umimik, tila nananantiya kung seryoso siya. Lihim siyang nagdasal na sana ay bilhin nito ang pagsisinungaling niya. Hinaplos pa niya ang mukha nito para lalo itong mapaniwala na pumapayag na siya sa gusto nito.

4.75
Your rating: None Average: 4.8 (32 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in