Skip to main content

My Wedding Planner

My Wedding Planner

Read This Book Online

Publish Date: 

2004

Print Publisher

Bookware Publishing Corp.

ISBN: 

971-43-0828-3

"Magkano ang kailangan mo para lubayan ang pambobola sa lola ko?" asik ni Joe.

"Anong "pambobola" ang ibig mong sabihin?" gulat na tanong ni Margot. "Ako na nga ang nagmamalasakit, ako pa ang pagbibintangan mo ng masama."

"Huwag ka na nang magkaila. Nagpapataas ka lang ng presyo," namumuhing sabi nito.

Nagpanting ang tainga niya sa narinig at hindi niya napigilan ang pag-igkas ng kamay. Pero bago iyon lumapat sa pisngi ni Joe, nasalo nito iyon. Hinapit siya nito at siniil ng halik-- halik na puno ng galit at pagpaparusa--- halik na di niya napigilang tumbasan ng kampantay na init at pagnanasa...

4.78125
Your rating: None Average: 4.8 (32 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in