Skip to main content

Nagkamali Ba Ang Puso?

Nagkamali Ba Ang Puso?

Read This Book Online

Publish Date: 

2006

Print Publisher

My Special Valentine

ISBN: 

978-971-43-1126-8

The moment Missy set her eyes on Eric, for the first time in her spoiled, sheltered and easy life, she fell in love. Kaya nga kinulit niya ang ama na ipasok siya bilang sekretarya ng binata. Iyon ay sa kabila ng katotohanang pag-aari nila ang kompanyang iyon. Mariin ang pagtanggi ni Eric. “I don’t have any intention of working with a Barbie doll-looking girl whose major concern is how not to break her nails!” Tumaas ang kilay niya. Duh! Kasalanan ba niyang maging maganda? She graduated at the top of her class. How hard could working as his secretary be? Hindi susuko si Missy. Ipapakita niya kay Eric that she was matured enough for the job… and for his love.

4.486485
Your rating: None Average: 4.5 (37 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in