Skip to main content

One Silly Kiss

One Silly Kiss

Read This Book Online

Publish Date: 

2003

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-02-0836-5

ILANG araw nang hindi nakikita ni Kraine si Nayan. At aaminin niyang nami-miss niya ito. Napabuntong-hininga siya habang nakapanga-lumbaba. “Nami-miss mo iyong mag-ama, ano?” tudyo ni Wica. “Si Nayan lang,” depensa agad niya. “Iyong bata o iyong ama ng bata?” Pinandilatan niya ito. “Okay, sinabi mo, eh,” sabi nito bagaman nasa tono pa rin ang panunudyo.

4.333335
Your rating: None Average: 4.3 (27 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in