Skip to main content

Prima Donna

Prima Donna

Read This Book Online

Publish Date: 

2001

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-02-0018-6

PUMAILANLANG ang masigabong palakpakan sa backyard ng Araña Mansion na pinagdarausan ng kasayahan. Dahan-dahan namang pumanaog sa malapad na outside staircase si Donna mula sa mataas na terrace. She was wearing a haltered dress decorated with gold threads and pink stones. Her long black hair was brushed up. Napakaganda ng kanyang ngiti, naka-chin up siya, at may finesse sa kanyang pagkilos. Hindi siya naiilang na salubungin ng tingin ang mga matang nakatuon sa kanya dahil alam niyang maganda siya at mayaman, at batid niyang marami sa mga kababaihang naroroon nang gabing iyon ang naiinggit sa kanya.

4.5
Your rating: None Average: 4.5 (20 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in