Skip to main content

Sa Kabila Ng Lahat, Mahal Kita

Sa Kabila Ng Lahat, Mahal Kita

Read This Book Online

Print Publisher

My Special Valentine

Sa unang banat pa lang ni Ysmael ay nainis na agad si Arianne. Sukat ba namang sabihan siya nitong layuan niya ang pamangkin nito kapalit ng kahit anong halagang hingin niya? Then it hit her: Ang akala nito ay siya si Roselle, ang twin sister niya! Nang malaman iyon ng kakambal, pinilit siya nitong tanggapin ang bribe ng lalaki.
Ngayon, nais man niyang isalba ang reputasyon kay Ysmael ay huli na ang lahat. His impression of her was that of a conniving, shrewd gold digger.

4.7907
Your rating: None Average: 4.8 (43 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in