Skip to main content

Sa Pangarap Kita Mamahalin

Sa Pangarap Kita Mamahalin

Read This Book Online

Print Publisher

Bookware Publishing Corp.

Pakiwari ni Jessica ay wala na siyang mahihiling pa nang magpahayag ng pag-ibig si Renan. Kaya siya na lamang ang lungkot niya nang makilala ng kanyang ina ang binata at pagkatapos at tuwiran siyang pinagbawalan na muling makipagkita rito. Handa sana siyang suwayin ang di-makatuwirang utos ng ina until she learned the truth. Renan’s father once broke her mother’s heart and it almost destroyed her life.
Jessica knew she should stay away from Renan. Kung ganoon lang sana kadaling utusan ang puso…

4.22222
Your rating: None Average: 4.2 (9 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in