Skip to main content

Sana Kahit Minsan

Sana Kahit Minsan

Read This Book Online

Publish Date: 

2004

Print Publisher

Bookware Publishing Corp.

ISBN: 

971-43-0688-4

 

“Handa akong pumirma ng annulment papers, pero may hihilingin ako sa ’yo,” ani Lea.  Hindi umimik si Brian, hinihintay ang susunod na sasabihin niya.

“Gusto kong magkaanak. And I want you to be the father of my child,” sabi niya.

Nagulat ito. “Puwede ka namang mag-asawa, have a family,” sagot nito. “You’re beautiful. I’m sure marami kang suitors na mapagpipilian.” “I don’t need a husband. I just need an heir who will look after my business pag nawala na ako sa mundong ito,” matigas na sabi niya. “Don’t worry, I’ll be a good mother. Think it over, Brian. Tatanawin ko itong malaking utang-na-loob habang-buhay.” Gagawin niya ang lahat magkaanak lamang dito.

 

4.846155
Your rating: None Average: 4.8 (52 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in