Skip to main content

So Wrong, So Right

So Wrong, So Right

Read This Book Online

Publish Date: 

2006

Print Publisher

My Special Valentine

ISBN: 

978-971-43-1135-0

“I want to kiss you, Sam,” anas ni Kyle. His breath gently fanned her face. “W-we shouldn’t…” nagawang sabihin ni Samantha kahit parang binabayo ang dibdib niya. “I know, but I still want to do it anyway,” puno ng pagnanasang sabi nito. “A-ako rin,” pag-amin niya. Iyon lamang ang tila hinihintay nito. Kaagad na bumaba ang mga labi nito sa kanya at wala na siyang namalayan sa paligid niya. Kahit ang katotohanang magkaibigan lang sila at may ibang nagmamay-ari kay Kyle ay nalimutan na rin ni Samantha.

4.81818
Your rating: None Average: 4.8 (33 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in