Skip to main content

Someday... Babalikan Kita

Someday... Babalikan Kita

Read This Book Online

Print Publisher

Bookware Publishing Corp.

ISBN: 

971-43-0272-2

Patricia never thought that she would one day marry for money. Idealistic kasi siya at romantic. Pero napilitan siyang magpakasal kay Martel -- na hindi niya mahal -- for sheer survival. Right from the start ay nilinaw ng lalaki na ibig lamang nitong suwayin ang ama kaya nagawa nitong pakasalan ang isang mahirap na tulad niya. Her awkward situation turned worse when she met Jake --- Martel's older, more responsible and definitely more attractive brother...

4.296295
Your rating: None Average: 4.3 (27 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in