Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Surrender To Me, My Love

Surrender To Me, My Love

Read This Book Online

Publish Date: 

2006

Print Publisher

My Special Valentine

ISBN: 

978-971-43-1110-7

“I don’t want your damned flowers!” derechong sabi ni Maia sa nakangising si Jerry.
“Ano’ng masama d’on? Babae ka naman, hindi ba?” paalala nito sa mga hinala noon sa school na tomboy siya.
“Kung inaakala mong makakadagdag ito sa
pagkalalaki mo, nagkakamali ka. Loser ka pa din para sa akin!”
“We’ll see about that,” hamon nito. He quickly wrapped his arms around her and gave her a hard kiss on the lips.
Talo ako, amin niya sa sarili habang tinutugon ang halik ng binata.

4.741935
Your rating: None Average: 4.7 (31 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in