Skip to main content

Sweet Surrender

Sweet Surrender

Read This Book Online

Publish Date: 

2005

Print Publisher

My Special Valentine

ISBN: 

971-43-1004-0

Gusto mong iligtas ang kompanya ninyo?" Ian asked. "Oo," derechong sagot ni Kendra. "Gusto mong pakasalan kita?" Iyon ang kondisyon ng ama ng dalaga para isulong ang deal. "Hindi." Nakita niya ang mapaklang ekspresyon ng binata. "Pero nakahanda akong gawin ang gusto mo." She blushed upon realizing the impact of her words. "You are asking too much." sabi nito. Hindi pa, Ian. Kendra would like to say. Hindi ko pa hinihingi ang pag-ibig mo. Now, that would definitely be asking too much...

4.30303
Your rating: None Average: 4.3 (33 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in