Skip to main content

Thank You For Loving Me

Thank You For Loving Me

Read This Book Online

Print Publisher

Bookware Publishing Corp.

Kristina felt as though her heart would jump right out of her chest when she first saw Dexter. Kikiligin na sana siya sa isiping makakasama sa iisang bubong ang pinakaguwapong nilalang na kanyang nakita sa tanang buhay nang marinig ang unang salitang lumabas sa bibig nito. Sino ba raw siya? Bagong hardinero o driver?

Ang antipatikong ’to! naisip niya nang bigla siyang mapatingin sa sariling suot. Naka-cap siya, jeans, jacket at rubber shoes. Pero sisiguruhin niyang iyon na ang kahuli-hulihang pagkakataong makikita siya nito sa ganoong porma. She was going to make Dexter fall in love with her!

4.64
Your rating: None Average: 4.6 (25 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in