Skip to main content

About Last Night

About Last Night

Read This Book Online

Publish Date: 

2001

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-609-759-X

High school pa lamang siya ay nagdormitoryo na si Cathy. Ayaw niyang sa Bulacan mag-aral, taliwas sa kanyang kapatid na laging nakadikit sa mama nila. Maging ang mamuhay na may kasa¬mang ibang tao ay nakakapanibago sa kanya. Matagal na rin siyang naninirahan sa kanyang condo unit nang nag-iisa.

Alessandra: The Heart Stealer

Alessandra: The Heart Stealer

Read This Book Online

Publish Date: 

2004

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-02-1505-1

ALESSANDRA had the time of her life playing Rafael’s wife, knowing that her chances of becoming his real wife was something close to impossible. Tinotoo niya ang pangakong gawin na parang hari ito. Ipinagluto niya ito, pinagsilbihan at binuhusan ng atensiyon. Siya man ay nag-enjoy sa pagpapakamartir dahil napakasarap palang maglingkod at magpasakop sa taong isang iniibig. Kahit na hindi dapat ay hinayaan niyang masilip nito ang tunay na pagkatao niya

Ang Boyfriend Kong Baduy

Ang Boyfriend Kong Baduy

Read This Book Online

Publish Date: 

2001

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-609-994-0

Francesca Ruiz, ang sosyal na babae na ni sa hinagap ay hindi nanaising magkaroon ng kasintahang tulad ni MAnolo Katalunan, ang walang taste, sanggano, batang Quiapo na lalaki. In other words, baduy. Pero nagbiro ang tadhana, natalo siya sa isang pustahan nilang magkakaibigan at kinailangang ipakilala niya ang baduy na si Manolo bilang kanyang boyfriend. Isang palabas na ‘di niya inasahang magdudulot ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Kakainin niya pala ang lahat-lahat ng sinabi niya…

Butterscotch

Butterscotch

Read This Book Online

Print Publisher

Precious Pages Corp.

"Hanggang sumisikat ang araw sa silangan at nagpapakita ang buwan sa gabi... ganoon kita kadalas isipin, ganoon katagal kita mamahalin."

Ikaw Lang Ang Mamahalin

Ikaw Lang Ang Mamahalin

Read This Book Online

Publish Date: 

2001

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-609-767-0

Hinila ni Cesarlito ang laylayan ng kanyang blusa. “Ma, si Kuya Cesar nga pala, archi... archi... ano nga po ba iyon?” “Architect,” nawika ni Cesar. Gulat na napatitig si Anne sa lalaki. Kapwa nagtama ang mga mata nila. Kasabay niyon ay ang mga alaala ng nakalipas...

Love On The Run

Love On The Run

Read This Book Online

Publish Date: 

2002

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-02-0320-7

ISANG whirlwind romance ang namagitan kina Charlize at Vincent. One minute, isa siyang babaeng malapit nang maging lumang-gawa. The next, mayroon na siyang charming boyfriend in tow. Napangisi na lamang siya nang maalala kung paano silang nagkakilala ni Dr. Vincent Agustin, OB-GYN par excellence.

My Angel

My Ange

Read This Book Online

Print Publisher

Precious Pages Corp.

"Ayaw ko nang mahiwalay ka sa akin. I can't even function without you. I want you in my life."

My Love, My Hero: Michael

My Love, My Hero: Michael

Read This Book Online

Publish Date: 

2002

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-02-0380-0

NATULALANG tinitigan lamang ni Niña ang pumpon ng mga bulaklak na nakabitin sa ere. Horror of horrors, inasinta pa yata niyon ang pagbagsak sa kinapupuwestuhan niya. Tinangka niyang umilag ngunit lalo lamang siyang ginitgit ng apat na babaeng nagmistulang pader na nakapalibot sa kanya. She was cornered. Parang bolang na-shoot ang bouquet sa kamay niyang muntik na niyang ihalukipkip kundi lamang mababansagan siyang killjoy.

Sabi Mo Sa Text Love Mo Ako

Sabi Mo Sa Text Love Mo Ako

Read This Book Online

Publish Date: 

2001

Print Publisher

Precious Pages Corp

ISBN: 

971-609-986-X

“PATPATING uhugin! Patpating uhugin! Ingat ka baka liparin ka ng hangin!” Nanlisik ang mga mata ni Gina. Ramdam niya ang pagkulo ng kanyang dugo at pag-usok ng kanyang tainga. Sumosobra na talaga ang lalaking ito! Sa inis ay nagmistulang dalawang diretsong linya sa kanyang mukha ang singkiting mata. Dinuro niya ito. “Ikaw, negrong malaki ang ipin! Napulot ka lang ni Tita Mae sa basurahan!”

Talk To My Heart

Talk To My Heart

Read This Book Online

Publish Date: 

2000

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-609-679-8

 MATAGAL nang nakapako sa puting kisame ang mga mata ni Liz. Maraming bagay ang gumugulo sa kanyang utak. Bakit kaya gayon na lamang ang inis ni Ricardo kay John? Hindi kaya nagseselos ito? Umasa pa raw ang beauty niya! Ano ang ikaseselos nito gayong buong araw nitong kasama si Carla?