Skip to main content

Apoy Sa Puso

Apoy Sa Puso

Read This Book Online

Publish Date: 

1998

Print Publisher

Books for Pleasure, Inc.

ISBN: 

971-502-911-6

Ang pang-apat na dalaga sa Isla Tahatma, si Karla, ay hinangaan at minahal ng ina ni Franz, si Mrs. Leviste. Para kay Mrs. Leviste, mapapabuti lamang ang kanyang makisig at playboy na binata kung ito’y magpapakasal kay Karla, ang dalagang nag-alaga noon kay Franz nang mapadpad ito sa Isla Tahatma kasama ang anim na kaibigan. Kinuha ni Mrs. Leviste si Karla sa Tahatma at halos ginawa na itong prinsesa sa kanyang mansiyon. Umasa ang ginang na sa ganitong paraan ay mapapaibig si Franz kay Karla nang lubusan. Ngunit ang nangyari ay masakit.

Campus Queen

Campus Queen

Read This Book Online

Publish Date: 

1999

Print Publisher

Books for Pleasure, Inc.

ISBN: 

971-502-921-3

Sino ang campus queen? Si Laarni na walang tatalo kung elegance at sophistication ang pag-uusapan? O si Jewel na kaya lumipat ng unibersidad ay para sundan ang mahal niyang si Kenneth, na basketball star naman ng naturang kolehiyo? Kailangang matalo ni Jewel ang mga katangian ni Laarni, pati ang pagka-liberated nito, para muling maalala ni Kenneth na siya pa rin ang mahal nito.

Kahapon Lamang

Kahapon Lamang

Read This Book Online

Publish Date: 

1999

Print Publisher

Books for Pleasure, Inc.

ISBN: 

971-824-958-2

Si Andre ay mahirap talagang abutin para ka Vi. Noong sixteen pa lamang sila, itinanan siya nito pero isinoli bago naituloy ang paghahangad ng lalaki na maangkin siya. ngayon naman ay isa lamang baduy at mahiyaing tao si Vi, samantalang si Andre ay ang kanyang boss, isang napakaguwapong executive.

Kapag Humalik Ka Na Sa Lupa

Kapag Humalik Ka Na Sa Lupa

Read This Book Online

Publish Date: 

1999

Print Publisher

Books for Pleasure, Inc.

ISBN: 

971-502-927-2

Siya ay guwapo, napakayaman, napakatalino at napakagaling sa halos lahat ng larangan. Para kay Jude, Walang babaing karapat-dapat umangkin sa kanya. Pero nang muli silang magkita ni Lorika ay nataranta siya. Bukod sa nakakabaliw nitong ganda, ito’y nagpakita ng mga katangian na makailang ulit na tumalo sa kanya. Tinalo ba ni Lorika si Jude para maghiganti o tinalo niya ito para siya ay mahalin?

Paano Aangkinin Ang Bawal

Paano Aangkinin Ang Bawal

Read This Book Online

Publish Date: 

1998

Print Publisher

Books for Pleasure, Inc.

ISBN: 

971-502-834-9

Malapit si Beverly sa dalawang anak na kasosyo ng kanyang ama sa negosyo. Si Armand ay responsable, magalang at mabait. Ang bunsong si Ricky ay mabait din naman pero agresibo, temperamental at mapangahas sa anumang panganib. Kahit mas matindi ang attraction kay Ricky, kailangang piliin ni Beverly iyong madaling pakibagayan, si Armand. Kung kailan niya inaasahang magpapakasal na sila ni Armand ay saka nagtapat ang lalaki na pagpapari pala talaga ang nasa puso nito. Nagulat na lamang si Beverly nang mabilisan siyang makumbinsi ni Ricky na dito siya magpakasal.

Paano Ba Ang Sumuko?

Paano Ba Ang Sumuko?

Read This Book Online

Publish Date: 

1999

Print Publisher

Books for Pleasure, Inc.

ISBN: 

971-502-937-X

Matayog si Dave Barcelona kaya hindi niya matanggap ang kanyang madrastang nanggaling sa putikan, si Lily. Bilang ganti ng kanyang pangalawang ina, kay Aspen nito ipinamana ang kalahati ng yaman ng mga Barcelona na ibinigay sa kanya noon ng ama ni Dave. Hindi makapaniwala si Dave na ang babaing iniwan niya noon sa Isla Tahatma, si Aspen, ay heredera na ngayon ng kanilang yaman. Isinumpa niyang habambuhay niyang kamumuhian si Aspen!

Unforgettable

Unforgettable

Read This Book Online

Publish Date: 

1998

Print Publisher

Books for Pleasure, Inc.

ISBN: 

971-502-870-5

Aywan kung bakit mahal na mahal ni Leslie si Dock. Kahit pa ikakasal na ito. Naisip niyang ialay ang sarili kay Dock sa stag party nito. Nagkunwari siya sa kaibigan ni Dock na siya ay isang batang-batang prostitute para makuha siyang “gift girl” o ‘yung babaing nakabikini na lalabas sa malaking gift box na katuwaang ibibigay ng mga kaibigang lalaki kay Dock. Siyempre, aangkinin siya ni Dock. Pero nagulat si Dock nang makitang ang naangkin ay isang batang-batang birhen, inosente, napakaganda... baliw nga lamang na umiibig sa kanya.