Skip to main content

Lumipas Man Ang Panahon

Lumipas Man Ang Panahon

Read This Book Online

Publish Date: 

2000

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-609-505-8

"Dapat mong malaman na nagbabago rin ang tao kasabay ng pagbabago ng panahon..."

Mahara

Mahara

Read This Book Online

Print Publisher

Precious Pages Corp.

"You are not just an ordinary girl, Mahara. Ikararangal kong makapag-asawa ng isang tulad mo."

May Sugat Man Ang Puso

May Sugat Man Ang Puso

Read This Book Online

Publish Date: 

1999

Print Publisher

Books for Pleasure, Inc.

ISBN: 

971-502-966-3

Dumanas ng child molestation si Ilona. Nang magdalaga siya at maging nobyo si Philip, natuklasn niya na may phobia siya sa sex. Ngunit parang pinagtagpo sila ng tadhana pagkat si Phil naman ay may partial impotence sanhi ng isang aksidente. Nagpasya silang pakasal at magsama nang walang sex. Ngunit bago naganap ang kasal ay nakilala ni Ilona ang guwapong si Troy na napakalakas ng sex appeal. May ibang paraan si Troy upang si Ilona ay mas matakam kaysa matakot sa pagla-lovemaking...

My Princess

My Princess

Read This Book Online

Print Publisher

Precious Pages Corp.

"Maski ang isang reyna ay nararapat magsuot ng apron kung nais niyang maging tunay na babae sa kanyang hari."

Talisa

Talisa

Read This Book Online

Publish Date: 

2000

Print Publisher

Books for Pleasure, Inc.

ISBN: 

971-824-069-1

Dati’y tindera lang ng tinapay at diyaryo si Talisa. Gayunman ay kasapi siya sa church choir pagkat biniyayaan siya ng pambihirang soprano voice. Nadiskubre siya ng biyudo at guwapong kompositor na si Ricardo. Isinama ni Ricardo si Talisa sa isa nitong pakonsiyerto. Doo’y napanood si Talisa ng isang European concert producer at kinuha siyang guest performer sa isang concert na ginanap sa Italy. Tanging si Ricardo ang nakasama ng 17-taong gulang na soprano sa Italy. Doon ganap na “namulat” sa kanyang pagiging babae si Talisa...