Skip to main content

Ikaw Ba Ang Aking Parusa?

Ikaw Ba Ang Aking Parusa?

Read This Book Online

Publish Date: 

1995

Print Publisher

Books for Pleasure, Inc.

ISBN: 

971-502-543-9

Minsan lang nagkamali si Jacqueline pero isa iyong napakalaking pagkakamali na sa paniniwala niya’y sumira na sa kanyang buong pagkatao. Pumatol kasi siya sa isang lalaking may asawa’t mga anak na. At kahit nagpakalayu-layo na ang dalaga, hindi pa rin niya matakasan ang sumbat ng kanyang budhi. Parang masamang biro naman ng tadhana na noon pa niya nakilala ang binatang kumakatawan sa lahat ng pinangarap niya sa isang ideal man. Ano pa ang maipagmamalaki niya kay Robbie gayong siya’y nadungisan na?

Ikaw, Ngayon At Sa Lahat Ng Bukas

Ikaw, Ngayon At Sa Lahat Ng Bukas

Read This Book Online

Publish Date: 

1993

Print Publisher

Books For Pleasure, Inc.

ISBN: 

971-502-308-8

Magkababata sina Isay at Dodo. Nang magdalaga at magbinata ay natuto silang umibig sa isa’t isa. Pero biglang nagpakasal si Dodo sa anak ng taong nagpaaral dito sa kolehiyo. Sa matinding sama ng loob, nagpakasal na rin si Isay kay Fred – ang mayamang matandang binata na siyang nagmamay-ari ng lupaing sinasaka ng kanyang Itay. Ngunit si Isay ay nanatiling bihag pa rin ng kanyang kahapon. Paano na siya ngayon? Paano na ang lahat ng kanyang mga bukas?

Iligaw Man Ang Puso

Iligaw Man Ang Puso

Read This Book Online

Publish Date: 

1997

Print Publisher

Books for Pleasure, Inc.

ISBN: 

971-502-745-8