Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Afraid To Love (Part 33)

Nobela ni MAUI PELAYO

(Ika-33 labas)

NAGULAT si Crisben nang sabihin ni Divina na may babaing naghahanap sa kanya kani-kanina lang.

            “Sino raw siya?” tanong niya sa kaibigan.

“Gemma Ortiz yata,” sagot ng babae.

            Biglang bumilis ang pintig ng kanyang puso. “Galing siya rito?” masaya niyang tanong.

            Kung gayon kasi ay handa na ang dalaga na kausapin siya. At natutuwa siya na ito pa ang unang gumawa ng paraan ngayong kadarating niya. Pero agad siyang napangiwi sa isang isipin. “Ano’ng reaksyon niya nang nakita ka?”

            Lalong napakagat-labi si Divina. “Para siyang na-shocked. Tell me, Crisben, may relasyon kayo n’on, ‘no?”

            Hindi na niya itinanggi. “Dati.”

            “Pero mahal mo pa rin,” dugtong ng kanyang kaibigan.

            Marahan siyang tumango.

            “Naku, puntahan mo na,” panghihimok ni Divina. “Baka kasi kung ano na ang iniisip niya. Hayaan mo, kung kailangan mo ng back-up ko, ready naman akong mag-explain kung bakit ako nandito.”

            Napapayag na siya agad nito. Mabilis siyang nagpalit ng damit. Pero bago pa siya makaalis ay eksaktong nag-ring naman ang kanyang cellphone kaya’t muli siyang natigilan.

            Mabilis niya ‘yong sinagot para mabilis ring makaalis na at tumuloy sa plano kung sakali. “Mona!” masaya niyang palatak nang malaman kung sino ang sa kanya’y tumatawag.

            Sa simula ay kinumusta muna siya ng kapatid niya bago nito tuluyang ipinagtapat ang tunay na sadya. “Nagkausap kami kanina ni Gemma. She still loves you. And she told me that she’d do anything just to win you back.”

            Kung puwede lang siyang magtatalon ngayon ay gagawin niya. Sobrang saya niya sa narinig at hindi talaga makapaniwala. Tama nga ang kutob niya kanina na ready na ang dalaga na magkausap sila. At added bonus pa ang nalaman niya ngayon mula sa kapatid na mahal na rin pala siya ni Gemma.

            Sa mga sumunod pang sandali ay ikinuwento sa kanya ng nasa kabilang linya ang lahat nitong napag-usapan at ng babaing mahal niya.

            “Pupuntahan ko na siya, sis,” aniya pagkaraka. “Sabihin mo kay Tita Cita, dagdagan na ang prutahe sa next reunion natin dahil may kasama na ‘ko.”

            Nagkatawanan sila.

            Nang maibaba na niya ang linya ay excited naman niyang ikinuwento kay Divina ang nangyari. Tuwang-tuwa rin ito para sa kanya at lalo pa siyang minadali sa pag-aalalang baka napagselos ng presence nito ang mahal niya.

            Kinuha na ni Crisben ang susi ng kotse para tumuloy sa bahay ng kanyang mahal… at nagmamahal na rin pala sa kanya…

            Hiling lang niya na sana ay hindi pa siya huli at sana rin ay hindi ininda ni Gemma ang pagkakita nito kay Divina.

 

SUBAYBAYAN!