Skip to main content

Ang Mga Talulot Sa Rosas Compound (Part 101)

Sinulat ni JOSE LUIS CASANOVA

(Ika-101 labas)

LUMABAS mula sa banyo si Amadeo na walang anumang saplot sa katawan. Nagkatinginan sila.

Natutop ni Iza ang bibig nang mapatingin siya sa nakalawit na tila kasinlaki ng upo sa pagitan ng hita nito. Mahaba, malaki at mamula-mula ang ulo!

Ramdam ni Iza na nanghina siya. Nawalan ng lakas ang kanyang tuhod. Unang pagkakataon iyon na nakakita siya ng isang hubu’t hubad na lalaki, at sa isang napakaguwapo pang nilalang na gaya ng kanyang Senyor Amadeo.

Umikot ang mga paningin ni Iza at nawalan siya ng malay. Hindi na niya nalaman ang mga sumunod na pangyayari.

Nagising si Iza sa matapang na amoy na nanunuot sa kanyang ilong. Amoy menthol iyon na nagpabalik sa kanyang diwa. Nang magmulat siya ng mga mata ay nakahiga siya sa kama ni Amadeo, may hawak itong botelya na ipinasisinghot sa kanya. Napabalikwas siya sa sobrang hiya rito.

“Hindi ka yata nag-agahan, Iza?” nag-aalalang tanong sa kanya ni Amadeo. “Nahilo ka. Marahil ay nalipasan ka ng gutom.”

Naka-boxer shorts na si Amadeo bagaman at wala pa rin itong kamiseta. Nang alisin nito sa ilong niya ang botelya ay nalanghap naman niya ang samyo ng katawan nito na bagong paligo at may wisik ng mamahaling pabango.

Nakatakip pa rin ang mukha niya nang magsalitang muli si Amadeo. “Dito ka lang. Ikukuha kita ng kape para mainitan ang iyong sikmura.”

“Pero, Senyor,” sansala niya. “Hindi po ako n—” hindi na niya naituloy ang sasabihin dahil mabilis na itong nakalabas ng silid.

Nang magbalik ito ay nakatayo na siya. Nakayukong hiyang-hiya.

“Humigop ka muna ng kape, Iza,” atas nito sa kanya.

Nakayuko pa rin siya nang magsalita. “S-Senyor, hindi naman po ako nagugutom o nalamigan ang tiyan. Kumain naman po ako bago nagtungo rito.”

“Kung ganoon ay bakit ka nahimatay?” usisa nito.

Hindi siya sumagot.

Inulit nito ang tanong. “Bakit? May iba ka bang dinaramdam?”

Hindi siya sinungaling. Ayaw niyang magkaila kay Amadeo.

“Kasi po, Senyor... ngayon lang po ako nakakita ng hubad na lalaki.” Muli siyang napayuko.

Napahinga nang malalim si Amadeo. Kapagkuwa’y iginiit sa kanya ang mainit na kapeng napakabango ng aroma. “Inumin mo ito para sumigla ang iyong katawan.”

Napatingin siya sa kape. Hindi rin siya sumusuway sa nais ng senyor kaya kahit nahihiya siya ay tinanggap niya iyon at ininom. Kapagkuwa’y nagpaalam na siya rito.

“Lalabas na po ako. Marami pong salamat sa masarap na kape. Kapag may ipag-uutos po kayo, sabihin n’yo lang.”

Tumango lang ito at nanungaw sa bintana.

Nang buong maghapon na iyon ay hindi mapakali si Iza. Hindi makatkat sa kanyang balintataw ang kakisigang namalas niya kay Amadeo, higit ang tila tulog na tuta na nasa pagitan ng hita nito—na kapag naaalala niya ay nagpapaalog sa kanyang mga hita.

Naisip niya, kayanin kaya niya ang malaking sandata nito kung sakali? Marahil ay para na rin siyang inopera kapag ipinasok nito iyon sa pagitan ng kanyang mga hita. Nasabunutan niya ang sarili sa malaswang kaisipang biglang dumalaw sa kanyang diwa.

Hindi sumalo sa kanila sa tanghaliang iyon si Amadeo. Sumakay ito ng owner-type jeepney nito na walang bubong dahil dadalaw raw sa asyenda. Siya pa ang nagbukas ng gate nang paharurutin nito ang sasakyan papalabas ng mansion. Napakaguwapo nito sa kasuutang puting T-shirt, khaki na pantalon, baseball cap at dark shades. Sa mga ganoong porma nito ay hindi ito ang amo niyang artist kundi isang mayamang batambatang don na mas kababaliwan ng mga kababaihan. Ewan niya, ang mga kasamahan niyang kapwa kasambahay ay gustung-gusto si Amadeo sa mga suot nito sa bahay na laging walang pang-itaas. Pero siya, gusto niya ang senyor sa bihis nito ngayon. Para itong artista sa isang madramang teleserye.

Palibhasa’y sila-sila lang doon ay maharot ang usapan ng mga kasamahan niya. Mababait ang mga ito sa kanya palibhasa’y siya ang pinakabata. At kapag ganoon ang sitwasyon, asahan na ang malaswang talakayan.

Paksa ng mga ito sa ngayon ang pagsusubo umano ng kaselanan ng lalaki. Nahahalayan siya sa naririnig, at naeeskandalo ngunit may isang bahagi ng pagiging babae niya na nasisiyahan naman sa nagiging huntahan. Sabihin pa, si Olga ang bangka sa harapang iyon habang nagtatanghalian sila.

Nagtatanong si Olga sa mga kasamahan kung nakaranas na ba ang mga ito na makapagsubo ng patotoy. Una nitong tinanong ang pinakamaedad sa kanila na si Aling Teray, na may asawang isang mangingisda.

“Nagawa kong minsan,” game na sagot ni Aling Teray. “Kaya lang ay di ko na inulit.”

“Bakit?” halos iisang tanong ng kanyang mga kasamahan.

“Ang laki kasi ng mister ko. Eh, malaki rin ‘yung kuwan. Nang minsang isubo, nangawit ang mga panga ko at muntik na akong ma-lock jaw. Kaya kinakamay ko na lang!” paliwanag nito.

Mas malakas ang naging tawanan.

Sunod namang inurirat ni Olga si Fe. Medyo chubby si Fe na mahilig sa tsinito at matangkad na lalaki—na tugma umano sa boyfriend nito ngayon na staff sa principal’s office sa isang school sa kabayanan.

“Ikaw, Fe? Naisubo mo na ba ‘yung sa boyfriend mo?” asik nito kay Fe. Si Olga, palibhasa’y ito ang parang pinakamayordoma nila ay may pagka-bully paminsan-minsan at kailangang sakyan ang mga jokes.

Namula ang mga mukha ni Fe. “Ano ba naman ‘yang tanong mo, Ate Olga...”

“Naisubo mo na ba o hindi pa?” mataas ang tonong tanong uli ni Olga.

“Isusubo pa lang!”  mabilis na sagot ni Fe.

Halakhakan muli.

Si Gelay naman ang napagbalingan ni Olga. Dalaga pa si Gelay at may kasintahan na rin na mahilig umanong magbasketbol.

Mahalay na tanong rito ni Olga, “’Yun bang patotoy ng boyfriend mo ay naisyut mo na sa bibig mo, Gelay?”

Dahil ayaw na maasikan, mabilis ang naging sagot ni Gelay. “Kinakapa ko pa lang, Ate Olga. Baka kasi hindi ko rin kayang ngumanga gaya ni Ate Teray...”

Hagalpakan uli sila.

Si Jewel na bagaman at bata ay may asawa na at isang anak. Nang dumako rito ang tingin ni Olga ay mabilis na itong sumabat. “Oo, Ate Olga. Basta nagtabi kami ni mister kasama ‘yun sa mangyayari!”

Ang lakas ng naging tawanan. Pati si Iza ay natawa.

Isa pang dalaga na may boyfriend na rin sa grupo nila ang naharap naman ni Olga, si Erla. May ka-pen pal itong nagtatrabaho sa Saudi at hindi pa nagkikita bagaman at may MU na raw ang dalawa.

Inirapan ito ni Olga. “Pag nagkita ba kayo ng ka-pen pal mong ‘yan, ang pagsusulatan kaya ninyo ay mauwi sa subuan?”

Ngumiti at namula ang mga pisngi ni Erla pero game ding sumagot. “Madali naman akong mapakiusapan, Ate Olga.”

Mas malakas ang naging tawanan.

Napadako ngayon ang tingin  nila kay Maria. Si Maria ay malapit nang magpaalam noon sa paninilbihan sa mansion dahil magpapakasal na sa nobyong kasamahan sa simbahan. Pagtingin dito ni Olga ay napahalakhak agad ito. “Basta, Ate Olga... mangyari na lang ang mangyayari sa honeymoon!”

“Kung magpapasubo, isusubo?” paniniyak ni Olga.

“Subo kung subo!” sagot ni Maria.

Tawanan muli.

Sa kanya na napatingin si Olga. Napayuko si Iza. Naalala na naman niya ang mataba, mahaba at mapula ang ulong kargada ni Amadeo.

 

SUBAYBAYAN!