Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Ang Mga Talulot Sa Rosas Compound (Part 102)

Sinulat ni JOSE LUIS CASANOVA

(Ika-102 labas)

NAPAG-USAPAN ng kanyang mga kapwa kasambahay ang pagsusubo umano ng nota ng lalaki bilang bahagi ng pakikipagtalik, at naeeskandalo si Iza sa harutan ng mga ito. Nang sa kanya na mapatingin si Olga, napayuko siya. Naalala na naman niya ang mataba, mahaba at mapula ang ulong kargada ni Amadeo.

“O, ikaw...” asik sa kanya ni Olga. “Kaya mo ba?”

Sumabat si Jewel. “Teka muna, Ate Olga. Subuan na kaagad ang itinatanong mo kay Iza ay sobrang inosente iyan. Itanong mo muna kung nakakita na ba ng patotoy kahit sa drowing lang.”

Halakhakan muli ang mga ito.

Mahina ang boses ni Olga nang magsalita. Puno ng malisya. “Imposibleng hindi pa ‘yan nakakita.”

“Paano mo naman nasabi, Ate Olga?” si Gelay.

“Oo nga,” hirit ni Aling Teray. “Parang alam na alam mo ang galaw ng anak-anakan mo, ah.”

Ngumiti nang malisyosa si Olga. “Aba, paano ko hindi masasabi? Hindi ba’t madalas siyang maglinis ng kuwarto ng senyor?”

Napapugik si Erla. “Hala, totoo ba ‘yun, Iza?”

Hindi siya kumibo. Sumingit na rin si Maria. “Ibig sabihin, ‘yung nakita ni Ate Olga na malaupo na hindi pa natatalupan at nahihiwa, nakita na rin ni Iza?”

Mas malakas ang tawanan.

Pinisil siya ni Olga sa braso. “Umamin ka. Nakita mo na rin ang batuta ng senyor, ano?”

“H-hindi!” natitilihang reaksyon niya. At sa tindi ng tensyong nadarama ay hindi na niya tinapos ang pagkain at patakbong iniwan niya ang mga kasamahan.

Napangiti nang makahulugan si Olga. “Hmmm, tiyak kong nakita na niya. Kung hindi pa, hindi siya aalis sa huntahang ito.”

Si Olga naman ang napagbalingan ng mga kasamahan. Usisa ni Gelay rito, “Teka muna, Ate Olga... nagtapat na kami. Ikaw ba, ngumanganga rin sa mister mo?”

“Oo naman!” agad na sagot ni Olga. “Hangga’t matigas pa, bibig sa itaas at bibig sa ibaba parehong nakanganga!”

Pumunit sa kalooban ng mansion ang tilian ng naghaharutang kasambahay.

Nakahiga naman noon si Iza sa kanyang quarter. Mamaya na lang siya magmemeryenda kapag wala na sa kusina ang kanyang mga kasamahan. Tiyak na uusisain siya ng mga ito kung bakit nag-walkout siya sa masayang harutan nila kanina.

Wala na siyang gagawin pagkatapos ng tanghalian. Lahat sila ay ganoon ang sinusunod na patakaran. Pag may iniutos lang sa isa sa kanila si Amadeo kaya magiging busy after lunch. Pero ngayong wala ang senyor, mahaba ang pahinga.

May bell na nakakabit sa bawat quarter ng mga kasambahay sa mansion kaya hindi problema kung nakahiga, tulog o may ibang ginagawa ang kasambahay kapag ganoong oras. Basta tumunog ang bell, kung kaninong quarter tumunog ay iyon ang kailangan ng senyor. Bihira namang mangyari iyon. At sa case niya, siya nga lang ang pumapasok sa kuwarto nito—at hindi siya nagtatagal.

Naisipan niyang basahin ang natitirang bahagi ng The Betsy ni Harol Robbins. Kinuha niya iyon sa lalagyan at binuklat sa pahina kung saan siya nagtapos. Inayos niya ang pagkakahiga at pinasadahan muli ng basa ang nobelang erotika.

Natangay siya ng diwa sa pagbabasa. Pakiramdam niya ay isa siya sa mga babae sa nobela. Naramdaman din niya ang madalas na mangyari sa kanya ngayon—ang pamamasa-masa ng pagitan ng kanyang hita, at pag-agos ng sariwang nektar mula sa kanyang kaselanan.

Sa isang bahagi ng nobela na nagse-sex ang karakter na babae at lalaki, hindi sinasadya ay nahawakan niya ang kanyang dibdib. Kung ano ang ginagawa ng kamay ng lalaki sa babae ay iyon din ang ginawa niya sa sarili.

Pinagapang din niya ang kanyang mga daliri sa kanyang flat na tiyan. Hanggang sa maging mapangahas na siya at hinaplos ang ibabaw ng kanyang pagkakabae na natatabingan ng kanyang panty.

Ewan kung bakit nang mga sandali na iyon ay biglang rumehistro sa utak niya ang napakakisig na anyo ni Amadeo nang lumabas ito ng banyo na hubu’t hubad. Ang malaking kargada nito na nagpaalog sa kanyang mga tuhod at ikinahimatay niya. Iyon ang unang pagkakataon na nakakita siya ng patotoy ng lalaki—at ganoon pala ang hitsura niyon. Ganoon din kaya kalaki ang sa iba? Sa naririnig niyang huntahan nina Fe at Erla ay hindi raw. May malaki, may maliit. Pag malaki raw ang paa ng lalaki, malaki rin ang dyunyor nito. Ewan niya kung saan nakuha ng mga ito ang ganoong paniniwala. Marahil ay kay Ate Olga rin dahil ito ang pinakamalaswa at bulgar sa kanila.

Hindi naman siya aware sa mga ganoong isyu sa buhay ng isang babae. Ang importante sa kanya ay makapag-ipon at makapag-aral. Kahit anong four-year course. Gusto niyang magkadiploma, magtrabaho sa isang opisina at makatulong sa kanyang pamilya. Pagkatapos niyon, saka niya iisipin ang sarili.

Muli siyang nagbasa ng ilang bahagi ng nobela. Ang kamay niya na nasa ibabaw ng panty niya ay tuloy sa paghaplos sa kanyang kaselanan. Unang pagkakataon na ginawa niya ito. Maya-maya, may kakaiba na siyang nararamdaman, lalo pa nang sabihin sa nobela na nilalaro ng lalaki ng dila nito ang kuntil ng babae.

Naibagsak niya ang libro sa sahig. Ibinuka niya ang mga hita at hinaplos nang mas madiin ang kanyang kaselanan. Ayaw niyang ipasok sa butas at kantiin ang kuntil, natatakot siya. Kahit naman nasa ibabaw lang ng panty ang kanyang mga daliri ay may nararamdaman na rin siyang kaligayahan.

Maya-maya pa’y humigpit na ang kanyang paghinga. Binilisan niya ang paghaplos sa ibabaw ng kanyang panty. Napapakayog na rin siya. Nakaramdam siya na tila maiihi siya at mas diniinan niya ang paghagod sa kanyang kaselanan. Saglit pa, naramdaman niyang mula sa loob ng kanyang kaselanan ay may rumagasang likido, napaliyad siya. At nang kusang bumukal iyon, basambasa ang kanyang panty.

Napahinga siya nang malalim. Nagpakawala siya ng daing ng kaligayahan at kapagkuwa’y napadapa sa kama. Kinuha niya ang isang unan at kinipit iyon sa kanyang pagitan ng hita.

Matagal siya sa ganoong ayos. Hinintay niyang kumalma ang kanyang sarili. Nang maayos nang muli ang kanyang paghinga ay tumihaya siya. Kinapa niya ang kaselanan. Basambasa iyon. Malagkit. Ang unang naisip niya’y amuyin kung ano ang samyo ng katas na galing sa kanyang sarili ngunit nanaig ang kanyang hiya. Bumangon siya. Naghubo. Pinunasan niya ang kanyang kaselanan at nagpalit ng panty.

Napatingin siya sa salamin. Parang may nabago sa kanya. Pakiramdam niya ay mas gumanda siya. Namukadkad na parang sariwang talulot ng rosas. Iyon marahil ang resulta ng pagkakatuklas niya sa kanyang pagkababae.

 

SUBAYBAYAN!