Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Ang Mga Talulot Sa Rosas Compound (Part 108)

Sinulat ni JOSE LUIS CASANOVA

(Ika-108 labas)

PINIPILIT ni Iza na kipitin ang kanyang uniporme para huwag mahalata ni Amadeo na wala siyang panty. Kahit nahihirapan siya sa puwesto ay hindi niya ipinahahalata sa amo. Nakapikit naman ito kaya hindi nito halata ang kanyang awkward na position.

Hinagod niya ang dibdib nito. Napahinga siya nang malalim nang makapa ng mga palad ang kalamnan ng mamasel na dibdib ng amo. May hindi kalaguang balahibo rin iyon na naghatid ng kiliti sa kanyang pagkababae. Hindi niya napigilan ang muling pagdaloy ng malagkit, mainit na katas sa kanyang kaselanan.

“’Yung bandang may sikmura ko naman, Iza...” utos sa kanya ni Amadeo kahit nakapikit. “Masama ang pakiramdam ng sikmura ko, parang puro acid.”

Umatras siya pababa.

Para mapamulagat lang.

Naatrasan niya ang tigas na tigas na dyunyor ni Amadeo!

Sumanggi iyon sa kanyang may puwet at muntik na siyang mapasigaw! Hindi niya ngayon malaman kung uupo siya, dahil pag ginawa niya iyon ay sa mismong dyunyor nito siya mapapaupo.

Nagdesisyon siyang lumuhod na lang. Ngunit mas hindi nakabuti iyon dahil napatutok naman ang nakabukol na dyunyor nito sa boxer shorts sa butas ng kanyang puwet. At dahil wala siyang panty, ramdam na ramdam niya iyon!

Naeeskandalo na siya sa sitwasyon. Bumaba siya sa kama at hinagod ang tiyan ng amo.

Hinawakan siya ni Amadeo sa kamay. “Mas gusto kong nakaupo ka sa akin, Iza. Hindi talaga pantay ang hagod pag nasa gilid ka ng kama.”

Napatingin siya sa pundiyo nito. Tayung-tayo pa rin ang alaga nito. Uupuan ba niya iyon o ano?

Wari namang nabasa ni Amadeo ang iniisip niya. “Dito ka naman sa may dibdib ko maupo para mas mahilot mo ang tiyan ko. Bumaligtad ka ng puwesto.”

Muli siyang umigpaw sa kama. Tiningnan niya kung nakamulat si Amadeo dahil baka masilayan nito ang kanyang walang saplot na langit. Nakapikit naman ito. Sinalipot niya ang kanyang uniporme sa pagitan ng kanyang mga hita bago naupo.

Hinagod niya ang tiyan nito. At dahil nakaharap siya ngayon sa galit na galit na tarugo nito, hindi niya maiwasang laging mapatingin doon.

Aminado siyang nami-miss niyang makita iyon na hindi natatakpan ng boxer shorts.

Hinamig niya ang sarili. Trabaho muna ang dapat niyang isipin, hindi ang kung anu-ano. Inalis niya ang tingin sa pundiyo nito at nag-concentrate sa pagmamasahe sa tiyan.

Nasa may pusod na siya sa pagmamasahe nang mapagmasdan niya ang bandang ibaba niyon. May mga buhok siyang nakikita mula sa may garter ng boxer shorts. Malago. Naalala niya nang makita niya ang kahubaran ni Amadeo. Hindi na niya napansin kung malago ang pubic hair nito dahil masyadong dominante ang malaking alaga nito—at iyon lang ang naalala niya.

“Okey na ako, Iza,” mula sa likuran niya’y narinig niyang sabi ng amo. Itong noo ko naman ang hilutin mo.”

Sa kagustuhan niyang sumunod agad sa utos nito ay nawala sa isip niya na wala siyang panty at basta na lang tumayo.

At basta na rin naupo pag-ikot niya...

Napamulagat si Amadeo nang maupo si Iza sa may tiyan nito. Naramdaman nito ang kiliti ng pubic hair ni Iza. Ang magkahiwalay na pisngi ng kaselanan na dumikit sa tiyan nito.

Huli na rin nang maramdaman iyon ni Iza. Hindi nga pala niya nakipit ang kanyang uniporme sa kanyang mga hita. Ngayon, nakadikit ang kanyang kaselanan sa balat ng kanyang amo.

Nagmulat ng mga mata si Amadeo. Napatingin kay Iza. Nagtama ang kanilang mga mata.

Alam ni Iza na namula siya nang todo sa hiya. Ginawan niya ng paraan na umangat sa pagkakaupo at kipitin sa mga hita ang uniporme, ngunit pinigilan siya ni Amadeo.

“Hayaan mo na lang, Iza...” anito sa malambing at baritonong boses. “Sabi ko nga sa iyo, ang kahubaran ay isang sining.”

Wala siyang maisagot.

Nanginig na rin ang mga kamay niya at napatigil sa paghagod. Ang pagkakadaiti ng kanyang langit sa balat ni Amadeo ay naghatid sa kanya ng libu-libong boltahe. At gusto niyang sisihin ang sarili dahil ang bilis niyang mabasa. Minsan pang rumagasa mula sa loob ng kaselanan niya ang malagkit, mainit na katas.

Muling nanlaki ang mga mata ni Amadeo. Alam ni Iza kung bakit. Naramdaman nito sa tiyan ang lumabas na katas mula sa kanya.

Napayuko si Iza. Sa tindi ng hiya ay aalis na sana siya sa pagkakaupo kay Amadeo ngunit maagap ang mga kamay nito. Napigilan siya sa magkabilang braso.

“Huwag, Iza. May mga hiwaga ang katawan ng tao na mahirap ipaliwanag. Hayaan mo lang ang iyong katawan kung ano ang iniuutos sa iyo.”

Gusto niyang umiyak sa hiya. Ngunit bago niya nagawa iyon ay naramdaman niya ang dalawang kamay ni Amadeo na sumuot sa kanyang uniporme at humawak sa kanyang baywang.

Maiinit ang mga palad ni Amadeo at napalunok si Iza. Naalala niya ang mga eksenang nabasa sa The Betsy. Mangyayari ba iyon sa kanya?

Napasinghap siya nang hawakan naman ni Amadeo ang magkabilang pisngi ng kanyang puwet. Marahang piniga-piga iyon. Kapagkuwa’y ibinalik sa kanyang beywang, waring pinag-aaralan ang kanyang kurba ng katawan.

“Kung labag sa kalooban mo ang ginagawa ko ay sabihin mo lang, Iza. Ang katawan ng isang babae ay parang isang banal na templo. Karapatan mong tumanggi kung hindi mo gusto ang ginagawa ko,” narinig niyang sabi nito.

Ayaw niya, iyon ang unang pumasok sa isip ni Iza. Ngunit may isang bahagi rin ng isip niya na nagsasabing gusto niya ang nangyayari.

Walang narinig mula sa kanya si Amadeo.

Bumangon ito habang nakaupo siya rito. Ang naging ayos nila, nakasaklang siya rito, nakaupo sa matigas na matigas nitong dyunyor.

Nakatitig ito sa kanya. Sa laki ng kanyang amo ay tila nalulusaw siya sa harapan nito.

Ikinulong siya nito sa mga bisig. Napapikit si Iza. Kapagkuwa’y naramdaman niyang inihihiga siya nito. Lumapat ang likod niya sa malambot na kama nito.

Nakatingin pa rin sa kanya si Amadeo nang mas ibukaka pa nito ang mga paa niya at itaas ang laylayan ng kanyang uniporme. Kumuha ito ng unan at inilagay sa ilalim ng kanyang balakang. Nanginig si Iza sa mga posibleng mangyari ngunit wala siyang makapang pagtutol mula sa sarili.

Gusto niya ang mga nangyayaring ito. Gusto niya...

Nagtama ang mga mata nila ni Amadeo. Malamyos ang tingin nito sa kanya, siya naman ay puno ng antisipasyon.

Ipinatong nito ang dalawang paa niya sa magkabilang balikat. Minasdan ang kanyang kaselanan na nakabuyangyang ngayon sa harapan nito.

Gusto niyang takpan ng kamay iyon dahil sa hiya pero hindi niya magawa.

At nagulat na lang si Iza sa sunod na ginawa ni Amadeo.

Inilapat nito ang bibig sa magkabilang pisngi ng kanyang kaselanan.

Napapitlag siya sa pagkabigla!

 

SUBAYBAYAN!