Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Ang Mga Talulot Sa Rosas Compound (Part 109)

Sinulat ni JOSE LUIS CASANOVA

(Ika-109 na labas)

NAPAPITLAG si Iza sa pagkagulat nang biglang halikan ni Amadeo ang kanyang kaselanan. Napasigaw siya pero walang boses na kumawala sa kanyang bibig.

Itinigil ni Amadeo ang ginagawa. Tumingin sa kanya. Nagtatanong ang mga mata.

“P-pasensya na po,” nanginginig niyang sambit. “N-ngayon lang po ako nahawakan ng isang lalaki!”

Ngumiti si Amadeo. Nakita ni Iza ang kislap ng kaligayahan sa mga mata nito.

“Sabihin mo kung nagiging mapangahas ako, Iza. Hindi ako magtatangka...” anitong apologetic.

Hindi siya makasagot. Alangan namang sabihin niyang, “Sige po, Senyor... ituloy n’yo lang.”

Parang may nagdaang anghel sa pagitan nila. Pareho silang nawalan ng imik. Ngunit dahil hindi siya umaalis sa pagkakahiga at sa pagkakabukaka, naisip marahil ni Amadeo na hindi naman siya tumututol.

Masuyong hinawakan nito ang magkabilang pisngi ng kanyang puwet. Marahang nilamutak. Kapagkuwa’y muling sumubsob at hinalikan ang kanyang kaselanan.

Napasinghap si Iza. Kumiwal ang kanyang katawan. Ang mainit na labi ni Amadeo na nakadikit sa kanyang kaselanan ay agad nagparagasa sa kanyang katas.

Saglit pa at naramdaman niyang naglalaro na ang dila ni Amadeo sa kanyang hiwa. Waring sinasabayan nito ng pagbabasa ng laway ang paglabas ng kanyang katas. Nararamdaman niyang umaagos sa kanyang singit ang pinaghalong katas niya at laway nito.

Hindi niya maipaliwanag ang ligayang nararamdaman nang mga sandaling iyon. Para siyang inililipad ng mga engkanto kung saan. Pakiwari rin niya ay mamamatay na siya.

Napaliyad siya sa sarap.

Malapad at mainit ang dila ni Amadeo. Minsan ay nararamdaman niyang sa isang pisngi ng kaselanan nito iyon inihahagod, kapagkuwa’y sa kabila naman. Pabiling-biling siya sa nararamdamang kaligayahan. Ito pala iyon, ang ecstasy na sinasabi sa binabasa niyang nobela kapag nasa ganitong sexual act ang isang babae at isang lalaki.

Mas itinaas ni Amadeo ang balakang niya kaya kumawang na siya sa unan. Ang malalaking kamay nito ay nakasapo sa kanyang magkabilang pisngi ng puwet. Maya-maya, naramdaman niyang naka-concentrate ang dila nito sa kanyang kuntil. Pinaiikot doon ang pinakadulo. Parang batang naglalaro ng kendi sa dila.

Hindi na niya natiis ang sarap. Nagpakawala na siya ng isang kasiya-siyang “Oooohhh...”

Wari namang nagbigay ng tuwa iyon kay Amadeo. Mas pinagbuti nito ang pagdila sa kanyang kuntil. Paminsan-minsan ay isinasama sa dinidilaan ang kabuuan ng kanyang kaselanan. Minsan naman ay ipinapasok ang dila sa pinakabutas ng kanyang pagkababae. At ramdam niyang walang humpay ang paglabas ng malagkit, mainit niyang katas.

Minsan pang nag-concentrate si Amadeo sa kanyang kuntil. Para itong gutom na bata sa ginagawa. Dahil malaking lalaki at malaki ang dila, kahit nasa kuntil ang konsentrasyon ay sakop na sakop nito ang kanyang kaselanan.

Saglit pa, naramdaman ni Iza ang nararamdaman niya kapag hinahaplos niya ang kanyang kaselanan sa pagbabasa ng nobelang erotika. Mula sa may balakang niya ay tila may humulagpos na kung ano sa loob, dumaan sa dinaraanan ng kanyang ihi, at bago tuluyang lumabas sa kanyang kaselanan ay naramdaman niya ang kakaibang orgasmo.

“Oooohhh, Senyor...” naibulalas niya habang nilalabasan siya. Ang pagkain nito sa kanyang kuntil ay sinasabayan niya ng malalakas na kadyot. “Oooohhh, Senyor, sige pa! Sige pa! Oooohhhh!” Nasabunutan din niya ito sa tindi ng nararamdamang sarap.

Mas binilisan naman ni Amadeo ang paglalabas-masok ng dila sa kanyang kaselanan at sinasakop sa ganoong sistema ang kanyang kuntil. Kumayug nang kumayog si Iza hanggang sa pakiwari niya ay naubos na ang anumang puwede pang lumabas sa kanya.

“Oooohhh, Senyor... Senyor...” paulit-ulit niyang sambit habang iginigiling niya ang balakang. Pagkatapos niyon ay ibinagsak niya ang likod sa kama. Waring magsasara ang puso niya sa tindi ng hirap, o mas tamang sabihin na sarap, na kanyang pinagdaanan.

Inalis niya ang mga paa sa pagkakasampay sa mga balikat ni Amadeo. Dumapa siya sa kama at sa ganoong puwesto ay pilit na ibinalik ang kanyang lakas.

Unang karanasan niya iyon sa sex. At habang nakadapa si Iza ay hindi niya maunawaan ang sarili kung bakit ganoon niya kabilis naisuko ang sarili sa senyor.

At kung hindi niya nabasa sa The Betsy na ang kaselanan ng babae ay sadyang kinakain ng lalaki, hindi niya aakalaing puwede pala ang ganoon. Hindi pala iyon basta kuwento lang. Totoo palang may ganoon.

Naramdaman niyang tumayo si Amadeo at umalis sa kama. Nanatili siya sa pagkakadapa dahil hinahabol pa rin niya ang hininga.

Hindi na bumalik si Amadeo sa kama. Makalipas ang ilang minuto ay nagbalik sa kanyang sarili si Iza. Huminga siya nang malalim. May nangyari sa kanila ni Amadeo pero hindi nangangahulugan iyon na wala na siyang tungkulin dito. Baka may kailangan ang senyor, muli iyong umalingawngaw sa isip niya.

Bago siya nakabangon ay umalingawngaw ang malamyos na tunog ng saxophone.

Tiningnan niya ang bahagi ng working table ni Amadeo kung saan ito nagko-compose. Naroon ang kanyang amo at tumutugtog ng saxophone. Tumigil ito nang makitang pinapanood niya.

Lumapit ito sa kanya dala ang saxophone. Pinisil siya sa baba. Nagniningning ang mga mata nito.

“Natapos ko na ang komposisyon, Iza. Ngayon lang uli ako nakalikha ng ganito kagandang musika sa maikling panahon. Salamat sa iyo...”

Natuwa siya sa narinig dito at sa nakitang kislap sa mga mata nito. “Sabi ko naman sa inyo, Senyor... mahusay kayo. Napakaganda ng inyong komposisyon kahit ngayon ko lang narinig.”

Ibinaba ni Amadeo ang saxophone. “’Yung ipinangako ko na kapag nanalo ako ay may malaking gantimpala ka, Iza, asahan mo iyon. Alam ko naman na pangarap mong makatapos ng pag-aaral. Naikuwento sa akin ni Olga.”

“Salamat po, Senyor. Tatanawin kong isang malaking ut—”

Hindi na niya naituloy ang sasabihin dahil tinakpan ni Amadeo ang kanyang bibig.

Nagkatitigan sila.

Kapagkuwa’y dumako ang mga kamay nito sa kanyang balikat. Saglit pa, naramdaman ni Iza na ibinababa nito ang zipper sa likod ng kanyang uniporme.

Napapikit siya nang simulan siyang hubaran nito. Ibinaba nito ang mga tirante ng kanyang uniporme sa magkabilang balikat niya, at kusa iyong nalaglag sa sahig.

Nang wala na siyang saplot ay minalas ni Amadeo ang kanyang kabuuan. Napayuko siya. Gusto niyang takpan ang dibdib, pero ngayon pa ba na nakain na siya nito kanina? Tulak ng pagiging babae, inilagay pa rin niya ang mga kamay sa dibdib.

Inalis iyon ni Amadeo.

At bago nakahuma si Iza, masuyo nitong dinilaan ang isa niyang utong.

 

SUBAYBAYAN!