Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Ang Mga Talulot Sa Rosas Compound (Part 139)

Sinulat ni JOSE LUIS CASANOVA

(Ika-139 na labas)

MABILIS na mabilis ang ginagawang paglalalaro ni Sandra sa galit na galit na sandata ni Jason. Dahil puno ng sabon ang kamay ay madulas na madulas iyon. Maging ang kanyang kambal na bola ay hinihimas nito.

Palibhasa’y matagal-tagal na rin siyang tigang, hindi niya napigilan ang sarili. Napaliyad siya nang sumirit ang kanyang malagkit na kaligayahan.

Napa-“Oooohhh...” siya sabay liyad. Lalo namang binilisan ni Sandra ang paglalaro sa kanyang armas. Hinigpitan ang pagpisil. Naramdaman din niyang piniga nito ang kanyang punong katawan, at muli siyang napa-“Ooohhh...” nang kantiin nito ang pinakadulo.

Noon lang siya pinasapit ni Sandra sa sukdulan gamit ang kamay nito. Iba rin pala ang sensasyon kapag ang nobya ang nagpaligaya sa iyo gamit ang kamay na may sabon. Bagaman at noon ay nilaro rin siya nina Rosela at Aling Mercie, iba ang dating ng ginawa sa kanya ng nobya. Pakiramdam ni Jason ay nanginginig siya, nanlambot ang kanyang mga tuhod.

Pumihit siya rito at niyakap ito. Nagdikit ang kanilang mga basang dibdib.

“Nag-enjoy ka?” tanong sa kanya ni Sandra.

“Sobra...” huminga siya nang malalim. “Muntik na akong mag-collapse.”

Natawa ito. Idinikit ang hintuturo sa kanyang lips. “Be warned,” pilyang sambit nito. “Umpisa pa lang ‘yan.”

Muli silang nagsabunan at kapagkuwa’y nagtuyo na ng katawan.

Nakasaklang sa likod niya si Sandra nang lumabas sila ng shower. Diretso sila sa kama.

Inihiga siya nito at naupo ito sa may tiyan niya. Matagal silang nagtitigan.

Yumuko ito at hinalikan siya. Nagpingkian ang kanilang mga dila. Hindi nagtagal ay gumapang ang dila nito pababa sa kanyang tiyan, at itinapat ang mukha sa kanyang alaga.

Malambot pa ang kanyang kakambal dahil sa ginawang pagpiga rito ni Sandra kanina. Pinaghiwalay nitong mabuti ang kanyang mga hita at naupo sa may pagitan niyon.

Nagkatitigan sila.

Kumilos ang isang kamay nito at nilaro ang kanyang balls. Masuyo ang ginagawa nitong paglalaro roon, hinihila-hila pa ang balat. Dahil sa sensasyon, muling nagalit ang kanyang kargada.

Tuloy lang sa paglalaro si Sandra sa kanyang balls. Maya-maya ay umusod ito pababa at dumapa, nakatapat muli ang mukha sa kanyang alaga.

Napasinghap si Jason nang maramdamang hinahagod nito ng dila ang kanyang kargada mula sa pinakapuno hanggang sa pinakaleeg. Ilang beses nitong ginawa iyon. Napapaunat ang kanyang mga paa sa sarap. Saglit pa, naghuhumindig nang muli ang kanyang sandata.

At bago pa siya naka-react, isinubo na iyon ni Sandra.

Agresibo ang pagsusubo nito sa kanyang nagngangalit na kakambal. Kinakagat-kagat. Pinaiikot ang dila sa ulo at pinakaleeg, nilalaro ang butas. Ang mga daliri ay patuloy sa paghimas sa kanyang mga balls.

Kung minsan ay pinipilit nitong isagad ang kabuuan ng kanyang armas hanggang sa may lalamunan nito. Matindi rin ang ginagawang pagsipsip. Para itong vacuum cleaner na maging ang pinakamanipis na alikabok ay kayang higupin.

Tumaas ang isang kamay nito at nilaru-laro ang kanyang nipples. Nagpadagdag iyon sa sarap na kanyang nararamdaman. Napaliyad siya. Alam niyang nagkaroon na siya ng premature ejaculation at tiyak niyang nalalasahan naman iyon ni Sandra ngunit parang balewala lang iyon sa kanyang nobya. Naghahalo na ang laway nito at ang mumunting katas na nagmumula sa kanya.

Napasigaw siya nang umagwat ito sandali sa pagsusubo sa kanya at ang kanyang bola naman ang isinubo. Sa loob ng bibig nito ay kinagat-kagat ang kambal na bola. Gusto niyang himatayin sa sarap.

Tinigilan nito ang ginagawa. Dinampot ang isang tuwalya at pinunasan ang kanyang nota. Nang matiyak na tuyo na iyon mula sa laway nito at naunang katas niya ay nilaru-laro ng kamay.

Muli nitong dinuhapang iyon. Nilaro muna ng dila ang pinakaleeg, at nang maramdamang lalong tumigas ay saka uli isinubo. Sinasabayan nito ng paglalaro ng kamay ang ginagawang pagtataas-baba ng bibig. Napakapit si Jason sa magkabilang gilid ng kama sa sarap na nararamdaman.

Saglit pa, alam niyang sasapit na naman siya sa luwalhati.

Sa maraming pagkakataon na nagse-sex sila ni Sandra, kahit isinusubo siya nito ay hindi pa niya ito pinaputukan sa bibig bilang respeto. Ganoon daw kasi pag mahal mo ang babae at handang iharap sa altar. Hindi kailangang pasambulatan sa bunganga.

Malapit na malapit na siya...

Hinawakan niya ito sa magkabilang pisngi para awatin na sa ginagawa.

Ngunit sa pagkagulat niya, buong lakas na inalis ni Sandra sa mukha nito ang kamay niyang umaawat sa ginagawa nito. Ito rin mismo ang pumigil sa kanya na hayaan ito sa ginagawa.

“Malapit na ako...” bulong niya rito. “Baka putukan ka sa bibig. Kamayin mo na lang...”

Ngunit tila bingi ang kanyang nobya at parang walang narinig. Mas lalong pinagbuti ang pagsusubo sa kanya. Umayos pa ito ng puwesto. Mabilis na mabilis ang pagtataas-baba ng bibig sa kanyang sandata.

Napapikit na lang si Jason. Saglit pa, naramdaman niyang rumagasa sa kanyang pagkakalaki ang masaganang gatas.

Napaliyad siya nang todo. “Ayan na...”

Sinalubong ni Sandra ng dila nito ang mainit na katas na kanyang pinakawalan.

 

SUBAYBAYAN!