Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Ang Mga Talulot Sa Rosas Compound (Part 140)

Sinulat ni JOSE LUIS CASANOVA

(Ika-140 labas)

AYAW sana ni Jason na paputukan sa bibig si Sandra ngunit ito mismo ang mapilit. Kahit anong pagtatangka niyang maalis sa bibig nito ang kanyang nota ay lalo nitong ginalingan ang pag-blow job sa kanya. Hanggang sa marating niya ang sukdulan.

Napaungol si Jason nang habang rumaragasa ang kanyang katas ay sinalubong iyon ni Sandra ng dila. Kinanti ng dulo ng dila nito ang pinakabutas ng kanyang nota, at dahil sensitibo pa sanhi ng sensasyong dulot ng nag-aalimpuyong orgasm na kanyang nararamdaman ay halos mawalan siya ng ulirat—sa sarap.

Hindi niya akalaing ganito na kapilya si Sandra. Bagaman at batid niyang sa mga pagkakataong nagkakasolo sila ay obvious ang pagiging naughty nito, ngayon ay nae-execute nito iyon sa kanya.

Marahang-marahan ang ginagawa nitong paglalaro ng dila sa pinakabutas ng kanyang sandata. At palibhasa’y ikalawang putok na niya, pakiramdam ni Jason ay nakakita siya ng mga estrelya. Nanghina siya. First time niyang mahilo sa sarap.

“Tama na...” naidaing niya. “Mamamatay na ako...”

Umagwat naman sa ginagawa si Sandra. Nakita niyang kumuha ito ng tissue mula sa bag at iniluwa roon ang kanyang katas. Nagpahid din ito ng bibig. Kapagkuwa’y nagtungo sa banyo. Dahil bukas ang pinto, naramdaman niyang nagsesepilyo ito.

Hindi pa rin siya makapaniwala sa ginawa ng nobya.

Huminga siya nang malalim para makabawi ng lakas. Pinuno niya ng hangin ang kanyang lungs bago pinakawalan uli. Maya-maya pa’y medyo nawala na ang panginginig ng kalamnan niya.

Ang ginawa sa kanya ni Sandra ay mag hagkis ng katotohanan batay sa minsan ay naikuwento sa kanya ng kanyang Tsong Manding.

Sa mga uncle niya ay ito ang pinakamakulay ang love life. O, mas tamang sabihing sex life.

Ilan na ang naging syota nito na naka-live in. Mabait ang kanyang Tsong Manding, at galante sa mga tsikas. ‘Yun nga lang, sa hindi maipaliwanag na dahilan ay madalas itong iwan ng babae. Sabi pa nito sa kanya, marahil daw ay hindi pa lang nito natatagpuan ang soul mate.

Minsan ay niyaya siya nitong uminom. Kaga-graduate lang niya noon ng high school at medyo lenient na ang kanyang ina sa pakonti-konti niyang pagbibinata lalo na pag ang mga uncle niya ang kanyang kasama. Basta lang beer daw ang kanyang iinumin, at huwag na huwag siyang magsisigarilyo. Nagpi-freak out ang kanyang ina kapag nakakaamoy ng usok ng sigarilyo. Kapag nga natatanong ito kung ano ang kaisa-isang rason para hiwalayan ang kanyang tatay, okey lang daw na mambabae ang kanyang ama pero huwag na huwag maninigarilyo.

Anyway, nang makainuman niya ang kanyang Tsong Manding ay tungkol nga sa pag-blow job ng babae sa lalaki ang una nilang topic. May isang kakatwa pa sa kanyang uncle na ito, pag nakakainom ay nagiging English speaking.

“You know, my favorite nephew...” tinapik-tapik pa siya nito sa balikat, “when your girl suck you till you reach the ecstasy and let you explode inside her mouth, she is just proving one thing.”

“Ano po iyon?” painosente niyang tanong.

“That she loves you very much...”

“Really?” napa-English na rin niyang sagot.

“But...” itinaas pa nito ang isang hintuturo na parang orator, “bear in mind that sex workers also allow their customers to explode inside their mouth. The reason of course is not because they love the customer. They simply want higher tip. For example, explode outside of the mouth and she will just use her hand or boobs—five hundred pesos. If the explosion will happen inside the mouth, lowest pay is one thousand.”

Nagkatawanan sila.

Funny noon pero naisip niya ang rationale ngayon nang mga sinabi sa kanya ni Tsong Manding. Pero naisip din naman niya sina Rosela at Aling Mercie. Pareho rin siyang pinaputok ng mga ito sa bibig pero hindi naman niya masabi kung mahal siya ng mga ito. Hindi rin naman siya nagbayad.

Oh, well... ang sariwang katawan niya at kakaibang libog ang naging kabayaran niya sa mga ito. Malulungkot at tigang na babaing dinilig niya ng kaligayahan. Iyon na ang pinakabayad niya sa mga ito.

Sa case naman ni Delia, ito pa ang nagbayad sa kanya. At kahit naputukan siya sa bibig nito, hindi rin masabi kung minahal ba siya nito. Ang tanging alam niya’y nasa sandali ito ng matinding pangangailangan sa tawag ng laman at siya ang available na stud.

Sa lahat na nangyaring pagpapasabog niya sa bibig ng babae hanggang sa puntong iyon ng kanyang buhay, iba ang naramdaman niya sa ginawa ni Sandra. Palibhasa’y nagmamahalan sila at hindi lang nagpaparaos ng init ng katawan.

Nakatapis ng tuwaly si Sandra nang lumabas ng banyo. Inilabas nito ang mga pinamili nilang pagkain. Ang vegetable salad ang una nitong inihain.

Bumangon siya at nagtapis din ng tuwalya. Hinalikan niya ito sa bibig nang lapitan niya. Binulungan. “Bakit mo ginawa ‘yon?”

Kumislap ang pilyang mga mata nito. “Like na like ba?” humagikhik ito.

“Oo naman. Pero bakit nga?”

Yumakap ito sa kanya. “I love you,” matapat na sambit nito. “I can do everything for you. You are my life, Jason. It may sound so cheesy but I would like to borrow the words of Tom Cruise in his character in Jerry Maguire—you complete me...”

Napahigpit tuloy ang yakap niya kay Sandra. At kung ginawa niyang kumpleto ang buhay nito, ang nobya naman ang natitirang bahagi ng puzzle na bubuo sa buhay niya—at least, noong mga panahong iyon.

“Lalo kitang minahal,” nasambit na lang niya. At sa huling igpaw ng pagiging romantic ay naihirit niyang, “I could conquer the world with just one hand as long as you were holding the other...”

Ang diin ng kanilang pagli-lips to lips.

Masaya na silang kumain at nagplano ng mga gusto nilang mangyari sa kanilang buhay kapag nasa iisang bubong na sila.

Nang makakain ay nanood sila ng cable channel sa TV. As usual, ang hum ng telebisyon ay may hatid na pampatulog sa kanya kaya nawala ang kanyang diwa kahit pa nakakatawa ang pelikulang pinapanood nila. Naalimpungatan lang siya nang may maramdaman.

Nilalaro ni Sandra ang kanyang sandata.

Nagmulat siya ng mga mata. Nakangiti ito sa kanya habang mabilis na pinatitigas ang kanyang armas.

 

END OF BOOK XIV

(To be continued...)