Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Ang Mga Talulot Sa Rosas Compound (Part 15)

Sinulat ni JOSE LUIS CASANOVA

(Ika-15 labas)

NAPASINGHAP si Aling Mercie nang lapirutin ni Jason ang mga nipples nito. Dinakma rin nito ang namumukol niyang harapan at pinisil-pisil.

Nakasuot ito ng maikling bestida noon. May hinagilap ito sa dala-dalang kikay kit na lalagyan nito ng mga gamit sa pagma-manicure. Maliit na bote ng lotion. Naglagay ito sa kamay at ibinaba ang shorts ni Jason. Titig na titig ito sa nagmamayabang niyang dyunyor.

Marahas na nilagyan nito ng lotion ang kanyang dyunyor. Nilaro iyon nang marahas din. Naramdaman niyang kumpara kay Rosela ay iba ang style ng aleng ito. Nagtanggal ito ng panty at walang sabi-sabing inupuan siya. Ikiniskis ang flower sa kanyang dyunyor. Panay ang daing nito, ang ungol.

Saglit pa’y hinawakan nito ang kanyang alaga at itinutok sa bukana ng kuweba nito. Dahil may lotion, madaling naglagos iyon. Gumiling-giling ito, nagtaas-baba sa kanyang kandungan habang mahigpit na nakahawak sa kanyang balikat.

Si Aling Mercie ang player sa labanan nilang iyon. Ni hindi ito naghubad ng damit, basta nakaupo sa kanya at sige ang giling. Maya-maya may naramdaman siyang kakaiba.

Pakiramdam niya’y hinihigop ng flower nito ang kanyang dyunyor! Parang vacuum cleaner ang paraan ng paghigop. Minsan naman ay parang iluluwa, pagkatapos ay muling hihigupin.

Nabasa na rin niya sa bold na komiks ang tungkol doon. Muscle control. At talaga nga palang ibang luwalhati ang hatid niyon sa lalaki!

Nagagawa ni Aling Mercie na masikip-maluwag ang flower nito sa pamamagitan ng muscle control. Saglit pa ay humigpit ang yakap nito sa kanya, binilisan ang tila pangangabayo at muscle control. Palibhasa’y malaking babae, pakiramdam niya’y magigiba ang silya sa lakas ng indayog nito. Nagsunud-sunod na rin ang ungol nito. Maya-maya pa, napayakap ito nang mahigpit sa kanya. Hindi matapus-tapos ang pagdaing.

Matagal sila sa ganoong ayos. Kapagkuwa’y umalis ito sa pagkakaupo sa kanya at nagsuot ng panty. Itinaas naman niya ang shorts niya.

Parang walang anumang nagbalik ito sa paglilinis ng mga kuko niya. Palinga-linga. Halatang nakikiramdam sa paligid.

“Totoo nga pala ang sinabi sa akin ni Rosela na matindi ka,” maya-maya’y sambit nito. “Naikuwento kasi niya sa akin ang mga nangyari sa inyo.”

Hindi siya kumibo. Pero noon pa lang ay may naramdaman siyang kaunting tampo kay Rosela. May iba pa kayang nakaaalam? Paano kung marami itong pinagkuwentuhan at malaman ng kanyang ina? Baka ipatapon siya ng kanyang ina sa mga kamag-anak sa probinsya. Kung ang kanyang ama ang makakaalam, baka mapatay siya nito sa gulpi.

Tumingin sa kanya si Aling Mercie at pinisil ang paa niya. “Huwag kang mag-alala, marunong akong magtago ng sikreto.”

Napabuntunghininga siya. Heto na naman, naisip niya. Itatago na naman ang sikreto. Pero parang ang mga babae ay talaga yatang mahirap mag-keep ng secrets. Naitanong tuloy niya sa sarili, ilan pa kaya ang napagkuwentuhan ni Rosela?

Natapos siyang gupitan ni Aling Mercie ng kuko. Inalok niya ito ng meryenda matapos niyang magbayad. Tubig na malamig na lang daw dahil nauhaw ito, sabay hagikhik.

Mukha nga itong nauhaw dahil nakadalawang baso. “Matagal kayong nagkarelasyon ni Rosela, ano?” usisa nito.

Hindi siya sumagot. Hindi naman niya masabi kung relasyon nga ang nangyari sa kanila ni Rosela. At ang naganap sa kanila ni Aling Mercie, masasabi bang relasyon sakaling maulit?

Ang tingin niya sa sarili’y isang nagbibinatang nagkataong laging nasa direksyon ng mga babaeng may asawa na at mahilig sa adventure. Suwerte lang siguro siya kumpara sa ibang kasing-edad niya.

“Nasarapan ka ba kanina?” tanong nito sa kanya. Ang mga mata ni Aling Mercie ay may lantay na kapilyahan. Parang laging nakangiti, nang-aakit. Hindi ito kagandahan pero malakas ang sex appeal. At palibhasa’y beautician kaya mapostura.

Ngumiti siya. “Ikaw lang ang nakatapos, eh,” aniya at nawala na ang pamumupo rito. “Pero na-enjoy ko ang muscle control.”

“Alam mo na’yun, ha?” humagikhik si Aling Mercie. “Ginawa rin ba sa ‘yo ‘yun ni Rosela.”

Umiling siya. “Sa ‘yo ko pa lang ‘yun natikman.”

Sumeryoso si Aling Mercie. “Gusto mo uli?”

Bumilis ang pintig ng kanyang puso. Napalunok siya. Tumango.

Pasalya na naman siyang itinulak nito sa silya. Mabilis na naghubad ng panty at naglagay ng lotion sa kamay at hinubad ang shorts niya. Nilaro ang kanyang dyunyor na agad ay tumayo.

Pumatong ito sa kanya. Itinapat ang kanyang dyunyor sa hiyas nito na agad naglagos. Para itong SexBomb Dancer na nag-spaghetti pababa at pataas sa kanyang naghuhumindig na alaga. Palibhasa’y may lotion at madulas ay masarap na masarap iyon sa pakiramdam niya.

Saglit pa, tumigil ito sa pag-indayog. Tumingin sa kanya. Naramdaman niyang nagma-muscle control na naman ito. Para hinihigop ang kanyang dyunyor. Ramdam na ramdam niya sa pinakaleeg ng kanyang alaga ang pagsikip at pagluwag ng magkabilang hiwa ni Aling Mercie.

Napaungol siya. Napatingala.

Maya-maya’y biglang tumayo ito. Naghanap ng puwesto. Tinawag siya. “Dito tayo…”

Bumangon siya at lumapit dito. “I-turbo mo ako…” bulong nito sa kanya.

Nagulat siya. “Sa puwet?”

Tumawa ito at malanding pinalo siya sa braso. “Hindi ako bakla, ano? Mag-dog style tayo.”

Naalala niya ang naging karanasan kay Rosela sa ganoong posisyon. Na-excite siya. Itinuwad niya si Aling Mercie at itinaas ang laylayan ng bestida nito. Tumambad sa kanya ang derrière ng mnikurista. In fairness ay matambok iyon at maganda ang hugis. Bahagya niyang pinaghiwalay ang mga hita nito at humanda para sumalakay.

Iginiya ng manikurista ang sarili sa gagawin niya. Napasinghap ito nang bahagya niyang itarak ang kanyang dyunyor sa hiyas nito. Dahan-dahan, at kapagkuwa’y ipinasok niyang lahat. Sa tindi ng init na nararamdaman niya’y pakiramdam niya’y lalong lumaki ang kanyang alaga at sumikip naman ang lagusan ni Aling Mercie.

Napahalinghing naman ito. Napamura. Pilit siyang inaabot. Napahawak ito sa beywang niya. Halos bumaon ang mga kuko sa balat niya. Tuloy sa pagmumura.

Nagsimula siyang umindayog nang marahan. Napaigik si Aling Mercie. Lalong lumakas ang paghalinghing. Lalo naman siyang na-inspire sa ginagawa dahil sa naging reaction nito. Itinuloy niya ang marahan, uniform na pag-ulos.

Naramdaman niyang narating muli ng manikurista ang langit. Ang masikip na lagusan nito ay naging madulas.

Umayos ito ng puwesto. Mas kumapit nang todo sa hinahawakan habang nakatuwad. Sige siya sa marahang pag-ulos. Nang maya-maya’y napamulagat siya. May naramdaman.

Nag-muscle control na naman si Aling Mercie.

Siya naman ang napaungol. Kung kanina ay hindi niya maipaliwanag ang sarap habang nakaupo ito sa kanya at nagma-muscle control, sa ganitong posisyon pala ay mas ibayong sarap ang dulot. Mula sa pinakapuno hanggang sa pinakaulo ng kanyang dyunyor ay tila may dalawang dila na humihimod.

Hindi na niya natiis ang sarap. Naging mabilis na mabilis ang kanyang pag-ulos. Pero kung gaano kabilis iyon, sinasabayan iyon ni Aling Mercie ng pagpiga sa pamamagitan ng muscle control. Maya-maya pa, siya naman ang napasambit ng, “Ayan na!”

Lalong pinagbuti ni Aling Mercie ang ginagawa. At nang tuluyang lumaya mula sa puson ni Jason ang likido ng kaligayahan na tumawid sa kanyang dyunyor patungo sa hiyas ni Aling Mercie, pakiramdam niya’y mapuputol iyon sa higpit ng ginawa nitong pagkipit.

Idiniin niya ang sarili kay Aling Mercie. Ang ilang panahon ng pagkatigang ay pinalaya niya ngayon. Hindi matapus-tapos ang katas na nagmula sa kanya. At nang sa palagay niya ay wala na ni gapatak, marahan niyang hinila palabas ang galit pa rin niyang dyunyor. Nagpakawala si Aling Mercie ng impit na daing ng kaligayahan.

Hinang-hina na hinagilap nito ang panty at isinuot iyon. Kumuha ng alcohol sa kikay kit nito at nilinis ang mga kamay. Muling naglagay sa kamay ng alcohol, lumapit sa kanya at nilinis ang titibuk-tibok pa niyang dyunyor.

“Magaling na titser si Rosela,” anito sa mahinang tinig. “Ang dami mong natutunan sa kanya.”

Hindi siya kumibo. Tumingin ito sa kanya. “Nasarapan ka ba?”

Natawa siya. Tumango.

“Sino’ng mas masarap sa amin ni Rosela?”

Bahagyang napaangat ang kilay niya. May gano’n, sa isip-isip niya. “Magkaiba kayo…” sagot niya at isinuot na ang kanyang shorts.

“May muscle control din ba siya?” usisa nito.

Umiling siya.

“Nagustuhan mo, ano?” anito at pilyang ngumiti. “Bihirang babae ang ganyan. Kaya patay na patay sa akin ang mister ko.”

Natigilan siya sa sinabi nito. Muli ay bumangon ang kaba sa dibdib niya. “Hindi po ba kayo mabubuntis?”

Tinampal siya nito sa pisngi nang marahan. “Hindi na ako mabubuntis, nagpa-ligate na ako. Hindi naman kita titikman kung alam kong posible mong mapalobo ang tiyan ko.”

Bahagyang nabawasan ang kaba niya pero hindi lubusan. Mukhang madaldal si Aling Mercie, paano pag may nakaalam?

 

SUBAYBAYAN!