Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Ang Mga Talulot Sa Rosas Compound (Part 17)

 

Sinulat ni JOSE LUIS CASANOVA

(Ika-17 labas)

SINABI ni Lora kay Mercie na may paraan para hindi na maghanap ng ibang babae ang mga lalaki. Palibhasa’y bata pa rin siya noon ay na-curious siya.

Nagpunta sila ni Lora sa comfort room at ini-lock nito iyon.

“Kahit may kumatok hayaan mo lang,” anito sa kanya. “Huwag mong iintindihin dahil medyo mahaba ang ating magiging session.”

“Ano ba’ng gagawin natin?” naguguluhan niyang tanong.

“Malalaman mo rin,” pilyang sagot nito at nagsimulang magtanggal ng pantalon at panty.

Naeskandalo si Mercie. “L-Lora, ano’ng ginagawa mo?”

“Maghubo ka na rin,” utos nito sa kanya.

“Naku, ha?” napaatras siya. “Kung tomboy ka, I’m sorry! Hindi ako pumapatol sa tomboy!”

Napahagikhik si Lora. “Gaga! Babaing-babae po ako. Basta sumunod ka na lang. Promise, hindi ito katomboyan.”

Maliit na babae lang si Lora kaya naisip niyang sakaling gawan siya nito ng kahalayan ay kayang-kaya niyang ipaghampasan sa bawat sulok ng comfort room. Ayaw rin naman niyang maging killjoy kaya nagtanggal din siya ng pantalon at panty.

“Magubat!” palatak ni Lora nang makapaghubo na siya.

“Sira!” aniya at nahihiyang tinakpan ang kaselanan. “Ano’ng susunod nating gawin?”

Pumasok sa isang cubicle si Lora at naupong parang palaka sa inidoro. Gusto niyang matawa sa ayos nito. Kitang-kita ang shaved nitong kaselanan, at ang tingin niya tuloy ay parang biniyak na malaking bunga ng santol.

“Ang liit-liit mo ang laki niyang binalot mo!” bulalas niya. Sa kanilang lugar ay “binalot” ang term na ginagamit kapag ang tinutukoy ay ang flower ng babae.

Hindi siya pinansin ni Lora. Wari ay nagko-concentrate ito. Maya-maya ay sinabihan siyang mas lumapit pa. Tingnan daw ang binalot nito. Ginawa naman niya. Nanlaki ang mga mata niya sa nakita.

“Shit!” bulalas niya. “Gumagalaw! Parang puwet ng baboy pag umeetsas!”

Ang lakas ng naging tawa ni Lora. “Maldita ka nawala ang konsentrasyon ko! Ano ka ba, huwag ka ngang naïve. Muscle control ang tawag diyan!”

“P-paano mo ginagawa ‘yan?” naeeskandalo muling tanong niya rito.

“Concentration lang. May muscle kasi ang ating binalot at kaya nating pagalawin kung ating gugustuhin. Iisipin mo lang na parang may hihigupin ka sa pamamagitan niyan. It’s the same thing na ‘yung sa mga lalaki ay napapatangu-tango nila pag matigas.”

“Saan mo naman natutunan ‘yan?” hindi pa rin niya makapaniwalang tanong.

“Nag-aerobics kasi ako dati. ‘Yung instructress ko pala ay nagyo-Yoga rin. Siya ang nagturo sa akin niyan. Naku, gustung-gusto ng mister ko ‘yan.”

Hindi siya kumibo.

“Uulitin ko, ha?” anito kapagkuwan. “Basta mag-concentrate ka lang muna tapos isipin mo na kaya mong pagalawin na parang may hinihigop. Pag nag-sex kayo ng mister mo, gawin mo sa kanya, matutuwa ‘yun.”

Muling nag-concentrate si Lora. Maya-maya pa, nakita niyang kumikibut-kibot ang mga pisngi ng binalot nito. Parang bibig ng lola na ngumunguya ng ikmo at nganga.

Napahalakhak na naman siya. “Ang halay!” hindi matapus-tapos ang kanyang pagtawa.

Bumaba sa inidoro si Lora. “O, ikaw naman.”

“Ayoko, nahahalayan ako!” tanggi niya.

“Ito naman!” hinila siya nito. “Sige na para hindi naman sayang ang effort ko na turuan ka.”

Napabuntung-hininga siya. Para lang matapos na, pumuwesto siya sa inidoro. Nag-concentrate. Inisip niyang nakapasok sa binalot niya ang sandata ni Pelagio. Maya-maya, naramdaman nga niyang kumikibut-kibot ang kanyang flower.

“In fairness may future!” palatak ni Lora. “Parang kayang pumutol ng hinog na saging na lakatan!”

Muling napuno ng tawanan nila ang comfort room.

At bago sila lumabas doon, may bagong kaalaman siyang natutunan.

                                                                 **

NGAYON ang moment of truth matapos siyang i-train ni Lora. Naligo si Mercie nang gabing iyon. Maghapon lang sa kanila si Pelagio at hindi umalis dahil dinalaw ng mga kapatid kaya alam niyang hindi ito pagod. Nang alam niyang tulog na ang mga bata, nilambing niya ito. Kinagat-kagat niya sa dibdib. Iyon kasi ang weakness nito at madali itong ma-arouse kapag hinahagkan niya sa nipples.

Mainit pa noon si Pelagio. Agad ay nilingkis siya. Nagpalitan sila ng maaalab na halik. Halos buong katawan niya ang dinilaan nito. Nang siya naman ang magtrabaho, inihiga niya ito at binulungan. “May sorpresa ako sa iyo.”

Ngumiti si Pelagio. Agad siyang kumuha ng petroleum jelly at ini-apply sa kakambal nitong nag-aalburuto na. Inupuan niya ito.

Nagtagal muna siya sa pagkakaupo sa dyunyor nito. Nag-concentrate siya tulad nang sabi ni Lora. Maya-maya pa, nagawa niyang pakilusin ang mga muscle ng kanyang flower. At mas madali palang gawin iyon kung may nakasaksak na parang saging na lakatan from Del Monte.

Pinakislot niya nang todo ang kanyang flower. Nanlaki ang mga mata ni Pelagio pero halata ang pagkabigla at tuwa. Isa pang kislot na umabot sa pinakaulo ng alaga nito. Isa pa. At nagsunud-sunod na.

Napaigtad si Pelagio. Napamura sa naramdamang sobrang sensasyon.

Napangiti si Mercie. Totoo nga ang sinabi ni Lora na epektibo ang muscle control. Dati-rati ay puro ungol lang si Pelagio kapag nasasarapan, ngayon dahil sa kakaibang ligaya ay napapasigaw at nagagawa pang magmura—sa kaligayahan.

Gumanti ng indayog si Pelagio. Lalo niyang pinagbuti ang muscle control. Parang bibig ng isang aabutin ng heat stroke na mabilis na mabilis sa pagkain ng hawak na ice cream ang hitsura ng flower niya sa pagkakagat sa sandata ni Pelagio. Nang sabihin nitong nilalabasan na ito ay lalo niyang pinahigop ang kanyang flower. Hindi matapus-tapos ang pagmumura ni Pelagio nang makarating ito sa sukdulan.

Siya naman, sa nakitang kaligayahan ng asawa ay sumagad na rin ang orgasm. Nang kumatas ang kanyang flower, sa dami ng malagkit na nectar na humulagpos doon, para siyang nagpiga ng maliit na bimpong may sabon.

Napasubsob siya sa dibdib ni Pelagio. Hinaplos nito ang likod niya. Hinagkan siya.

“Sorpresa nga,” anito na hinahabol ang hininga. “Paano mo natutunan ‘yan?”

Ikinuwento niya ang ginawa nila ni Lora. Tawa nang tawa si Pelagio. Maya-maya, bumulong uli ito sa kanya. “Isa pa. kakaiba, eh.”

Pinagbigyan niya ang mister.

 

SUBAYBAYAN!