Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Ang Mga Talulot Sa Rosas Compound (Part 176)

Sinulat ni JOSE LUIS CASANOVA

(Ika-176 na labas)

ISANG gabi ay naisipan ni Arturo na tawagan si Noemi sa phone booth malapit sa kanilang bahay. Wala pa kasing cellphone noon at wala pa rin silang sariling phone line. Nalaman niyang nasa kuwarto ang phone ng dalaga. Naglakas-loob siyang itanong kung ano ang suot nito.

Sinabi ni Noemi na naka-bra at panty lang ito.

Napangiti si Arturo. Ngayon ay hindi siya nate-tense kausap ito dahil hindi naman sila magkaharap. Kumbaga ay puwede siyang medyo maging bastos.

“Ano’ng kulay ng panty mo?” tanong niya rito.

Narinig niya ang halos nagbubuhol-hiningang daing ni Noemi. Kapagkuwa’y mahina ang boses na nagtanong ito. “Bakit gusto mong malaman?”

“Para ma-imagine ko mamaya pag-uwi ko sa bahay.”

Bumuntung-hininga ang dalaga. “White...”

“Pati bra, white din?”

“Yeah...”

Bahagyang nanuyo ang lalamunan ni Arturo. Naalala ang halos lumuwang dibdib ng dalaga sa uniform nito sa opisina. Bahagya niyang iniayos ang kanyang dyunyor na sumikip sa suot niyang basketball shorts.

Mukhang mauuwi sa phone sex ang kanilang pag-uusap.

Naalala tuloy niya ang kuwento ng isa niyang kaopisinang pilyo rin. May tumawag daw ritong babae na nagkamali lang ng dial. Gayunpaman ay naging mag-phone pal—na nauwi sa phone sex. Enjoy raw naman sabi ng kanyang kaopisina.

Noon ay wala pa ring internet kaya ang uso talaga ay phone sex. May nabasa rin siya sa isang magazine na panlalaki na nag-discuss tungkol dito: “Is phone sex cheating?

If you’ve ever watched television after 11 p.m., you’ve seen the ads. A sultry, scantily clad young woman, telling you she’s bored and waiting by the phone. You laugh and wonder what kind of loser calls those numbers. But then one night, maybe your wife has gone to bed early with a headache and you have certain needs and impulses—and suddenly it doesn’t seem quite so ridiculous.

You decide to call, telling yourself that it’s just to see how silly the whole thing really is, knowing that the operator on the other end is a 350-pound woman named Ludmilla with a thicker beard than you have. Still, you make the call, and you like it. Have you just betrayed your wife? Is phone sex cheating?

Do men usually think phone sex is cheating?

Men, as a rule, tend to get a little hazy on their definition of what constitutes cheating. In general, most men would not consider it cheating to call a phone sex number, but then those numbers are not geared towards women, so most men aren’t really worried about their wives calling them.

On the flip side, most men would not be at all happy with the idea of their wives calling an old high school buddy and having phone sex with him. Would they consider it full-fledged cheating though? Some would, some wouldn’t depending on just how jealous they are by nature and whether or not they’ve ever done it themselves.

Do women usually think phone sex is cheating?

Many women do consider phone sex to be cheating, whether it’s with a friend or with a remote phone sex operator. The reason for this comes down to the way men and women approach sex in general. Men are much more focused on the physical aspects of sex, while women usually focus more on the mental and emotional. To some women, the mental and emotional connection one might have through phone sex means as much or more than a quick physical tryst.

Does phone sex lead to actual cheating?

Phone sex in general is more likely to lead to a cigarette, a beer, and a nap than actual cheating. Or maybe just the nap. Still, if it’s more personal phone sex, with someone you actually know, you and your phone friend might just put together a fantasy so enticing that they have to try it.

The question is, does the phone sex cause the cheating, or was the cheating going to happen anyway and phone was just one of many accessories to be used along the way? In either case, one could make a reasonable argument that the phone sex became part of the actual act of cheating, if cheating physically was the end result.

Does phone sex actually prevent cheating?

Clearly, in some cases phone sex can lead to cheating, but in others the reverse might be true. If someone feels the need for a change of sexual scenery, maybe they’ve only been with one partner their whole life or maybe they are used to having a different partner every night and now they’ve been stuck with the same one for years. That person looking for release away from home might just get it on the phone. In that case, the phone might act as a release valve, allowing them to blow off some sexual steam without hurting anybody.

Phone sex could also be a supplement to someone’s relationship. For instance, if one partner writes porno scripts in their spare time and the other believes that any position other than missionary is the work of the devil, there’s going to need to be an equalizer. Phone sex might allow the more adventurous partner to explore their desires without physically being unfaithful to their loving, sexually-repressed mate.

Phone sex might appear to be cheating to some people, particularly if they are more focused on the mental and emotional aspects of sex. If the phone sex might lead to physical cheating, the argument is even stronger that it could be considered an act of infidelity. On the other hand, if the release one gets through phone sex helps them to stay physically committed to their partner, it might actually help their relationship in the long run. How could that be cheating?”

Napahinga nang malalim si Arturo. Sa nabasa niya ay may mga bahaging sapul siya. Pero mas malakas ang hatak ng kasalukuyang sitwasyon na kausap niya sa phone ang seksing kaopisina.

“Tanggalin mo ang bra mo...” utos niya kay Noemi.

“Bakit?” mapanuksong tanong nito sa kabilang linya.

“Hahalikan ko ang boobs mo.”

“Hahalikan lang?”

Kumislot ang kanyang dyunyor. “At lalaruin ko ng dila ang iyong nipples...”

Narinig niya ang impit na daing ni Noemi sa kabilang linya bago sumagot. “Gusto ko ‘yan...”

 

SUBAYBAYAN!