Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Ang Mga Talulot Sa Rosas Compound (Part 19)

Nobela ni JOSE LUIS CASANOVA

(Ika-19 na labas)

HABANG ginugupitan ng buhok ay sinabi ni Aling Mercie kay Jason na ayaw na niya itong gupitan ng kuko dahil nanlalamutak ito ng suso. Nagkatawanan tuloy sila.

“Naaalala mo pa pala iyon,” ani Jason. Hindi makapaniwala ang binata.

Tiningnan siya ni Aling Mercie sa salamin. Nagtama ang kanilang mga mata. Huminto ito sa paggugupit kay Jason. “Ikaw ba, nakalimutan mo na?”

Nagkibit-balikat ang binata. Ngumiti si Jason. “Sabi mo nga, ilang babae lang ang marunong ng muscle control. Hanggang ngayon ay wala pa uli akong nae-experience na gano’n. ‘Yung kagaya ng sa iyo ang effect.”

Uminit ang pisngi ni Aling Mercie. Kaytagal niyang hinintay na magkasarilinan silang muli ni Jason. At sa kalooban niya’y may tuwang hatid ang sinabi nitong ang naging mainit na nakaraan nila ay hindi rin nito nakakalimutan. Kahit naman pala paano, naging espesyal siya kay Jason.

Ang lakas-lakas ng kaba ng dibdib niya. Nararamdaman niyang baka ang hinahangad niyang one last chance na magniig silang muli ni Jason ay ngayon maganap. Pakiramdam din niya ay biglang namasa-masa ang kanyang cherry.

Binulungan niya ito. “Gusto mo ba uling matikman?” mahinang-mahina ang pagkakasabi ng manikurista na tila nabubulunan dahil sa excitement.

Napalunok naman si Jason. Mahina siya ngayon sa tukso. Matagal na siyang walang sex sa katawan mula nang di na nagpakita sa kanya si Hazel. At heto ang isang bahagi ng kabataan niya na ngayon ay muling nagbabalik.

Sumariwa sa isip niya ang pagkakatuwad ni Aling Mercie. Ang tila vacuum cleaner na kaangkinan nito na humihigop sa kanyang dyunyor. Ang sensation na sabi nga niya’y walang katapat.

Sa gitna ng tila panunuyo ng kanyang lalamunan ay nagawa niyang itanong dito, “S-saan tayo?”

Mahinang-mahina muli ang tinig ni Aling Mercie nang sumagot. “Dito na lang tayo. Ila-lock ko ang pinto. Pero tatapusin ko muna ang paggugupit sa ‘yo.”

Ipinatong ni Aling Mercie ang gunting sa tokador. Lumapit sa pinto. Binaligtad nito ang karatulang may nakasulat na “Please come in we’re open” para ang mababasa ng mga nasa labas ay “Sorry we’re closed”. Hinatak din nito ang mga kurtina para tuluyang matakpan ang loob ng salon.

Bumalik ito sa paggugupit sa kanya. Wala na silang imikan. Nakabibingi ang katahimikang namamagitan sa kanila. Walang maririnig kundi ang hum ng air-conditioning unit at sagitsit ng razor at gunting. Maya-maya pa, pinagpagan na nito ng mga nagupit na buhok si Jason.

“Lalo kang gumuwapo,” anito nang pagmasdan ang binata sa salamin.

Ngumiti lang si Jason. Kinuha ang brush kay Mercie at siya na ang nagpagpag sa mga buhok sa braso at sa kanyang pantalon.

“Gusto mong maligo?” tanong sa kanya ni Aling Mercie.

“Wala akong gamit,” sagot niya.

“May bago akong tuwalya. May sabon naman diyan at shampoo. Medyo maliit nga lang ang banyo.”

“Sige,” ngumiti siya. “Sabay ba tayong maliligo?” biro niya kay Aling Mercie.

Namula ang beautician. “Sira! Teka, kukunin ko lang ang tuwalya at sabon.”

Umalis ito saglit at nang bumalik ay dala na ang tuwalya at sabon. Itinuro nito sa kanya kung nasaan ang banyo.

Pumasok siya sa loob. Maliit nga ang banyo, magkasama na ang para sa pagko-comfort ng sarili at paliligo. May maliit na lababo kung magsesepilyo. Puwede namang kumilos sa loob nang maayos. May malaking salamin na nakasabit sa dingding. Kahit maliit ay malinis iyon at mabango dahil may magandang exhaust.

Naghubad siya. May kaunting kaba siya sa mangyayari sa kanila ng beautician pero mas pinatatapang siya ng excitement. Dahil kaliligo lang niya, mabilis lang ang ginawa niyang pagligo, maalis lang ang mga maliliit na buhok sa kanyang katawan at ulo. Nang matapos, lumabas siyang nakatapis lang ang tuwalya sa may beywang niya. Patay na ang mga ilaw, may maliit na lang na LED lamp malapit sa labas ng banyo na nakabukas.

Nasa labas lang ng pinto si Mercie. Waring hinihintay siyang matapos sa paliligo.

“Maligo ka rin para mapreskuhan ka,” alok niya rito.

“Sabi mo, eh,” anito at pumasok sa loob ng banyo. “Baka mabahuan ka sa akin pag di ako naligo,” pahabol pa nito bago isinara ang pinto at kinindatan siya.

Wala siyang narinig na lagitik. Hindi nito ini-lock ang pinto kung gano’n.

Maya-maya’y narinig niya ang lagaslas ng shower. Inilarawan niya sa isip ang kabuuan ni Aling Mercie. Hindi niya nakita ang katawan nito noon dahil hindi ito naghubad nang mag-sex sila. Sabagay, sa paraan naman ng pananamit nito ay mahahalatang talagang may korte pa. Maganda pa rin ang boobs at puwet nito hanggang ngayon.

Kumilos ang kanyang kanang kamay. Pinihit niya ang seradura ng pinto ng CR. Umikot iyon. Napangiti siya. Mukhang sinadya nga ni Aling Mercie na iwan iyon na nakabukas.

Bahagya niyang iniawang. Nakita niyang nagbabanlaw na ng katawan ang manikurista.

Makinis pala ito. Makuba ang beywang. Malaki ang puwet na parang sa isang Latina. At higit na maganda pala ang manikurista sa paningin niya kapag walang damit at basa ang katawan.

Naramdaman nitong pinanonood niya ito sa paliligo. Tumingin ito sa kanya na parang naghahamon. “Walang mangyayari kung tatayo ka lang diyan,” anito at humarap lalo sa kanya.

Ngayon, kitang-kita niya ang basambasang kabuuan nito. Ang medyo nakatayo pa ring boobs, ang madamong kabukiran. Sa edad nito, impressive na wala itong puson.

Nilakihan niya ang awang ng pinto. Inilaglag ang tuwalyang nakatapis sa kanya at pumasok sa loob ng CR.

 

SUBAYBAYAN!