Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Ang Mga Talulot Sa Rosas Compound (Part 192)

Sinulat ni JOSE LUIS CASANOVA

(Ika-192 labas)

SA pagkakabukaka ng kanyang misis ay lalong naging malaya si Arturo na dilaan ang hiyas nito. Basambasa agad iyon at waring naghihintay na ng panauhin.

Mahirap para sa kanyang batok at leeg ang ginagawa niyang pagkain sa hiyas ng kanyang misis na nakatuwad ito. Hindi rin niya masyadong mahawakan ang dibdib nito dahil palibhasa’y nakadapa, nakadikit sa kama. Sa puwesto nito ay hindi na nito magawang iangat ang dibdib dahil nakaangat ang bandang puson sa unan.

Itinigil niya ang ginagawa. Inalis niya ang unan sa puson ng misis niya, at kapagkuwa’y itinihaya niya ito.

Namumungay na ang mga mata nito. Kusa na rin itong bumukaka pagkatihaya. Nagsimula namang maghubad ng damit si Arturo.

Hindi pa sila nakapag-sex na mag-asawa nang hindi siya naliligo dahil ayaw niyang may maipintas ito sa kanyang hygiene. Gusto niya ay mabangung-mabango siya para rito. Kung sakali ay ngayon pa lang iyon mangyayari. But what the heck. Sabi nga, there’s always a first time.

Nang talup na talop na rin siya ay agad siyang dumapa sa kanyang misis. Mahigpit silang naglingkisan at maapoy na naghalikan. Kaytagal nilang na-miss ang kahubaran ng isa’t isa.

Saglit pa, dumako na ang mga labi niya sa tainga nito, kaliwa’t kanan. Binulungan niya ito. Gustung-gusto ng kanyang misis kapag nasa ganitong ecstasy sila na nagto-talk dirty siya. Actually ay hindi naman talaga dirty—kumbaga ay pampasarap lang sa kanilang pagtatalik.

Bumaba siya sa leeg nito. Sa dibdib. Matagal niyang pinagsawa ang kanyang dila sa dibdib nitong tila kambal na papayang may tampok na ubas.

Diretso na siya sa puson, sa pusod.

At biglang napaliyad ang kanyang misis nang simulan niyang kaining muli ang hiyas nito.

Ibinuka nito ang mga hita at isinampay sa kanyang magkabilang balikat. Ito naman ang humagip ng unan at inilagay sa balakang. Muli, mas na-expose ang hiyas nito.

Pinagbuti ni Arturo ang pagkain sa hiyas ng misis. Ipinadama niya ritong sabik na sabik siya roon. Para siyang survivor sa isang kalamidad na ilang linggong hindi nakatikim ng pagkain sa paraan ng pagsibasib. At nagugustuhan naman nito ang kanyang pagiging agresibo. Hinahawakan pa siya sa ulo at idinidiin lalo sa kaselanan nito.

Muling naging wet and slippery ang hiyas ng kanyang misis. Saglit pa at naramdaman niyang nanginginig ang katawan nito, hudyat na sasapit na ito sa sukdulan. Huminga siya nang malalim at nagsimulang humimod mula sa ibaba ng hiyas nito hanggang sa kuntil. Paulit-ulit.

Napasabunot ito sa kanya kasabay ang todong panginginig ng katawan. “Ayan na ako...” daing nito. “Ayan na...”

Binilisan niya ang paglalaro ng dila sa kaselanan nito. Nag-concentrate siya sa pinakakuntil.

Napasigaw ang kanyang misis. “Ayan na... ayan na!!!”

Sabay sa pagsigaw nito ay ipinasok niya ang kanyang dila sa pinakabutas ng hiyas nito. Pinaglabas-masok. Hindi niya inalintana na halos mabunot nito ang buhok niya sa higpit ng pagkakahawak sa tindi ng nadaramang kaligayahan sa kanyang ginagawa.

“Ooooohhh... Ooooohhh...” hindi matapus-tapos ang daing nito.

Mukhang matagal ding nasabik ang kanyang misis. Basambasa ang mukha ni Arturo ng katas na nagmumula sa hiyas nito. Hinawakan niya ito sa puwet para lalong mapagbuti ang ginagawang pagtusok ng kanyang dila sa buong kaselanan nito, hanggang sa maramdaman niyang inaalis na nito sa pagkakasabit sa kanyang balikat ang mga hita at itinulak na ang kanyang ulo palayo.

Tumigil na siya sa ginagawa. Habol ng kanyang misis ang hininga. Dumapa ito. Marahil, sa ganoong ayos ay mas nare-relax ito. Hinaplus-haplos naman niya ang likod nito habang nakaupo siya sa gilid ng kama.

Makalipas ang halos limang minuto ay kumilos ito. Tumihaya. Nakangiti sa kanya.

Ang sarap ng naging pakiramdam ni Arturo. Mula nang mangyari ang aksidente ay ngayon na lang uli ngumiti sa kanya ang kanyang misis—at tila nasa paraiso siya sa mga sandaling iyon.

Kinuha nito ang isang kamay niya. Iniabot niya. Hinila siya nito pahiga. Nahiga naman siya. Sabay sa paglapat ng kanyang likod sa kama ay bumalikwas ito at hinalikan siya.

Iyon ang isa pang gusto niya sa kanyang misis. Kahit pa may alimuom ng pempem nito ang kanyang bibig ay kaya nitong makipaghalikan sa kanya. Muling naglaro ang kanilang mga dila.

Kung ano ang ginawa niya rito kanina ay iyon din ang ginagawa nito sa kanya ngayon. Hinalikan siya sa leeg. Tila nanggigil pa sa kanyang nipples at kinagat-kagat iyon. Bumaba sa kanyang puson ang maiinit na labi nito at pagkatapos ay naramdaman niyang isinusubo na ang ulo ng kanyang si Pedro.

Napaliyad siya. Napapikit.

Ngunit nagulat siya nang may maramdaman.

Napadilat siya.

Nagtama ang kanilang mga mata. Nasa mukha rin ng kanyang misis ang pagtataka.

Napatingin siya sa kanyang Pedro.

Patay iyon.

Parang mahiyaing bata na nakayuko.

Malambot.

Ngangayon naman niya napansin. Akala niya kanina ay matigas na habang kinakain ng kanyang misis, pero hindi pala.

At marahil ay nagtataka ito dahil sapul simula ay laging naka-six o’ clock iyon basta nagniniig sila.

Kumilos muli ang kanyang misis. Hinalikan siya sa nipples at dinilaan iyon. Ang isang kamay nito ay humahagod sa kanyang balls. Nararamdaman niya ang luwalhati. Napaliyad siya.

Nanibago lang siguro siya kanina dahil matagal na siyang walang ensayo. Natakot din naman siyang mag-masturbate matapos gumaling mula sa aksidente dahil ilang araw siyang may dugo ang ihi. Iniisip niya noon na baka pag nagpakawala na siya ng hot jets ay malagkit na dugo ang lumabas.

Mula sa kanyang nipples ay bumabang muli ang mainit na labi ng kanyang misis sa kanyang tiyan. Kapagkuwa’y kinagat-kagat nito ang kanyang balls. Napapaungol siya sa nararamdamang luwalhati. Saglit pa, naramdaman niya ang mainit nitong hininga at labi sa ulo ng kanyang dyunyor. May tunog pa nang dilaan nito iyon.

Bumilis ang tibok ng puso ni Arturo nang may matuklasan.

Sa kabila ng ginagawa ng kanyang misis, hindi siya tinitigasan!

Nakaramdam siya ng panic. Binilisan naman nito ang pagbaba-taas ng bibig sa kanyang dyunyor sa pagbabakasakaling tumigas iyon.

Ngunit hanggang sa mangawit ang panga nito ay walang flag ceremony na naganap.

Takang napatingin ito sa kanya. “Ano’ng nangyari? Bakit ayaw tumigas?”

Gustong mapaiyak ni Arturo. Kumislap sa kanyang isipan ang aksidente. Ang pasaklang na pagkakasalpok niya sa poste ng kuryente una ang kanyang kaselanan. Ang pag-ihi niya ng dugo.

Naapektuhan ba ang kanyang pagkalalaki?

Gusto niyang mapasigaw sa panlulumo at panghihilakbot!

 

SUBAYBAYAN!