Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Ang Mga Talulot Sa Rosas Compound (Part 196)

Sinulat ni JOSE LUIS CASANOVA

(Ika-196 na labas)

MATAPOS lumabas sa sinehan ay nagpalakad-lakad si Arturo para pagurin ang isipan. Hanggang ngayon ay rumirindi sa kanya ang pagiging impotent. Napakabata pa niya para pagkaitan ng kakayahang magpaligaya ng isang babae.

Naisip niya, napakalusog niya pero walang silbi. Isa siyang hunk pero parang puno lang ng niyog ang katabi ng kanyang misis sa mga darating na gabi. Malaki nga ang katawan at mamasel, pero ang pinakamahalagang masel ay ampaw na pala.

Nang makaramdam ng pagod ay pumara siya ng taxi at nagpahatid na sa kanilang bahay.

May kinukuwenta sa center table ang kanyang misis. Maraming listahan ng papel at malaking calculator. Marahil ay ang kita at gastos nila sa kanilang mga paupahang apartment dahil panahon na naman ng bayaran sa amilyar. Nagtaka ito nang pumasok siya sa bahay.

“O, bakit ang aga mo? Masama ba ang pakiramdam mo?” tanong nito sa kanya.

Naupo siya sa sofa malapit sa puwesto nito. Pagod na pagod na isinandal niya ang likod sa upuan.

“Hindi ako pumasok...” aniya sa mahinang tinig.

“Eh, saan ka galing?” usisa nito at itinigil ang ginagawa.

“Nagpunta ako sa doktor,” umpisa niya. Nagdesisyon siyang sabihin na rito ang totoo at huwag nang pagtagalin pa.

“Nagpunta ka sa doktor? Bakit?” rumehistro sa mukha ng misis niya ang pag-aalala. Lumapit sa kanya at inilapat ang kamay sa kanyang leeg. “Wala ka namang lagnat.”

Hinawakan niya ang kamay nito at idinikit sa kanyang mukha. “Sa doktor na tumingin sa akin nang maaksidente ako nagpunta,” aniya.

Napatingin sa kanya ang asawa.

Sinalubong niya ang tingin nito. Halos mapaiyak siya nang magsalita. “T-totoo ang kutob ko. N-naging impotent ako dahil sa aksidente. K-kaya pala ayaw... ayaw tumayo kagabi!”

At napaiyak siya sa palad nito.

Nakita niya ang panlulumo sa mukha ng kanyang misis. Umalug-alog naman ang katawan niya sa paghagulhol.

Umiyak siya nang umiyak. Lahat ng naging takot, stress niya sa mga nakalipas na panahon ay inilabas niya sa pamamagitan ng pag-iyak.

Niyakap siya ng kanyang misis. Umiyak na rin ito.

“I’m sorry,” sambit niya rito. “It’s all my fault. I’m sorry...”

“It’s all right,” anito sa kanya at humigpit ang yakap. “May mga anak na naman tayo.”

Bahagya siyang lumuwag ang pakiramdam sa narinig dito. Iyon din ang sabi sa kanya ng doktor. May mga anak na sila. Anu’t anuman ay may magpapatuloy na ng kanyang lahi.

Mahigpit niyang niyakap ang asawa. “Salamat... Salamat sa pag-unawa...”

Pinahid nito ang luha sa kanyang mga mata.

                                                            **

MATAPOS ang naging pagtatapat niya sa kanyang misis tungkol sa kanyang kalagayan ay pinilit ni Arturo na ibalik sa normal ang kanyang buhay. Isinubsob niya ang ulo sa trabaho. Patuloy siya sa kanyang active lifestyle sa pagbabakasakaling bumalik pa rin sa normal ang kanyang dyunyor. Tuwing madaling-araw ay nagbibisikleta siya para pawisan.

Iniwasan muna niya na mag-sex silang mag-asawa dahil ayaw niyang ma-disappoint ito. Pag ang kanyang misis ang nagparamdam, hindi naman siya tumatanggi at tinitiyak niyang sa pamamagitan ng kanyang dila ay mararating nito ang glorya.

Iyon nga lang, hindi maiiwasang kapain nito ang kanyang kargada kapag tumaas na ang sex urge nito at isusubo iyon. Para ma-disappoint lang...

At naaawa na siya rito.

Wala nga lang siyang magawa...

                                                               **

MAY napansin din siyang kakaiba sa mga kasamahan sa opisina. Ang mga dating katropa niya ay tila umiiwas na sa kanya. Wala na ring nagyayaya sa kanya para gumimik. Kung siya naman ang nagyayaya, mabilis ang mga ito sa pagtanggi.

Maraming bagong empleyada ngayon sa kanilang opisina. Hindi na siya tumitingin sa mga ito, nadala na siya sa nangyari sa kanila ni Noemi.

Minsang kakain siya sa kanilang canteen ay punuan ang mga mesa. May nakita siyang nag-iisang bagong empleyada. Lumapit siya rito at nakiupo.

Hindi niya malaman kung bakit nagmamadali nitong tinapos ang pagkain at tumayo na kahit hindi pa nakakainom ng tubig. Kumunot ang kanyang noo sa naging reaksyon nito.

Nalaman niya kung bakit nang minsang marinig niya ang huntahan ng mga bago at batambatang empleyada.

“Natakot talaga ako nang tabihan ni Sir Art. Iniwan ko nga ‘yung pagkain ko kahit masarap,” anang isa.

“Dirty old man nga raw ‘yun sabi ng mga nauna sa atin. May nakarelasyon daw na batambatang empleyada,” satsat ng isa pa.

“Nag-resign nga raw ‘yung girl nang matuklasan ng misis ni Sir Art ang kanilang relasyon.”

“Siguro ang drama-drama ng mga eksena sa komprontasyon, ano?”

Hagikhikan.

Nakaramdam ng pagkapikon si Arturo sa mga naririnig. Napatiimbagang siya. Kung gayun pala ay pinagtsitsismisan siya sa kanilang opisina, ngayon lang niya nalaman. Kaya rin siguro siya iniiwasan ng mga dating katropa ay dahil sa stigma ng eskandalo na nilikha niya.

Pinigil niya ang sarili na tuluyang mapikon bagaman at gustung-gusto niyang dunggulin ang mga nguso ng mga empleyadang nagtsitsismisan.

Isang resolusyon ang binuo niya. Kung ayaw ng mga katropa niya sa opisina nila na sumama sa kanya o kahit makatabi man lang siya, fine. Ang importante ay bilib ang boss niya sa kakayahan niya kaya sa kabila ng eskandalo ay hindi siya sinibak. Pagbubutihin niyang lalo ang performance para patuloy siyang umangat sa puwesto at iwan ang mga ito sa kangkungan.

At kapag nasa mataas na posisyon na siya talaga, ie-evaluate niya ang performance ng mga ito at sisibakin niya ang mga tutulug-tulog sa trabaho—pati ang mga tsismosa.

Nagbigay sa kanya ng satisfaction ang mga naiisip. Mula nga noon, mas dinoble pa niya ang sipag. Paunti-unti ay umakyat siya sa corporate ladder, papalapit sa kanyang goal.

Hanggang sa mangyari ang insidenteng iyon...

Ginabi siya ng uwi mula sa isang power meeting. Alam naman ng kanyang misis na gagabihin siya at hindi na makakasalo rito sa pagkain. May telepono na sila noon kaya madali na ang komunikasyon. May sasakyan na rin sila.

Nang dumating siya ay nasa kuwarto ang kanyang misis. Nagulat siya nang mabungaran itong tutok na tutok ang mga mata sa pinapanood sa Betamax.

Porn movie...

Kumunot ang kanyang noo. Napansin din niya na naka-bra at panty lang ang kanyang misis na hindi naman nito dati ginagawa dahil kung matulog ito ay naka-T-shirt ng maluwang at shorts na maluwag.

At parang balewala rito ang pagdating niya. Tila nakapagkit ang mga mata nito sa screen, sa dalawang parehang nagse-sex.

 

SUBAYBAYAN!