Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Ang Mga Talulot Sa Rosas Compound (Part 199)

Sinulat ni JOSE LUIS CASANOVA

(Ika-199 na labas)

NAIISIP din ni Arturo ang posibilidad na magkahiwalay silang mag-asawa dahil sa kanilang kalagayan. Bagaman at maganda ang kanilang katayuan sa buhay sa ngayon ay wala ang pinakamahalagang sangkap ng kanilang pagsasama—ang sex, lalo pa nga at pareho silang nasa kainitan. Hindi niya naibibigay sa kanyang misis ang kaligayahan sa kama na dati’y naipalalasap niya rito.

At kahit pa nga sabihin ni Dr. Millan na they can have sex without having sex, ‘ika nga ay it’s easier said than done. Napatunayan na niya iyon sa maraming beses na nagniig sila ng kanyang misis. Napaparating niya ito sa langit gamit ang kanyang dila, and yet naghahanap pa rin ito na matusok niya ng kanyang kargada.

At ngayon nga’y tila nakakasumpong ito ng bagong outlet—ang panonood ng porn movie.

Paano kung sa malapit na hinaharap ay ibang lalaki na may kakayahan sa kama ang hanapin nito?

Napakuyom ang mga palad ni Arturo. Ikamamatay niya kung mangyayari ang ganoon.

Nahiling na lang niyang sana’y maunawaan ng kanyang misis ang lahat-lahat. Na puwede silang maging maligaya sa kabila ng kanyang pagiging impotent.

Malungkot na iniligpit niya ang mga papeles at nagbalik na sa kanilang silid. Natutulog na ang kanyang misis. Nakaramdam na rin siya ng antok kaya nahiga na siya sa tabi nito. Saglit pa at nawala na rin ang kanyang diwa at nakatulog na siya.

Malalim ang kanyang naging tulog. Hindi niya malaman kung gising ba siya o nananaginip pero may naririnig siyang mga daing kaya naalimpungatan siya. Pinakiramdaman niya ang sarili. Hindi siya nagkakamali, may naririnig siyang mga ungol. Ungol ng kaligayahan.

Hindi siya kumibo o kumilos man lang. Tiniyak niya na gising ang kanyang diwa. Bahagya siyang nagmulat ng mga mata. May liwanag siyang nabanaagan. Patay ang ilaw sa silid kung matulog silang mag-asawa at may kurtina ang mga bintana kaya walang nakakapasok na liwanag. Ikinilos niya ang ulo, nakita niya kung saan nagmumula ang liwanag—sa television screen. Nakabukas iyon.

Naka-on maging ang Betamax player. At nakarehistro sa screen ng TV ang pagse-sex ng mga karakter. Naka-off ang volume, marahil ay para hindi niya marinig.

At ang ungol ng kaligayahan ay nakabigla kay Arturo nang malaman niya kung kanino nagmumula—sa kanyang misis!

Nagdedeliryo ito sa kaligayahan habang hinahaplos ang sarili. Halatang natangay ng pinapanood.

Hindi malaman ni Arturo kung ano ang gagawin. Kung malalaman nitong gising siya ay baka mapahiya ito. Ipinikit niya ang mga mata kahit parang hinihiwa ng libong patalim ang kanyang damdamin dahil sa natuklasan.

Pinaliligaya ng kanyang misis ang sarili nito dahil hindi na niya magampanan ang tungkulin dito.

Isa iyon sa mga gabi sa buhay ni Arturo na tila dinalaw siya ni Kamatayan at nakita niya sa salamin kung paano siya nito tinaga ng dala-dalang kalawit ng kamatayan!

Walang kasinsakit ang kanyang natuklasan!

 

SUBAYBAYAN!