Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Ang Mga Talulot Sa Rosas Compound (Part 22)

Sinulat ni JOSE LUIS CASANOVA

(Ika-22 labas)

KILITING-KILITI si Aling Mercie sa paglalaro ni Jason sa kanyang kuyukot habang sinasanggi-sanggi ng mga daliri ang ibaba ng kanyang cherry. Gumala naman ang mga kamay niya sa masabon na katawan ng binata, at hinagip ang alaga nito.

Ibang klase talaga ito, naisip niya. Sa dami ng isinambulat kanina, kung mahinang klaseng lalaki ito ay tiyak na suko na ang manoy. Pero iilang haplos pa lang niya sa dyunyor nito ay nagmayabang na uli iyon. Halos hindi magkasya sa kamay niya.

Napaigtad siya nang biglang sungkitin ni Jason ang kuntil ng kanyang cherry. Kapagkuwa’y dinama ng buong palad nito ang kanyang kaangkinan, wari’y sinusukat kung gaano kalapad. Matapos iyon ay muling kinanti ang kanyang kuntil, muli siyang napaigtad.

Sensitive siya sa bahaging iyon. Naramdaman iyon ni Jason kaya pinagtagal naman ang daliri sa bahagi iyon. Napaungol si Aling Mercia, napaliyad. Napayakap siya nang mahigpit dito at bumaon ang mga kuko sa likod ng binata.

Binulungan siya nito. “Masarap?”

Paungol ang naging sagot niya. “O-oo...”

Nagpatuloy si Jason sa paglalaro sa kanyang kuntil. Maya-maya’y napasinghap siya at naramdaman niya sa sariling kakatas na siya. Napayakap siya nang mas mahigpit dito at mas bumaon ang mga kuko niya sa likod nito nang sa pamamagitan ng daliri nito’y maabot niya ang luwalhati.

Nagyakap sila nang mahigpit.

Tinapos nila ang paliligo. Pakiramdam ni Aling Mercie, mula sa pagiging couch potato ay napasabak siya sa marathon. Ang mga kasu-kasuan niya at muscle na di nagagalaw ay para ngayong sore. Pero masaya siya. Matagal niyang hinintay ang pagkakataong ito kaya ninanamnam niya ang bawat sandali.

Nagpatuyo sila ng katawan. Napasulyap siya sa malaking salamin kung saan kitang-kita ang kahubaran nilang dalawa. Malayo na ang hitsura nila. Halata na ang kanyang maturity lalo na sa pangangatawan. Si Jason ay nasa kasibulan. Maging ang balat nito ay banat na banat. Ang mga hubad nilang katawan sa repleksyon ay naghatid na naman sa kanya ng panibagong init.

At marahil ay alam iyon ni Jason. Nang kapwa na sila tuyo ay kinuha nito ang bote ng lotion sa may lababo. Naglagay sa mga palad. Kapagkuwa’y tumingin sa kanya bago ipinahid iyon sa dyunyor nito. Hindi inaalis ang tingin sa kanya.

Sandali lang at galit na naman ang alaga nito.

Nae-excite si Aling Mercie sa posibleng mangyari. Usually ay siya ang naglalagay ng lotion dito pero ngayon ay mukhang alam na nito ang fetish niya. Isang natural teaser si Jason, sa obserbasyon niya. Malandi rin bilang lalaki. Alam kung paano kikilitiin ang kaniig.

Itinalikod siya nito. Pinahawak ang dalawang kamay niya sa lababo. Pina-bend siya. Bahagyang pinalo ang kanyang puwet.

Alipin siya ngayon ni Jason. Sunud-sunuran sa gusto nitong mangyari. Hindi na niya kailangang magtanong. Matapos siya nitong ipuwesto sa posisyong gusto nito ay pinaghiwalay naman niya ang kanyang mga hita.

Tumayo si Jason sa may likuran niya. Naglagay pa itong muli ng lotion sa dyunyor nito. Naramdaman niya nang kumiskis ang galit nitong alaga sa may behind niya, pagkatapos ay iginiya patungo sa kanyang cherry. Napakislot siya nang tumutok ang pinakaulo nito sa mismong butas ng kanyang kaselanan.

Saglit pa, dahan-dahan iyong ipinasok ni Jason.

Napahalinghing siya nang maramdaman sa kaloob-looban ng kanyang cherry ang dayuhang matagal na rin siyang hindi nadadalaw. Kahit madulas dahil sa lotion ay masikip na masikip pa rin iyon, pumupuno sa lagusan. At dahil sa kanilang posisyon, ibang kiliti ang hatid niyon kay Aling Mercie.

Hindi na ito ang teenager na Jason na tinikman niya noon, paulit-ulit iyon sa isip niya. Isa na itong ganap na gladiator. Lahat ay nagbago na. Kung noon ay siya ang gumigiya rito, ngayon ay siya naman ang binibigyan nito ng maraming sorpresa pagdating sa sex.

Napasigaw siya nang sa gitna ng marahan na paglalabas-masok ni Jason sa kanyang kuweba ay nilaro nito ng isang daliri ang kanyang kuntil. Isinasabay nito ang ritmo ng pagpasok at paglabas sa kanya sa concentrated na pagkalikot doon. Kung kanina ay hindi siya kumikilos, ngayon ay naging malikot siya. Isinasabay niya ang giling ng balakang sa mahihinang ulos nito. Panay ang sigaw niya, at nang hindi na niya kayanin ang sarap ay siya na mismo ang bumilis ang kilos, humawak siya nang mahigpit sa lababo para hindi siya mawala sa balanse.

Saglit pa, naramdaman ni Aling Mercie na narating na naman niya ang luwalhati. Nawalan siya ng kilos at napahawak na lang nang todo sa lababo habang tuloy pa rin si Jason sa mahinay at unipormadong pag-ulos sa kanya. Basambasa ang kanyang binalot.

Nang maramdaman ni Jason na okey na si Aling Mercie ay tumigil na ito sa ginagawa. Inalalayan siyang tumayo.

“Okey ka lang?” tanong nito sa kanya.

Tumango siya. “Ibang klase ka!” aniya sa mahinang tinig.

Napasandal si Aling Mercie sa pader. Hinang-hina ang kanyang pakiramdam. Pero hindi pa tapos ang laban. Gagawin pa niya kay Jason ang isang bagay na hindi pa raw nito natitikman sa ibang babae.

Binuksan niya ang pinto ng banyo. Kumuha siya ng mga lumang diyaryo at inilatag sa makalabas lang ng pinto niyon. Inihiga niya roon si Jason at binulungan. “Ako naman ang magpaparusa sa ‘yo...”

 

SUBAYBAYAN!