Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Ang Mga Talulot Sa Rosas Compound (Part 24)

Sinulat ni JOSE LUIS CASANOVA

(Ika-24 na labas)

NANATILING nakapasok ang matigas pa ring dyunyor ni Jason sa cherry ni Aling Mercie. Pinakislot niya iyon. Tumigil ang manikurista sa pagdila sa kanyang nipples at tumingin sa kanya. “Ibang klase ka…”

Ngumiti lang siya.

“Nakatapos ka ba?” tanong nito sa kanya.

Umiling siya.

“Hindi ko na kaya ang dog style,” bulong nito sa kanya. “Sobrang pagod na ako.” Dinilaan muli nito ang nipples niya. Pinakislot naman niya ang dyunyor niyang nakababad pa rin sa cherry nito.

Tinampal siya nito. “Ang bastos mo!” at humagikhik ito.

Nagkatinginan sila habang patuloy niyang pinakikislot ang dyunyor niya sa loob ng cherry nito.

Ngayon, habang pinagmamasdan niya ang manikurista ay hindi niya mapigil na lalong makaramdam ng init. Mabango ang hininga ni Aling Mercie, at malambot ang katawan. Mga katangian ng isang babae na sapat para lalong mabuhay ang kanyang katawang lupa.

Kung ayaw na nito ng dog style, pwede naman siya sa posisyong conventional. Actually ay nami-miss na niya ang ganoong posisyon.

Tila narinig ang takbo ng kanyang isip, unti-unting umalis sa ibabaw niya si Aling Mercie. Inayos ang mga nalukot na dyaryo sa sahig. Tila malambot na kama ang inaayos nito para sa kanilang huling round.

Naghintay lamang siya, tahimik na nagmasid habang hindi niya napigilang lamutakin ang dibdib nito na nakalawit habang inaayos ang hihigaan.  Lumingon ito sa kanya, nahiga at  inihanda ang sarili sa kung ano man ang sunod na mangyayari.

Nang makahiga na ito ay hinawakan niya ang cherry at hinawi ang madamong kagubatan. Nilaro niya ang kuntil na ngayon ay basambasa pa rin.

Nagulat pa siya nang marinig na mahinang tumatawa ang manikurista. Pero imbes na magtanong kung bakit ay nahawa na lamang siya rito. Itinuloy niya ang ginagawa habang ang isang kamay niya ay sa dibdib naman nito naglaro.

Sabay rin silang natigilan ilang segundo ang nakaraan.

Naghihintay lamang si Aling Mercie sa sa gagawin niya. Nakatingin pa rin ito sa kanya.

Lalo naman siyang naging mainit ang pakiramdam. At wala ring makuhang sabihin sa manikuristang tingin pa lang sa kanya ay nakakatunaw na sa kanyang pagtitimpi.

Pinaghiwalay niya ang mga hita nito. Ang malagong kabukiran na kanina ay tumatakip sa cherry ng manikurista ay unti-unti nang nahahawi at tumatambad sa kanya ang kabibe na pansamantala kaninang nagkakanlong sa mapulang perlas nito.

Hindi niya napigil na sundan iyon ng kanyang nananabik na mga mata. Hindi na maitatanggi, gusto niya muling maangkin ang manikurista. Lalo iyong napag-aalab sa init ng kanyang tingin habang sinusundan ang lalo pang pagbuka ng mga hita nito—as wide as she can.

Napansin ni Aling Mercie kung saan dumarako ang kanyang mga mata. Pero imbes na ma-offend ay lalo pa nitong ibinulgar ang sarili sa kanya. Habang lalo nitong ibinubuka ang mga hita ay pilit na hinagilap ang ngayon ay gising na gising na naman niyang dyunyor.

Pakiramdam niya ay lalo siyang nag-init nang simulan nitong tingnan siya mula ulo hanggang paa, at pisilin nang mahigpit na mahigpit ang kanyang alaga.

He was really surprised to know that Aling Mercie could arouse him just through her hands. She’s really a perfect sex-mate he has wanted to be with since he has become aware of his deep-seated fantasies as a man.

Pero hindi sa ganito niya gustong matapos ang lahat. Ayaw niyang putukan sa kamay ng manikurista. Kanina ay sa bibig nito siya nagpasambulat, kailangang sa huling sigwada ay sa kaloob-looban na nito iyon isagawa.

 “Seksi ka pa rin…” tapat niyang papuri rito. Inabot niya ito hanggang sa mayakap niya ang hubad nitong katawan. He touched her and made her feel what he couldn’t say.

Pinatungan na niya ito. Hindi niya ito pinakawalan pa. Hindi gaya kanina, he made sure that this time, nasa kanya ang manibela at siya ang magdadala sa kanila sa paraisong pinagdalhan sa kanya ng manikurista kanina.

He positioned himself atop her and began the rhythm of an unfulfilled tune until they both could hear the melody and dancing to it became easy.

Naramdaman niya nang muling maglabas-masok ang kanyang dyunyor sa kuweba nito na nabasang muli nang laruin niya kani-kanina lang. Na-impress din siya na sa edad ng manikurista, hindi pa tuyot ang batis nito.

 “Ayan na ako...” narinig niyang sabi nito. “Ayan na ako... Ayan na!”

Binilisan niya ang pag-pump para hindi ito mabitin. Isinampay niya ang mga paa nito sa kanyang balikat kaya lalong bukambuka ang mga hita nito. Marahil nga ay pagod na ito, hindi na magawang sagutin ang bawat ulos niya, at hindi na rin napakislut-kislot ang cherry.

At dahil nakakaramdam na rin siya ng konting pagod, nang manlupaypay si Aling Mercie ay pinakawalan na rin niya ang daluyong ng kanyang dyunyor. Idiniin niya iyon nang todo nang sumilampot, sinaid niya sa kaloob-looban ng manikurista.

Kapwa pawis na pawis sila nang maglayo. Kaunting espasyo lamang ang ibinigay niya sa manikurista, tama lamang para kapwa sila makahinga nang maluwag. Halos habulin nito ang hininga.

Pero hindi rin nagtagal ay muli niya itong kinalap sa kanyang mga bisig. Masarap kasi sa pakiramdam ang init ng katawan ni Aling Mercie, habang tinutugon din nito ang mga haplos  niya.

 

SUBAYBAYAN!