Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Ang Mga Talulot Sa Rosas Compound (Part 40)

Sinulat ni JOSE LUIS CASANOVA

(Ika-40 labas)

MATAPOS maglagay ng lotion sa kamay ng babaing tumabi kay Jason sa sinehan ay muli nitong nilaro ang kanyang dyunyor na ngayon ay galit na galit na. Nakadagdag sa sensasyong nararamdaman niya ang dulas ng lotion sa mga palad nito. Malalambot ang palad ng babae, at kahit sobra itong makapisil ay hindi siya nasasaktan.

Naalala tuloy ni Jason si Aling Mercie na unang naglaro sa kanyang angry bird nang may lotion sa palad. Pakiramdam tuloy niya ngayon ay nasa loob din ng isang flower ang naghuhumindig niyang dyunyor.

Nahalata ng babae na nag-e-enjoy siya sa ginagawa nito kaya binilisan ang pagtataas-baba ng kamay.

Saglit pa at naramdaman niyang lalabasan na siya. Napaliyad siya at nanigas ang mga paa. Hindi na niya napigil, at isang mahigpit pang laro ng palad ng babae at pumulandit na siya.

Hindi niya inaasahan ang sumunod nitong ginawa.

Eksaktong sumabog ang lava ay maliksing dinuhapang ng bibig ng babae ang pinakaulo ng kanyang dyunyor. Ang mga labi nito ay naka-concentrate sa bahaging may butas kung saan sumisilampot ang lava. At parang batang uhaw na uhaw na sumisipsip ng ice candy na sinaid ang lahat nang ibinuga niya.

Para siyang mahihimatay sa sarap!

Lalo na nang maramdaman niyang nilalaro ng dila nito ang pinakabutas ng kanyang bulkan. Parang gustong ipasok ang dulo ng dila roon. At dahil katatapos lang niyang mag-orgasm, pakiramdam niya’y hihiwalay na ang kaluluwa niya sa katawan sa sobrang ligayang nararamdaman.

Napakayug-kayog pa siya nang may kaunti pang lava na lumabas sa kanya. Maging iyon ay sinimot ng babae.

May mga tumikhim sa loob ng sinehan. Bumitaw ang babae sa pagsubo sa kanyang dyunyor. Maya-maya’y may kinuha ito sa bag. Nagtunog-plastic. Naramdaman niyang ipinahid nito iyon sa kanyang dyunyor.

Wet wipes...

Nilinis nito ang kanyang alaga na ngayon ay galit pa rin. Bumulong ito sa kanya.

“Matigas pa rin...” pinisil nito iyon.

Hindi siya sumagot. Nilingon niya si Ma’am Sef na nasa kabilang upuan. Naghihilik pa rin ito.

Tumigil ang babae sa pagpupunas sa kanyang dyunyor. Ipinasok niya iyon sa kanyang briefs at isinara na niya ang kanyang zipper at nagbutones.

Nakita niyang nagsubo ng kendi ang babae at medyo nag-amoy menthol sa paligid. Mukhang maanghang ang kendi na kinain nito.

Mainit na naman ang eksena sa big screen. Nagsa-shower ang babae at lalaki nang sabay. Ang alam niya’y action movie ang pinapanood nila, pero ibang putukan pala ang aksyon dito.

Muling kinapa ng babae ang kanyang dyunyor na medyo humupa na ang galit. Pero iilang pasada pa lang nito ng kamay ay tumigas na naman iyon.

Alam ng babae na hindi na siya magre-react sa gagawin nito. Tinanggal ang butones ng kanyang pantalon, ibinaba ang kanyang zipper at inilabas sa briefs niya ang kanyang dyunyor. Nilaru-laro nito ang pinakaleeg niyon at saglit pa, Incredible Hulk na naman iyon.

Hindi na naglagay ng lotion sa kamay ang babae. Sa halip, nakita niyang iniluwa nito ang kinakaing kendi at dinuhapang agad nito ang kanyang dyunyor. Naramdaman niya ang lamig ng bibig nito na hatid ng menthol candy na kinain nito. Napaliyad siya sa sarap.

Muli itong nag-concentrate sa pinakabutas ng kanyang dyunyor at nilaro iyon ng dulo ng dila. Kiliting-kiliti siya. Nakadagdag ang lamig ng dila at bibig nito dahil sa menthol candy sa kakaibang sensasyon na nararamdaman niya.

Saka naman siya nagkaroon ng huwisyo. Baka may nakakakita. Iginala niya ang mata sa paligid. Madilim na madilim sa loob ng sinehan at walang bukas na ilaw kaya hindi pa rin sila nagkakaaninagan ng ibang nanonood. Safe, naisip niya.

Nainip marahil ang babae sa paghihintay sa muling pagsambulat ng kanyang lava kaya binago nito ang style. Pinaaabot na nito hanggang sa leeg ng kanyang dyunyor ang pagsusubo. Ang dila ay dikit na dikit sa ilalim. Para itong tuta na nagutom sa pagdede sa ina.

Alam niyang matatagalan pa siya bago labasan muli kaya inayos niya ang pagkakaupo para masiyahan ang babae at hindi mahirapan sa puwesto. Nakaisip din siya ng kapilyuhan. Kahit tulog si Ma’am Sef ay ipinasok niya ang kaliwang kamay sa T-shirt nito at marahang nilamas ang isang dede. Kumilos ito pero hindi nagising. Yumakap lang sa kanya.

Sa ganoong sitwasyon ay lalo siyang na-arouse. Iba pala ang thrill kapag gano’n na may nagsusubo ng iyong dyunyor pero may ibang dibdib kang hinihimas. Dahil doon, lalong tumigas ang kanyang angry bird.

Binilisan ng babae ang pagtataas-baba ng bibig sa kanyang alaga. Saglit pa, naramdaman ni Jason na malapit na ang second explosion.

Nahawakan niya ang babae sa buhok. Tinulungan niya ito sa pagtataas-baba sa kanya. Anumang sandali ay paparating na siya sa rurok ng kaligayahan.

At iyon nga...

Pakiramdam niya’y may kung ano’ng mahuhugot sa kanyang kaloob-looban. Napaliyad siya. At sabay sa muling pagputok, naidiin niya nang todo ang ulo ng babae sa kanyang kandungan.

Naramdaman niya nang maglagos ang kanyang tigas na tigas na dyunyor sa lalamunan nito. Lampas pa nang malayo. May narinig siyang “Ahk!” mula rito pero di na niya iyon pinansin. Ipinakadiin-diin niya ang ulo nito hanggang sa pakiramdam niya’y nasaid na naman siya.

Naramdaman niyang puwersahang kumawala ang babae sa pagkakahawak niya at sa pagkakasubo sa kanyang dyunyor. Napasandal ito sa upuan. Umuubu-ubo nang marahan. Hawak nito ang leeg na parang mauubusan ng hangin.

“Ang bastos mo...” anito sa mahina at malanding tinig. Malandi ring kinurot pa siya sa braso.

Gusto niyang matawa. Siya pa ngayon ang bastos, ha?

Kumuha uli ito sa bag ng wet wipes at pinunasan ang mukha. Kapagkuwa’y ang kanyang dyunyor. Nang malinis siya nito at naitago na niya uli ang pasaway niyang angry bird ay bumulong ito sa kanya.

“Mag-motel tayo minsan...”

Hindi siya kumibo.

Muli itong bumulong sa kanya. “Huwag kang mag-alala, ako ang taya. May pera ako.”

Pinasok muli ng kapilyuhan ang kanyang utak. Bumulong din siya rito. “Hindi ako pwede ngayon.”

“Next time. Pag free ka. Ibibigay ko sa ‘yo ang number ko.”

May kinuha ito sa bag na tila maliit na notebook at kahit madilim ay nagsulat. Pinunit nito iyon at iniabot sa kanya.

Pagkatanggap niya, tumayo na ang babae at lumabas na ng sinehan.

 

SUBAYBAYAN!