Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Ang Mga Talulot Sa Rosas Compound (Part 43)

Sinulat ni JOSE LUIS CASANOVA

(Ika-43 labas)

NAG-TEXT si Jason sa babaing chubby na sosyal na bumayo sa kanya sa loob ng sinehan.  Tumawag naman ito sa kanya at nauwi sa phone sex ang kanilang pag-uusap.

“Nabibitin ako pag sa phone lang,” anang babae. “Magkita na tayo bukas.”

Nag-isip siya kung may schedule ba siya. Nang matiyak niyang wala siyang ibang lakad ay pumayag siya. “Saan ang meeting place natin?” tanong niya rito.

May sinabi itong coffee shop. Alam niya iyon. Naisara nila ang deal na bukas ay mag-a-eyeball sila.

“Iinom ka ng Red Bull, ha?” sabi pa sa kanya ng babae. “Mapapalaban ka sa akin.”

Tumawa lang siya. Nagpaalam na ang babae.

Hanggang kinagabihan ay hindi maalis-alis ang kaba niya sa sobrang excitement.

Hindi masyadong matao sa nasabing coffee shop ng ganoong oras. Alas diyes kasi ng umaga ang kanilang usapan. Umorder lang siya ng mineral water para naman hindi siya itaboy ng crew roon na mukhang masungit at sumimangot nang ilang minuto na siya roon ay hindi pa siya bumibili.

Halos magsikip ang dibdib niya sa pananabik. Ibang klaseng karanasan na naman itong sasabakan niya. Ni hindi niya kilala ang babae, a total stranger. Palibhasa’y bakasyon pa sa school kaya kung anu-ano ang naaatupag niya.

At mula rin naman kasi nang maka-graduate siya sa high school ay parang alam ng nanay niya na nagbibinata na siya. Hindi na ito mahigpit sa kanya pagdating sa oras.

Bumukas ang pinto ng coffee shop at sumungaw ang pigura ng babae. Nagngangata ito ng chewing gum at iginala ang mata sa paligid. Nang makita siya nito ay kinawayan siya.

Lumapit siya rito.

“Halika na,” yaya nito sa kanya at lumabas muli ng coffee shop. Natitilihan naman siyang sumunod dito.

Sumakay sa driver’s seat ng isang maliit na kotse ang babae na bagaman at hindi bagong modelo ay maganda pa rin at makintab. Binuksan nito ang passenger seat at tinawag siya para maupo. Ipinasara nito sa kanya ang pinto.

“Mag-seatbelt ka,” utos pa nito sa kanya.

Tumalima siya. Maya-maya pa at umusad na sila.

Patungong Manila ang kanilang tinutugpa. Tahimik lang ang babae sa pagmamaneho. Naalala tuloy niya si Ma’am Sef na mahusay magmaneho. Ang babae ay hindi masyado. Matigas itong magpreno at halos masubasob siya. Hindi rin suwabeng magpalit ng kambyo. At mahilig bumusina.

Pinapanood niya ang pagmamaneho nito. Napansin nito iyon.

“Marunong kang mag-drive?” tanong nito sa kanya.

“Motorsiklo lang,” aniya.

“Gusto mong matuto?”

Ngumiti siya. “Sana…”

“Hindi ako marunong magturo. Pero kung gusto mo, pwede kang mag-enroll sa driving school. Sagot ko.”

Kumamot siya sa ulo. “Huwag na. Nakakahiya naman.”

Tumingin sa kanya ang babae. Ngumiti. Eksaktong nasa stop light sila noon. Bumaba ang kamay nito sa kandungan niya at piniga ang kanyang dyunyor. “Huwag ka nang mahiya. Mura lang naman ang fee sa driving school. Saka bata ka pa, madali kang matututo.”

Sige ito sa paghimas sa kanyang alaga. Hinayaan lang niya ito. Wala naming makakapansin sa kanila dahil heavily tinted ang mga salamin ng sasakyan nito.

“Ano nga pala ang pangalan mo?” ungkat nito.

Hindi siya nagsisinungaling pagdating sa pangalan. “Jason…”

“Ako si Delia.”

Ngayon, hindi niya alam kung iyon ang totoong pangalan ng babae o hindi. Pero mahalaga pa ba? Ang mas importante ay kung totoong bibigyan siya nito ng pambayad sa driving school.

Noon pa niya gustong matutong magmaneho. Nakahiyaan nga lang niyang magsabi kay Ma’am Sef na turuan siya dahil naturuan na siya nitong magmotorsiklo, baka kalabisan na. Isa pa ay hindi naman ito nag-offer na tuturuan siya sa four wheels, talagang hanggang pagmomotor lang.

Naiisip pa nga niya, pag natuto siyang magmaneho ay mag-iipon siya ng pambili ng owner-type jeep. Isasakay niya ang mga barkada niya roon pag meron na siya.

Napatigil ang paglalakbay ng isip niya nang muling umusad ang sinasakyan nila ni Delia nang mag-go.

Ganoon ang naging pattern. Basta’t nasa stop light sila, hinihimas-himas ni Delia ang kanyang dyunyor.

May mga gusto siyang itanong rito gaya ng kung may asawa ba ito, anak o kung ano ang trabaho. Pero naisip niyang huwag na lang. Makikilala rin naman niya ito nang husto sa paglipas ng panahon.

“Girlfriend mo ba ‘yung babaing kasama mo sa sinehan?” usisa nito kapagkuwan.

Ayaw na niyang gawing kumplikado ang pagpapaliwanag kaya oo na lang ang isinagot niya.

“Nagse-sex na kayo?” tanong pa nito.

“Hindi pa,” pagsisinungaling niya. Pero technically ay ganoon naman talaga. Hindi pa niya naangkin nang lubusan si Ma’am Sef. Hanggang halikan, lamutakan at dry squeeze lang sila. Iyon siguro ang dahilan kaya na-excite siyang sumama kay Delia. Ni hindi pa sila magkakilala ay naisubo na siya nito.

“Mukhang mas bata ka kaysa sa kanya. Nakita ko nang pumasok siya sa sinehan at nang lumabas kayo. Mukhang hindi pa ninyo ipinapahalata na kayo na,” mahabang litanya ni Delia.

Nagkibit-balikat lang siya. Pero nagulat siya sa nalamang mula pagpasok hanggang sa paglabas ng sinehan ay nakikita pala sila nito.

“Sabagay,” si Delia pa rin, “hindi na issue ang edad sa panahon ngayon.”

Sa wakas ay nakapagtanong siya kay Delia. “May asawa ka na ba?”

“Hiwalay,” mabilis na sagot nito. “Sumakabilang bahay.” Ang sinabi nito ay sinundan nito ng mahinang tawa.

Tumangu-tango siya. “Ilan ang anak n’yo?”

“Hindi kami nagkaanak. May diprensya ako,” bahagyang lumungkot ang babae. “Kaya nga niya ako hiniwalayan. Hindi ko raw maibigay ang gusto niya.”

Hindi siya nag-react.

“Nakakalungkot lang kung minsan,” si Delia pa rin. “Nagsimula kayong magmahalan na walang mga usapang gano’n. Tapos pag dumating ‘yung reyalidad nawawala na ang love.”

Hindi siya kumibo.

Tinampal siya nito sa kamay. “Sorry, ha? Masyado akong nagiging senti. Ang guwapo pa naman ng kasama ko.” Muli siya nitong kinapa.

At napansin niyang pumapasok sila sa hanay ng mga motel sa may Sta. Mesa, Manila.

“Ikaw lang ang dinala ko rito,” sabi pa sa kanya ni Delia habang ipinapasok ang sasakyan sa maliit na garahe ng motel na kanilang tinugpa. Pagkapasok nila’y agad isinara ng boy ang pinakapinto.

First time niyang mag-motel, at hindi maiwasan ni Jason ang tila mga butterflies na lumilipad sa loob ng kanyang tiyan.

Hinawakan siya ni Delia sa kamay hanggang makapasok sila sa pinakakuwarto.

 

SUBAYBAYAN!