Skip to main content

Ang Mga talulot Sa Rosas Compound (Part 5)

Ni JOSE LUIS CASANOVA

(Ikalimang labas) 

NAKARAMDAM ng pagkabitin si Jason nang tumayo na si Iza nang tangkain niyang i-caress ang cherry nito. Pero ayaw rin naman niyang biglain ang sitwasyon. Mainam na nga ang ganoon, at baka may mangyari pang mas maganda mamayang konti.

Naglagay muli ng lotion sa kamay si Iza. Masuyong hinilot ang isang paa niya. Nang nasa bandang hita na niya ang paghilot naramdaman niyang medyo lumalampas iyon. Tumatama sa kanyang balls ang mga daliri nito. Kung sinasadya man nito o hindi, nae-enjoy niya ang sitwasyon.

Ganoon din ang nangyari nang ang isang paa niya naman ang hilutin nito. Tuwing pumupunta sa itaas ang mga daliri nito, sadyang sinasagi ang kanyang ibon.

Hinilot din ni Iza ang kanyang dibdib. Habang pinapaikot ang mga palad sa dibdib niya, paminsan-minsan ay nilalapirot ang kanyang mga nipples. Pumikit na lang siya. Napasinghap pa siya nang ang tiyan naman niya ang pasadahan nito ng masahe.

“Maganda ring nama-massage ang tiyan,” anito nang makitang nag-react siya. “Para may exercise ang mga bituka.”

Pumikit siyang muli.

Ganoon din ang estilo nito sa tiyan niya.

Sadyang ibinababa ang hagod. Kinakanti ng mahahabang daliri ang ngayon ay muling nagiging aktibo niyang angry bird.

Alam ni Jason na nahalata ni Iza na nagkaroon siya ng premature ejaculation at dumidikit iyon sa mga daliri nito kapag nasasanggi. Wet na ang opening hole ng kanyang dyunyor. Hindi na rin kasi siya nakapagpigil. Again, ang naging katwiran na lang niya ay sanay naman tiyak si Iza sa mga ganitong sitwasyon. Achievement pa nga sa kanya na di siya naging mapusok kanina kahit gigil na gigil na siya. Nati-thrill din kasi siya sa puzzling moves ni Iza.

Lumipat sa may ulunan niya ang babae.

Marahan siyang hinaplos sa sentido.

“Wala ka bang high blood?” tanong nito sa kanya. “Kung high blood ka di kita hihilutin sa ulo baka pumutok ang ugat mo.”

“Normal naman ang BP ko,” sagot niya.

Nagulat uli siya sa ginawa ni Iza. Muli nitong dinaklot ang kanyang dyunyor. “Ito yata ang di normal, laging high blood! Galit na galit, o!” tumawa ito.

Natawa rin siya. “Naiinip na kasi siya,” aniya at hinawakan ang kamay nito at lalong idiniin sa kanyang angry bird. “Ayaw mo pa kasing pagbigyan.”

Inalis ni Iza ang kamay sa kanyang kandungan. Muling hinilot ang kanyang noo.

“Ang bilis mo palang mabasa,” komento nito.

“Paano ‘yan, gusto ko pa naman sa lalaki ay high performance. Baka mamaya wala kang itagal.”

Nasaktan ang kanyang ego. “Malalaman mo pag tapos na tayo.” Bahagya siyang sumimangot.

Nahalata ni Iza na na-offend siya. Pinisil siya nito sa pisngi. “Pikon ka pala. O, siya… tatapusin ko na ang massage.” Bumalik ito sa may ulunan niya at hinilot ang kanyang noo.

May magic yata ang mga daliri ni Iza. Ilang pasada nito sa noo niya ay nawala ang kanyang tampo. Nakaramdam din siya ng antok.

Hinimas-himas nito ang kanyang tainga, ang kanyang ilong. Ang mga bahagi ng leeg niya na medyo masakit ay pinadaanan din nito ng mahahabang daliri. Labis siyang naginhawahan.

Nang matapos hilutin ni Iza ang bandang ulo niya ay lumabas ito ng kanyang kuwarto. ‘Yun na siguro ‘yon, tapos na, naisip niya. Bigla naman siyang nahiya. Hindi man lang siya nakapagpasalamat.

Tinakpan niya ang sarili ng kumot. Basambasa siya ng langis. Hindi pala matipid gumamit ng aromatic oil si Iza. Inisip niyang magbasa ng bimpo sa mainit na tubig para linisin ang sarili.

Nang bigla namang pumasok muli si Iza sa kuwarto niya. May dala itong malaking unan.

“Kulang ka sa unan, dapat bumili ka kung gusto mong laging magpa-massage sa akin,” anito.

Inialis siya nito sa kama. Inilagay ang unan saka siya pinadapa. Nakadapa siya sa unan. Ang puwesto niya ay bahagya siyang nakatuwad.

Itinakip ni Iza ang tuwalya sa kanyang ulo. Naramdaman niya nang muli itong maglagay ng oil sa kamay. Bahagya nitong ibinuka ang kanyang mga paa. Na-imagine niyang kitang-kita nito ang kanyang kabuuan. But what the heck, sa pagkakataong ito, sunud-sunuran na lang siya kay Iza.

Hinilot nito ang magkabilang pisngi ng puwet niya. Matagal, nire-relax ang kanyang mga muscle.

At bigla siyang napamulagat nang maramdaman niyang hinagod nito ang kanyang balls! Hindi niya akalain iyon.  Marahan… nilalaro na parang stressballs.

Napasinghap si Jason. Ibang kasiyahan ang hatid ng paghagod ni Iza sa kanyang bola. Napapikit siya sa sarap. Gusto niyang sumigaw pero hindi niya magawa.

Naramdaman niyang naglagay muli ng oil sa kamay si Iza. At ang sumunod nitong ginawa ay nagpalaki sa kanyang mga mata.

Ang kanyang dyunyor naman ang hinimas nito!

Nagkaroon na siya ng sound. Ang sarap at sensasyon na kanina ay pinipigil niya, ngayon ay pinakawalan na niya. Napaungol siya. Napakapit sa gilid ng kama.

Dalawang kamay ang ginagawang paghimas ni Iza sa kanyang alaga. Dahil nakadapa siya, pakiramdam niya ay para siyang isang inahing baka na ginagatasan nito.

Galit na galit ang kanyang kakambal sa bagong karanasang iyon. Ilang beses na rin siyang nakapagpa-massage at may extra service, pero iba ang ginagawa ni Iza sa kanya. Ganoon pala ang feeling kapag pa-reverse ang paghagod sa dyunyor. Mula sa pinakapuno patungo sa head.

Nakabasa na siya sa isang men’s magazine tungkol sa ganitong style ng massage. Lingam. At dahil iba nga ang paraan ng paghagod, pakiramdam niya’y lumaki nang lumaki ang kanyang kakambal. Siguro naman ay na-impress na si Iza sa kanyang sukat.

Nagpakitang gilas din siya sa babae. Kahit gustung-gusto na niyang sumambulat ay pinigilan niya.

Maya-maya, nagsalita ito. “Ang tagal mo pala,” humagikhik ito. “Very impressive.”

“Pinipigilan ko lang,” aniya at nilingon ito. “Pero kung pagod ka na, okey na ako.”

“Sige…” binilisan nito ang paghagod. “Para makapagpahinga na tayo.”

Pareho silang tumahimik. Saglit pa, ang ginagatasang baka ni Iza ay nagpakawala na ng gatas. Ilang ulit siyang napaigtad nang mahigpit iyong pigain ng babae. At nang pisilin nito ang pinaka-head, halos mawalan siya ng ulirat.

Naramdaman niyang pinahiran ni Iza ng tissue ang crime scene. Naglagay ito ng alcohol sa kamay. Pinahiran din siya ng alcohol. Nakapikit na lang siya. Hindi matapus-tapos ang sensasyon na dumating sa kanya.

Saglit pa, nakatulog na siya. Hindi na niya namalayan nang lumabas ng kanyang silid si Iza.

                                                           **

NAGISING si Jason sa isang reyalisasyon. Nanaginip lang pala siya! Ang akala pa naman niya ay totoong minasahe siya ni Iza.

Napangiti siya. Napakatinding panaginip. Napamulagat naman siya nang kapain ang kanyang dyunyor. Basambasa iyon. Nag-wet dreams siya at sa labis sigurong sensasyon ay kusang nag-release iyon ng milk of human kindness.

Napahinga siya nang malalim habang nililinis ang alaga. Muling nagbalik sa isip niya ang napanaginipan. Nahiling niyang mangyari sana iyon sa katotohanan.

At nanghinayang siyang hanggang masahe lang ang nangyari sa kanyang panaginip. Nahiling niyang sana man lang, nakapag-all the way sila ni Iza.

Pakiramdam niya ay sobrang pawis niya kaya naisipan niyang mag-shower uli. Nakita pa niya si Iza nang lumabas siya ng silid, nagbabasa ito ng diyaryo. Pinuna siya nito. “Ligo na naman? Baka kung ano’ng ginagawa mo sa banyo, ha?”

Tumawa siya nang malakas. “Hindi po. Dati po akong sacristan. Bawal sa akin ‘yun.”

“Choz!” anito at kunwari’y papaluin siya ng dyaryo. “Linisin mo, ha? Ayokong may malagkit diyan pag gumamit ako!”

Nagkatawanan sila.

Pero natutuwa siya sa nangyayari na at ease agad siya sa mga babae sa Rosas Compound. Nagiging dahilan iyon para maging exciting ang buhay niya at pansamantala’y makalimot sa pagkawala ni Hazel. Mabilis daw ang pagmo-move on kung may mga bagay sa iyong paligid na humahatak ng iyong interes.

Naliligo na siya nang may maalala. Hindi pa niya name-meet ang isa pang boarder ni Dada. Ano kaya’ng hitsura niyon? Maganda rin kaya? Seksi? Madali rin kaya niyang makapalagayan ng loob?

Nagulat pa siya nang biglang bumukas ang pinto ng banyo.

Napasigaw si Dada habang tinging-tingin sa kanyang dunyor na kasalukuyan niyang sinasabon!

 

SUBAYBAYAN!