Skip to main content

Ang Mga Talulot Sa Rosas Compound (Part 60)

Sinulat ni JOSE LUIS CASANOVA

(Ika-60 labas)

MAINGAY sa kama si Piper. Masarap kalaro, naisip ni Jason. Ulo pa lang ng kanyang dyunyor ang namimintana sa flower nito ay abut-abot na ang paghalinghing.

Sinubukan niyang ipasok ang hanggang kalahati. Napaigik ito. Napahawak sa likod niya at kumaskas ang mga kuko. Naramdaman niyang may masakit sa kanyang balat.

Hinugot muna niya ang kanyang dyunyor. Inilapit niya ang mukha rito at nagtanong. “Kaya mo ba?”

Punung-puno ng kaligayahan ang tinig nito nang sumagot. “Oo…”

Muli niyang itinutok ang ulo ng dyunyor niya sa flower nito. Muli, hinawakan nito iyon at ito mismo ang naggiya. Naramdaman din niya nang mas bumukaka pa ito para malaya siyang makapasok.

Bahagya siyang tumulak paloob. Kumpara kanina ay mas medyo less effort na ang pagpasok ng ulo kanyang birdie sa flower ni Piper. At batay sa kanyang karanasan, basta lumampas ang ulo, kasunod na ang buong katawan.

Unti-unti siyang dumiin. Mukhang mas pinaghandaan naman ni Piper ang ikalawang sigwada. Bukod sa pagbukaka nito nang mas maluwang ay umiindayog na rin ang balakang at sinasalubong ang kanyang unti-unting pagdiin. Naramdaman din  niya mas dumudulas na ang lagusan. Nag-wet na naman ito.

Hindi muna niya isinagad. Kumayug-kayog siya na kalahati lang ng kanyang dyunyor ang nakatanim sa bukid ni Piper. Ngunit dahil sumasalubong na rin ito ng kayog at gumaganti ng kadyot, saglit pa at naramdaman ni Jason na nakasagad na ang lahat-lahat sa kaselanan nito.

Lalong umingay si Piper. Hindi ito nagmumura pero ang halinghing ay hindi matapus-tapos. At may natuklasan siya, napakagaling nitong kumayog!

Para itong gilingan sa pagsalubong sa kanyang mga ulos. Higit pang mabilis kaysa sa kanya. Sa palagay ni Jason, sa bawat isang ulos niya ay nakakalima ito.

Isa pala itong babaing pumper…

At bihira ang babaing ganoon. Kalimitan, ang babae ay naghihintay lang ng ulos. Kung gumaganti man, marahan lang. Pero si Piper ay iba, para itong manual na bomba ng gulong na kailangang sunud-sunod ang pag-pump para mapuno agad ng hangin ang binubombahan.

Kahit patuloy ito sa pag-pump ay ikinawit nito ang mga paa sa kanya. “Ayan na…” pagbibigay-babala nito sa kanya. “Ayan na ako…”

Ipinakadiin-diin nito ang kaselanan sa kanya at tila umiiyak sa mga pinakawalang halinghing. Muli ay naramdaman ni Jason ang matatalas nitong kuko sa likod niya. Alam niyang marami na siyang sugat sa likod, pero okey lang. Palatandaan iyon na naibibigay niya rito ang gusto nito.

Sinabayan niya ang pagkayog nito. Pakiramdam niya, sa liit ni Piper ay maghihiwalay ito kung lalakasan niya ang pag-pump dito. Hinayaan lang niya ang rhythm ng katawan sa kung ano lang ang kakayanin nito.

Isa pang malakas na diin mula kay Piper at kapagkuwa’y tila nawalan ito ng lakas na bumagsak sa kama. Nasa loob pa rin ng flower nito ang kanyang dyunyor na tila na-warm up pa lang.

Nagtangka si Piper na kumalas sa kanya at tanggalin sa flower nito ang galit pa rin niyang dyunyor pero pinigilan niya ito. Kung kanina ay pinagbigyan niya ang request nito, this time ay siya naman ang masusunod.

“Huwag muna,” bulong niya rito. “Hindi pa ako tapos.”

Inilatag na lang nito ang katawan sa kama. Waring naghihintay kung ano ang kanyang gagawin.

Sabi nga, sa isang laro, para matalo mo ang kalaban ay kailangang gamitin mo sa kanya kung ano ang kanyang kind of game. At dahil isang pumper si Piper, iyon din ang gagawin  niya rito.

Habang nakapasok pa rin ang matigas niyang dyunyor sa kaselanan nito ay niyakap niya ito nang mahigpit. Magkatapat ang kanilang mga mukha, nagsimula siyang kumayog.

As usual, nagpakawala ito ng halinghing ng kaligayahan. Humigpit din ang yakap sa kanya. Kumislut-kislot ang katawan at gumiling-giling ang beywang, sinasalubong ang bawat ulos niya.

Naramdaman niyang dumulas ang flower nito. Palibhasa’y bata pa kaya madaling kumatas. At dahil doon, naging madulas nang muli ang kanyang pagpa-pump.

Niyakap niya ito nang mahigpit. Para itong bata na hindi makakawala sa pagkakayakap niya. Nang matiyak niyang kulung na kulong na ito sa kanyang mga bisig ay sinunud-sunod niya ang ulos. Para siyang naghahangin ng mga lobo na gagamitin sa isang children’s party.

Napasigaw si Piper.

Nagpadagdag sa init na nararamdaman niya ang sigaw nito. Mas binilisan pa niya ang pagkayog, para bang gusto niyang punitin ito.

Noong una ay sigaw pa ng kaligayahan ang naririnig niya kay Piper pero ngayon ay iba na. Talagang nahihirapan na ito. Hindi naman siya sadista, nagkataon lang na dahil kulang sa acrobats, sa ganitong missionary position niya idaraan ang pagpapaligaya rito.

Natawa pa siya nang pakiramdam niya’y gusto na ni Piper kumalas sa kanyang pagkakayakap. Ngunit hindi niya ito pinagbigyan at lalong sinunud-sunod ang ulos.

“Lalabasan na naman ako…” mahinang sabi sa kanya ni Piper. “Lalabasan na ako…”

Nang maramdaman niyang darating na ito sa sukdulan ay lalo niyang binilisan ang pag-pump.

Napuno ng daing ang buong silid nang sa kung makailang beses ay narating ni Piper ang langit.

 

END OF BOOK VI

(To be continued...)