Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Ang Mga Talulot Sa Rosas Compound (Part 66)

Sinulat ni JOSE LUIS CASANOVA

(Ika-66 na labas)

SINABI ni Rhea kay Jason na kahit kailan ay hindi pa ito ngumanga sa isang lalaki, kahit pa nga raw sa boyfriend nito. Nagulat pa ang binata nang biglang dumausdos pababa ang babae. At lalo siyang nagulat nang maramdaman niya ang wet and warm nitong bibig na biglang nagsubo sa ulo ng kanyang birdie!

Napaliyad si Jason, hindi niya inaasahan iyon. Kasasabi lang ni Rhea na ayaw nito ang ganoong sexual act, pero heto ngayon at nag-o-oral argument sa kanyang dyunyor.

Hindi na siya nagtanong. Pinakiramdaman niya ang ginagawa nito.

Hawak ni Rhea ang pababang bahagi ng kanyang dyunyor. Ang wet and warm na dila nito ay nilalaro naman ang pinakaulo. Malikot ang dulo ng dila nito, ang pinakailalim o leeg ng kanyang dyunyor ang pinupuntirya.

Panay ang paglalabas nito ng laway, marahil ay para hindi masyadong malasahan kung anuman ang taste ng kanyang dyunyor, lalo pa at galing na iyon sa flower nito kanina. Marahan din nitong nilalaro ang pinakapuno para hindi mawala ang erection.

Bumitaw sa pagsusubo sa kanyang dyunyor si Rhea at bumaba ito sa kama. Akala niya ay hanggang doon na lamang iyon. Pero pumuwesto ito sa kanyang may paanan at hinila ang kanyang mga paa.

Sumunod siya sa direksyon na gusto nito. Sa isang kanto ng kama siya nito hinila. Itinulak ang kanyang dibdib para humiga siyang muli. Ang pinakakanto ng kama ay nasa pagitan naman ng kanyang mga hita.

Binuhat ni Rhea ang nakitang upuan sa loob ng silid at inilagay iyon malapit sa kanto ng kama kung saan siya nakabukaka. Kumuha rin ito ng tissue sa bag at saka alcohol. Naglagay sa kamay ng alcohol at ipinambasa sa kanyang dyunyor, pagkatapos ay masuyong tinuyo iyon gamit ang tissue.

Tiniyak nito na tuyung-tuyo na ang kanyang dyunyor. Ibinalik nito sa bag ang alcohol at tissue, at naupo na sa silya. Hinawakan ang kanyang dyunyor at marahang binayu-bayo.

Ang isang kamay nito ay masuyo namang humaplos sa kanyang balls. Napaigtad pa siya nang pisilin nito ang mga bola. Ibang ligaya rin ang hatid ng mahahaba, payat nitong daliri sa kanyang eggnogs.

Habang ginagawa nito iyon ay nagtititigan sila. Nakangiti ito, na para bang natutuwa sa nakikitang expression ng kaligayahan mula sa kanya.

Marami nang naglaro sa kanyang dyunyor ngunit iba ang texture ng kamay ni Rhea. Masyadong malasutla. Kahit walang lotion ay napakasarap sa pakiramdam.

Bahagya itong yumuko malapit sa kanyang dyunyor. Wari’y nag-iisip kung isusubo iyon o hindi. Kapagkuwa’y may tinanggal sa pinakaulo, bahagi siguro ng tissue na ipinantuyo nito roon.

Nang matiyak na malinis na at wala nang residue, mas inilapit pa nito ang mukha sa kanyang dyunyor, halos dalawang inches na lang. At gusto niyang mamatay sa antisipasyon.

Mahusay mang-tease si Rhea, iyon ang naisip niya. At ewan niya kung magagawa niyang mapigil ang sarili na huwag agad sumambulat dahil sa ginagawa nito.

Tumingin ito sa kanya. Ininganga ang bibig. Kunwa’y isusubo ang kanyang dyunyor pero hindi itinuloy. Napangiti ito nang makitang inisip niyang diretso na nitong kakainin ang kanyang kakambal pero hindi pala.

Binayu-bayo muli nito ang kanyang dyunyor at inilayo muna ang mukha. Napapahinga na si Jason nang malalim. This girl is killing him, sa sobrang excitement.

Muling inilapit ni Rhea ang mukha sa kanyang dyunyor. Tumingin sa kanya at ngumiti. Ibinuka ang bibig at nagtaas-baba na kunwa’y pini-fellatio na siya. Binilisan nito ang kunwa’y pag-blowjob sa kanya habang nakatingin sa kanya, nag-e-emote din na parang nasasarapan.

Nae-enjoy niya ang sequence na iyon. Napangiti siya sa mga ipinakikita nitong kunwa’y pag-blowjob sa kanya, ang expression na parang hirap na hirap sa ginagawa. Nakapa na niya ang sitwasyon na kailangan niyang sakyan ang trip nito. At mamaya nang konti, kapag turn na niya, ito naman ang kanyang parurusahan.

 

SUBAYBAYAN!