Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Ang Mga Talulot Sa Rosas Compound (Part 95)

Sinulat ni JOSE LUIS CASANOVA

(Ika-95 labas)

SA posisyon na nakatuwad sa kanya si Sandra at bahagya nang nakapasok ang kanyang dyunyor ay idiniin muli iyon ni Jason para mas malayu-layo na ang maabot. Napasinghap ito at napaliyad.

“Kaya mo?”  tanong niya rito.

Umuungol na tumango ito. Ungol na puno ng kaligayahan.

Dumiin siyang muli. Kalahati na ang nakapasok. Napayuko si Sandra, halos habulin ang hininga.

Nagtagal muna siya sa ganoong puwesto at hindi muna kumilos. Hinintay niyang masanay si Sandra na nakapasok ang kanyang batuta sa kanal nito.

May nabasa kasi siyang artikulo na elastic ang hymen ng babae at kaya nitong sundan ang laki at hugis ng armas ng lalaki na ipapasok dito. Kung magtatagal siya sa loob, medyo luluwang nang konti ang puwerta ni Sandra.

Mula nang magkaroon siya ng karanasan sa sex, kina Rosela at Aling Mercie, ay naging curious na siya sa pagbabasa ng mga sex-related articles sa internet. Isa sa mga gustung-gusto niyang binabasa ay tungkol sa hymen, dahil sa ginawang muscle control sa kanya ni Aling Mercie. Nagtataka talaga siya noon kung paano nito napapagalaw ang mga labi ng flower nito, at ang hymen kaya parang hinihigop paloob ang kanyang nota.

Sa isang artikulong nabasa niya ay nakasaad ang ganito: “The hymen is a membrane that surrounds or partially covers the external vaginal opening. It forms part of the vulva, or external genitalia, and is similar in structure to the vagina. In children, although a common appearance of the hymen is crescent-shaped, many shapes are possible.

The effects of sexual intercourse and childbirth on the hymen are variable. If the hymen is sufficiently elastic, it may return to nearly its original condition. In other cases, there may be remnants, or it may appear completely absent after repeated penetration. Additionally, the hymen may be lacerated by disease, injury, medical examination, masturbation or even physical exercise. For these reasons, it is not possible to definitively determine whether or not a girl or woman is a virgin by examining her hymen.

It is a piece of tissue that lies across the entrance to the vagina. It does not obstruct the entrance to the vagina but may be torn during sexual intercourse, thus producing the bleeding which for many years was seen as evidence of virginity.
The prominence and elasticity of the hymen varies and by no means do all women bleed after their first sexual intercourse. The hymen may well have been stretched or broken previously by exercise, tampon usage or by injuries such as the straddling of a bike saddle.
In our experience of examining more than 1,000 adolescents who had experienced vaginal penetration, the most common appearance of the hymen was of indeterminate disruption to the free edge.
So called rupture and bleeding of the hymen is not to be routinely expected after first sexual intercourse.
Another study showed that 19% of the sexually active post-pubertal females had no visible abnormalities of the hymen.
Losing your virginity occurs when you first have sex and has nothing to do with broken hymens, which may have happened prior to you first having sex. The lack of bleeding after first intercourse should not be taken as evidence of non-virginity. However some cultures see this as so important that women undergo operations prior to their marriage that will ensure that they bleed on the night of their wedding.
If you do get pain and bleeding, use a pad/panty liner and take some painkillers. Sex will get better as you get more experienced, some women bleed the first few times they have sex. Remember not to attempt penetration until you are aroused and make sure that you and your partner use plenty of lubrication (KY Jelly or similar products are easily available from chemists).”

Sa kaso nila ni Sandra, hindi nito kailangan ng petroleum jelly dahil makatas ito. Madaling mag-wet o ma-arouse. Ang kinatatakutan lang niya, batay na rin sa article, ay ang posibilidad na magdugo uli ito ngayong pinapasok na naman niya.

Iba-iba rin daw ang pagdurugo ng babae kapag nadodonselya. Ayon sa kanyang Tsong Benjo, pagmamalaki nito ay ilan ang na-pop nitong cherry na talaga namang basal na basal. Minsan daw ay konti lang ang dugo. Pero may isa raw itong nakasmot na para itong nagkatay ng baboy sa rami ng naging dugo. May mga babae raw talagang malakas mag-bleed. Wala pa naman daw dalang tissue noon ang babae kaya ang undershirt na puting sando na lang ng kanyang Tsong Benjo ang ipinahid nito at pansamantalang ginawang gasa habang hinihintay na maampat ang bleeding.

Dumugo rin naman si Sandra kanina pero hindi ganoon karami. At least, kapag naglinis ang room boy ay hindi masyadong nakakaeskandalo kapag nalaman nitong donselya ang umupa sa kuwarto.

Naramdaman ni Jason na muling kumatas si Sandra. Tila dinilig ang leeg ng kanyang nota. Mas lumuwag-luwag na rin ang pakiramdam niya sa pagkakasalpak ng kanyang sandata sa flower nito. The effect of hymen elasticity, naisip niya.

Dumiin siyang muli. Nadagdagan ng one inch ang pumasok na bahagi ng kanyang dyunyor. Mas may kaligayahan na ngayon ang daing ni Sandra at waring hindi na nasasaktan palibhasa’y madulas na ang opening nito. Inuunti-unti pa ni Jason ang pagbabaon hanggang sa wakas ay maisagad niya.

Nang sagad na sagad na siya ay naramdaman niyang kumatas muli si Sandra. Umayos pa ito ng puwesto at ito pa mismo ang nagkikilos sa beywang para maglabas-masok ang kanyang dyunyor sa flower nito. Mararahan lang ang pag-uurong at pag-aabante nito ng balakang, kung ano ang sa pakiramdam nito ay masarap at mas may hatid na sensasyon. Panay na panay ang ungol nito. Sinasambit pa ang kanyang pangalan. Kung minsan ay nakakabigla at nakakapagbisaya sa pagsasalita—na siyempre ay hindi niya nauunawaan pero batay sa nakikita niya ay nangangahulugan iyon ng kaligayahan.

Paminsan-minsan ay tumitingin ito sa salamin, at pag naa-arouse ng nakikitang repleksyon nila ay binibilisan ang pag-indayog ng mga balakang.

Nakakapit siya sa beywang nito habang ito ang gumagawa ng paraan para maglabas-masok ang kanyang dyunyor sa flower nito. Pinipigilan niya ang sumambulat dahil may plano pa siyang gawin dito. First time niya iyong gagawin sa babae—at turo iyon ng kanyang Tsong Marlo.

 

SUBAYBAYAN!