Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

My Pretty Photobomber (The Finale)

Nobela ni KC CORDERO

(Huling labas)

NAGULAT si Storm sa natanggap na text message mula kay Lorde.

Maysakit daw ito...

Eksaktong uwian na nila sa coffee shop nang mag-text ang dalaga. Nagmamadali tuloy siya sa pag-uwi sa Kalye Pagmamahalan para alamin ang lagay nito. Nang tanungin niya kasi kung ano ang nararamdaman ay hindi na nag-reply. Tinawagan niya pero hindi sinasagot ang phone kaya lalo siyang nag-worry.

Sa tapat muna ng mga ito siya nag-park sa pagmamadali. Si Tita Nora ang nagbukas ng gate nang mag-doorbell siya.

“Napaano po ba si Lorde?” nag-aalalang tanong niya sa matanda.

“Pasok ka,” sagot lang nito. “Dumiretso ka na sa loob.”

Pagpasok sa loob ng bahay ay sinalubong siya ni Peanut. Malambing din ito sa kanya palibhasa’y kilalang-kilala na siya. Pinaupo muna siya ni Tita Nora at pupuntahan lang daw sa kuwarto si Lorde para sabihing dumating na siya.

Ilang minuto na ang nakalilipas ay di pa lumalabas ang magtita. Hindi tuloy siya mapakali. Sa katatayo-upo niya ay napatingin siya sa wall ng bahay na nasa harap niya.

Nagulat si Storm.

Wala na ang picture ni Martin!

Sa halip, ang nakasabit doon ay ang naka-frame na pinalakihang picture niya kung saan nag-photobomb si Lorde!

Napahawak sa kanyang ulo si Storm. Hindi makapaniwala sa nakikitang larawan niya sa wall.

And it doesn’t take a genius para maunawaan ang ibig sabihin niyon.

Nagkaroon na ng closure kay Martin si Lorde.

At tinotoo nito ang pangako na ito mismo ang magsasabit ng picture niya sa wall nito pag napaibig niya ito!

Naibagsak ni Storm ang sarili sa sofa sa tuwa.

Lumabas naman mula sa kuwarto nito si Lorde. Suot nito ang get up nito nang mag-photobomb sa kanya kaya seksing-seksi ito sa paningin niya.

Now he knew. Hindi totoong maysakit ito. Gusto lang nitong makita niya na pinalitan na nito sa wall ang picture ni Martin...

At maging sa puso nito.

Patalon na lumapit ito sa kanya nang tumayo siya. Hinawakan siya sa dalawang kamay.

“Surprised?” tanong sa kanya ni Lorde na nakadikit ang dibdib sa kanya. Nangingislap ang mga mata.

“Sobra!” sagot ni Storm. “I think I’ll pass out!”

“Pag hinimatay ka hindi mo matitikman ang isa ko pang promise sa ‘yo pag inilagay ko ang picture mo sa wall ng bahay ko,” pilyang sambit ni Lorde.

Binulungan niya ang dalaga. “I wanna claim it now, my pretty photobomber. Matagal ko nang hinihintay ‘yan.”

Nangingislap muna ang mga matang tumitig sa kanya si Lorde bago idinikit ang lips sa kanya.

Napapikit si Storm nang maramdaman ang paglalapat ng mga labi nila ni Lorde. Kung may lasa man ang langit, natikman niya iyon ngayon.

Masuyo silang nagyakap habang magkadikit pa rin ang mga labi.

“I love you,” malambing na bulong sa kanya ni Lorde. “Huwag mo akong paiiyakin, ha?”

“Hindi ko maipapangako...” sagot niya.

Pinandilatan siya ng dalaga. “At bakit?”

“Dahil baka araw-araw kitang paiyakin sa happiness. At kung totoo mang may forever, gusto kong tayong dalawa pa rin hanggang sa kabila niyon.”

Ay, lalong nalaglag ang puso ni Lorde sa sinambit ni Storm!

Muling naglapat ang kanilang mga labi.

Sabay silang naglabas ng smartphone at magkayakap na kumuha ng kanilang first official photo bilang mag-sweetheart.

Makulit namang pumuwesto si Peanut sa pagitan ng mga paa nina Storm at Lorde at doon nahiga habang nagkukuha sila ng selfies. Nararamdaman siguro ng cute na cute na pet na dalawa na ang magiging amo nito.

Nagkatawanan naman ang bagong mag-sweetheart nang makita ang kanilang pictures. Si Peanut naman ang kanilang photobomber.

Dinampot ni Storm ang cute na tuta at isinama sa kanilang close-up selfie ni Lorde na magkadikit ang kanilang mga lips.

 

THE END

Coming up: PRINSESA RAKETERA