Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Prinsesa Raketera (Part 35)

 

Nobela ni KC CORDERO

(Ika-35 labas)

HINDI tumitingin kay Smash si Aling Zeny pero narinig naman niya na pinapapasok siya nito. Iiniabot niya rito ang cake.

Nagpasalamat ito at tumayo para ilagay sa mesa ang cake. Nang bumalik ay sa ibang lugar na ito pumuwesto. “Paupuin mo ‘yang kaibigan mo, Princess,” anito.

Napangiwi si Smash. Ayun na naman, kaibigan na naman. Pinalampas na lang niya iyon. Mahina silang nag-usap ni Princess.

“Nakaligo ka na ba?” tanong niya sa dalaga.

Nagulat si Princess. Nagtaka. “Anong tanong ‘yan? Bakit? Ano ang meron kung naligo na ba ako o hindi?”

“Pasyal tayo...”

Tumingin si Princess sa ina. “Ipagpaalam mo ako kay Inay. Pag pumayag, go tayo.”

Kinabahan si Smash. “Paano pag hindi pumayag?”

“Dito na lang tayo...”

Napasipol sa hangin si Smash. Kapagkuwa’y tumayo siya at lumapit kay Aling Zeny. “Puwede ko po bang ma-invite si Princess?” tanong niya rito.

Matagal bago sumagot si Aling Zeny. “Saan naman kayo pupunta?”

Binanggit ni Smash ang malapit na mall sa lugar na iyon.

Matagal muli bago sumagot ang matandang babae. “Mag-iwan ka ng ID.”

Nagulat si Smash. “ID po?”

“Oo, ID...” kaswal na sagot ni Aling Zeny. “Hindi kita kilala. Para pag may nangyari sa anak ko, may hawak akong katibayan para hanapin ka.”

Medyo na-off sa sinabing iyon ni Aling Zeny si Smash pero kinuha na rin niya ang kanyang wallet. Inilabas niya ang ID niya na nagpapatunay na isa na siyang CPA mula sa Professional Regulatory Commission.

Tinanggap iyon ni Aling Zeny at sinuri. At sa cold pa ring pananalita, “Huwag kayong masyadong magtatagal.”

“Salamat po,” napahinga nang malalim si Smash at lumingon kay Princess—na halatang sumigla rin.

“Magbibihis lang ako,” ani Princess at pumasok na sa kuwarto.

“Tikman n’yo po ang cake,” aniya kay Aling Zeny na sa TV nakatutok ang mga mata. “Masarap po ‘yan.”

“Mamaya na lang pagdating ni Princess,” cold nitong sagot. “Salamat.”

Hindi na nagpilit si Smash. Na-realize niyang naglalagay ng wall sa pagitan nila ang ina ng dalaga. At hindi niya alam kung bakit.

Saglit pa, nasa mall na sila ni Princess. Medyo busog pa raw ang dalaga kaya nag-Tapioca muna sila at naupo sa isang couch na para sa mga customers ng outlet.

“Nai-stress ako sa nanay mo,” biro niya sa dalaga. “Para siyang NBI agent. Gusto ko ring matawa kanina. Parang no ID no entry ang dating!”

Ang lakas ng tawa ni Princess.

Tumingin sa dalaga ang binata. “Masungit din ba siya kay Mik?”

Hindi inaasahan ni Princess ang tanong na iyon. Pero nahamig niya ang sarili. “H-hindi naman. Pero kasi si Mik halos kababata ko kaya kilala niya. Hindi niya pinagsusungitan.”

“Nanliligaw ba sa ‘yo si Mik?”

Heto na, anang isip ni Princess. Heto na ang mga tanong. Hindi siya sumagot.

“Kayo na ba ni Mik?” malungkot na tanong ni Smash.

Natawa si Princess. “Akala ko ba si Inay ang parang taga-NBI. Bakit ganyan ka makapag-imbestiga ngayon?”

Sumeryoso si Smash. “Nakita ko kasi ang mga photos ninyo sa FB.”

Pinandilatan niya ito. “Aha, online stalker ka, ha?”

Inilapit sa kanya ni Smash ang mukha. Nalanghap ni Princess ang lalaking-lalaking amoy nito. “’Yung totoo, kayo na ba ni Mik?”

Dahil nate-tense siya sa lapit ng mukha nito ay bahagya siyang lumayo. “Sa palagay mo ba papayagan ako ni Inay na sumama sa ‘yo kung kami na ni Mik?”

Napa-“Yes!” nang mahina si Smash. Na-relieve sa narinig.

“May kasalanan ka sa akin,” inirapan ni Princess si Smash.

“Ano ‘yun?” nagulat ang binata. “Ano naman ang kasalanan ko sa iyo?”

 

SUBAYBAYAN!