Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Promdi (Part 10)

Nobela ni AMANDA

(Ika-10 labas)

MASIGLANG naligo si Arnald. Sa wakas, matitikman  na rin niya si Rose. At titiyakin niyang ibubuhos niya ang lahat ng kanyang kakayahan upang masiyahan ito upang hindi na siya mahirapang umulit kung sakali. ‘Yung silang dalawa na lang at wala si Mrs. Sison.

Napailing siya. Sobrang libong talaga ng matandang biyuda. Noon ay hindi niya naisip na may ganoong klase ng babae pala.

Napatingin siya sa kanyang orasang pambisig. Mag-aalas singko pa lang. Nakagayak na siya at muling sinipat sa salamin ang sarili. Tinungo niya ang kuwarto ni Abner, naghihilik pa rin ito.

Nakahanda na siyang umalis nang makarinig ng mga katok. Binuksan niya ang pinto.

“Hi, Kuya!” nakangiting bungad ni Jean.

“O, Jean. Napasugod ka. Bakit?” sunud-sunod na tanong ni Arnald dala ng pagkabigla. Hindi niya inaasahan ang pagdating ni Jean na may kasama pang isa na naka-school uniform din.

“Napadaan lang, Kuya. Siyanga pala, classmate ko, si Cindy.”

“Hi, Cindy,” bati niya sa kaklase ng dalagita.

Walang kakurap-kurap si Cindy sa pagkakatitig kay Arnald. Abot-tainga ang ngiti. Pinasadahan ng binata ng tingin ang kabuuan nito. Mas maganda at mas may tindig si Cindy kung ikukumpara kay Jean. Mas matangkad at balingkinitan ang katawan. Morena ngunit makinis ang kutis. Ang napansin kaagad ni Arnald ay ang balahibong pusa sa braso at binti nito.

“H-hello po...”  halatang kinakabahan si Cindy nang makipagkamay kay Arnald.

Lihim na nanghinayang si Arnald. Kung wala sana siyang lakad ay puwede niyang patuluyin sa loob ang dalawa at pagmeryendahin. Ang suwerte nga naman, naisip niya, ay parang ulan. Oras na bumuhos ay talagang bumabaha.

“May kailangan ba kayo?” tanong niya sa mga ito.

“Wala naman, Kuya. Napadaan lang talaga kami at saka gusto kong magpasalamat sa ibinigay mo kanina.”

Dumukot muna sa wallet si Arnald. Kumuha ng dalawang pirasong one hundred peso bill.

“Wala ‘yun. Heto, magmeryenda na lang kayo. Paalis kasi ako.” Kay Jean niya iniabot ang pera.

“Wow, ang bait talaga ng kuya ko!” Tuwang-tuwang kinuha ni Jean ang pera.

“Next time magte-text ka muna sa akin kung pupunta kayo para makapaghanda ako ng pagkain,” aniya sa dalawa.

“Eh, Kuya, wala kaming cellphone,” halos panabay na sagot ng dalawa.

“Gano’n ba. Hayaan n’yo’t kapag nagawi ako sa mall, ibibili ko kayo,” nabiglang sagot ni Arnald.

Namilog ang mga mata ng dalawa sa tuwa. “Talaga, Kuya? Wow, thank you!” bulalas ni Jean.

“Oo nga, Kuya. Kasi kami na lang ni Jean ang walang phone sa  barkada namin,” ani Cyndi.

“Kailan mo kami bibilhan, Kuya?” halos panabay uli na tanong ng dalawa.

Saglit na nag-isip si Arnald. “Sa Sabado, pumunta kayo rito. Bibigyan ko kayo ng pambili.”

Halos mapalundag sa tuwa ang dalawa at panabay pang humalik sa pisngi ni Arnald.

                                                                  **

HABANG nag-aabang ng taxi si Arnald papunta sa condo ni Mrs. Sison ay nagsasalit-salitan sa isipan niya sina Cindy at Jean. Mukhang mas palaban si Cindy. At sa tingin niya ay mas may karanasan na ito ay higit na mas sexy kaysa kay Jean. May naglaro uling kapilyuhan sa isipan ng binata. Bakit nga ba hindi? Puwede naman niyang pagsabayin ang dalawa kung papayag ang mga ito.

                                                                  **

HINDI namalayan ni Arnald na nakarating na pala siya sa condo ni Mrs. Sison. Kung hindi pa nagsalita ang taxi driver ay sina Jean at Cindy pa rin ang laman ng isipan niya. Pagkatapos bayaran ang taxi ay pumasok na sa loob ang binata. Kilala na siya ng guwardiya kaya dumiretso na siya sa elevator.

Nang kumatok siya sa unit ay si Mrs. Sison mismo ang nagbukas. Iginala ni Arnald ang tingin sa loob. Hinahanap si Rose.

“She is waiting,” sabi ni Mrs. Sison na halos nahulaan ang iniisip ni Arnald. “Nasa kuwarto na siya.”

Walang kakaibang scent ngayon. Pati bihis ni Mrs. Sison ay simpleng negligee lang na kulay pula. Ngunit tulad ng dati ay may hawak itong kopita ng alak at sa tantiya ni Arnald ay nakarami na ito ng nainom.

“Prepare yourself. We will be waiting,” tila nanunuksong sabi nito at saka tinungo ang kuwarto.

Dali-daling nag-shower ang binata. Wala ring kakaibang costume na nakahanda, maliban sa isang hapit na boxer shorts. Magkahalong emosyon ang nararamdaman niya nang mga sandaling iyon. Pananabik at kaba. Sabik siyang matikman si Rose ngunit kabado naman siya sa magiging reaksyon ni Mrs. Sison. Paano kung ma-turn-off ito? Baka mapurnada ang kanyang inaasam na pamana at ang kotseng ipinangako nito sa nalalapit niyang kaarawan.

                                                                 **

WALANG imik si Rose nang umpisahan na ni Arnald na romansahin si Mrs. Sison. Tahimik lang itong nakahiga sa malapad na kama. Manipis ang suot nitong negligee kaya’t aninag ang katawan nitong tanging bra at panty lang ang tumatakip sa kaselanan. Inuna niya si Mrs. Sison upang papag-initin si Rose.

Mula sa mga labi ay gumapang ang halik niya sa leeg ng biyuda pababa sa dibdib nito. Tinanggal na ni Arnald ang saplot nito. Nang umpisahan niyang dilaan ang pasas ni Mrs. Sison ay kumiwal ang balakang nito sa matinding sensasyon. Matagal na sinibasib niya ang bukana nito na lalong nagpainit sa biyuda. Ngunit bagama’t nakasubsob ang ulo niya sa pagitan ng mga hita nito ay kay Rose siya nakatingin.

Halatang balisa ang dalaga. Hindi makatingin nang matagal sa ginagawa niya kay Mrs. Sison. Kinabahan si Arnald. Natakot siya na baka mag-walkout ito, kaya habang pinaglulunoy niya ang dila sa bukana ng biyuda ay inumpisahan niyang himasin ang hita ni Rose.

Nagulat ang dalaga.

Napakislot ito sa umpisa ngunit nang damhin ni Arnald ang matambok nitong ubas at laru-laruin ang bukana na natatakpan pa ng panty ay napasinghap ito at waring nasiyahan.

Naging abala ang dalawang kamay ni Arnald. Ang isa ay nakapasok ang daliri sa bukana ni Mrs. Sison at ang isa naman ay naisingit niya sa ilalim ng panty ni Rose. Nagulat pa siya nang makapa ang saganang katas ng dalaga. Hinagilap niya ang makipot na lagusan at natumbok niya ang hinahanap.

Napapaliyad si Rose habang nilalaro niya ang bulaklak nito. Tumayo si Arnald. Tinanggal ang boxer shorts at umigkas ang batuta niyang kanina pa nag-uumalpas.

Napanganga at nanlaki ang mga mata ni Rose nang makita iyon.

 

END OF BOOK I

(To be continued...)