Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Promdi (Part 21)

Nobela ni AMANDA

BOOK III

(Ika-21 labas)

NAGKAKUWENTUHAN sina Arnald at Rose pagdating ng binata sa apartment. May binanggit ito sa kanya.

“Sabi ni Abner ay college graduate ka raw. Bakit hindi ka maghanap ng matinong trabaho na kahit maliit ang sahod, disente naman?” tanong sa kanya ng dalaga.

“Wow!” palatak niya.  “Para kang madre kung mangaral. At marami na palang naikuwento si Abner tungkol sa akin?” may himig sarkasmo ang sagot niya.

“S-sorry...” ani Rose na kusa nang tumalikod at hinarap ang paghuhugas ng plato.

Lumabas ng apartment si Arnald. Tinawagan niya si Mrs. Sison. Nag-ring ng dalawang beses ang phone ng matanda pero pinatay nito iyon. Nang subukan niya uli, cannot be reach na. Malungkot na bumalik sa loob ang binata. Nanghihinayang siya sa pangakong kotse nito.

Nasa loob na ng banyo si Rose. Lumalagaslas ang tubig. Nahinuha niya na naliligo ito.

Kumuha ng beer sa refrigerator ang binata at saka itinuon ang mga mata sa TV. Pero wala roon ang kanyang isip. Iniisip niya ang mainit na tagpo nila ni Rose mamaya. Hindi na niya sasayangin ang pagkakataon. Tutal ay abot-kamay na niya ito.

Lumabas ng banyo ang dalaga. Nakatapis ito ng towel at litaw ang bilugan at makinis na hita. Napatingin sa kanya ang dalaga. Hinarap siya.

“Kung ano man ang iniisip mo, kalimutan mo na. Kahit pa rito ako nakatira, walang mangyayari. At oras na pinilit mo ko, sisigaw ako at mag-eeskandalo!” mariin nitong banta.

“Hoy, hindi kita type!” singhal niya rito. “’Yung nangyari sa atin, kagustuhan ni Mrs. Sison ‘yun!” nabiglang sagot ni Arnald.

Napamaang sandali si Rose. Hindi inaasahan ang sagot ni Arnald. Ngunit nakabawi rin ito kaagad.

“Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo!” pagkasabi niyon ay pumasok na ito sa kuwarto at nang lumabas ay naka-pajama na. Bitbit ang unan at kumot.

“Baka gusto mo nang pumasok sa loob kung  diyan mo ako sa sofa patutulugin?”  pasupladang sabi nito sa kanya.

“Doon ka sa loob. Dito ako!” inis na sagot ni Arnald.

“Goodnight.” Pumihit na ito at pumasok sa kuwarto. Tumunog ang lock.

Napaangat sa upuan si Arnald. Antipatika pala ito. Akala mo ay kung sino. Inis na kinatok niya ang pinto. Bumukas naman kaagad.

“O, bakit?” medyo nakataas pa ang kilay na tanong ni Rose.

“Magkaintindihan nga tayo. Bakit ka nagla-lock ng pinto? Paano kung may gusto akong kunin sa loob?”

“Kumatok ka. Mahirap na. Ayaw kong ma-rape.”

“Aba... antipatika ka pala, ano? At bakit naman kita rereypin. Mas magaganda sa ’yo ang nagkakandarapa sa akin. Huwag kang ilusyunada!” pigil ang galit na sabi ni Arnald.

“Sus... maganda raw. Alam kong matrona lang at bakla...” tila nang-aasar pa ang ngiti ni Rose.

Hindi na nakapagpigil si Arnald. Gusto sana niyang sampalin ang babae ngunit sa halip ay marahas niya itong kinabig at siniil ng halik.

Nanlaki ang mata ni Rose dahil sa pagkabigla. Ngunit pumikit din nang maramdaman na ang init ng halik ng binata. Ilang sandaling bumigay. Ngunit nang gumapang na ang kamay ni Arnald sa maseselang bahagi ng katawan nito ay itinulak nito ang binata.

Dalawang sampal ang dumapo sa mukha ni Arnald.

“Bastos!” galit na galit na sabi nito at saka muling isinara ang pinto. Naiwan namang nakatayo si Arnald. Hindi malaman kung ano ang gagawin. Maya-maya’y bumukas uli ang pinto. Bitbit na ni Rose ang unan at kumot.

“O, hayan ang unan mo. Kunin mo na kung may kukunin ka pa. Matutulog na ako!” Isinalpak ni Rose ang unan sa dibdib ni Arnald. Sa bilis ng kilos nito ay hindi niya namalayan na may nakatutok ng kutsilyo sa tagiliran niya.

“Kapag inulit mo pa ang pambabastos mo, hindi ako magdadalawang isip na gamit ito sa ’yo!” mariing banta nito habang nakatutok sa tagiliran niya ang isang balisong.

Sa wari’y hindi nagbibiro ang dalaga sa banta nito. Kaya nang isara nito at i-lock ang pinto ay wala pa ring masabi ang binata. Matindi pala ang babaing ito. Sa inis ay hinarap na lang niya ang beer.

Palaisipan sa kanya ang ikinilos ni Rose. Mukhang mahihirapan siyang makuha ito. Isang hamon sa kanya ang babae. Hindi ito ang tipo niya para seryosuhin pero nagiging challenge sa kanyang pagkalalaki ang pagmamatigas nito. Habang nalalasing ay lalong nadadagdagan ang inis niya. 

Naisip niyang pumasok na lang sa club. Ngunit akmang tatayo pa lamang siya ay may narinig siyang katok. Tiningnan niya ang orasan sa dingding. Mag-aalas dose na pala ng gabi. Binuksan niya ang pinto.

Si Lily. Halatang mainit ang ulo. Maikli ang suot na palda. Nahulaan ni Arnald na galing ito sa club.

“May beer ka pa?” tanong nito.

Hindi umimik si Arnald. Mainit na nga ang ulo niya, ayaw na niya ng mga taong magdadagdag pa ng inis niya. Ang init ng ulo ni Lily ay negatibo para sa kanya. Mainit ang ulo mo, hindi ko alam ang dahilan. Bakit kailangan pa akong madamay, naisip ni Arnald.

Ang pesteng si Rose, akala mo naman ay kagandahan kung mag-inarte. Bakit sa kanya pa ito pumunta? Bakit hindi na lang sa ibang kakilala? Dahil ba amo nito si Mrs. Sison? Ano naman ang kinalaman niya sa away ng mag-amo? Kung gusto itong maka-threesome ng matanda, kasalanan nito. Pumayag na ito dati tapos ay nag-inarte. Tapos ngayon ay mag-iinarte rin ito sa kanya ay nakikitira na nga lang?

Walang  imik na kumuha ng napakaraming beer ni Arnald. Padabog na ibinaba ang mga iyon sa mesa.

“Magpakalunod ka!” mariin niyang sabi kay Lily.

Napatingin ito sa kanya. Nagtatanong ang mga mata. “May problema ka rin ba? Akala ko, ako lang ang may problema . Peste kasi sa club. Paepal ‘yung bagong mamasang. Akala mo ay kung sino, boba naman. Ayaw na napupuna siya. Lahat nang gusto ay dapat masunod dahil malakas siya kay Boss. Eh, ano ang magagawa niya kung ayaw kong magpakantot? Pilitin ba naman ako na magpa-takeout sa kustomer na may putok? Layasan ko nga!”

Walang imik na tinungga ni Arnald ang beer niya. Wala pa rin kay Lily ang loob niya. Na kay Rose na nasa loob ng silid.

May naisip siyang kalokohan. Hinablot niya si Lily. Marahas na hinalikan. Sa umpisa ay pumiglas ito pero nang lumaon ay bumigay na rin. Marahas niyang pinunit ang suot nitong blouse at hinubad ang lahat ng saplot. Nang  halikan niya ang mga dibdib nito ay marahas din.

“Aray... ano ba? Putsa naman!” protesta ni Lily.

 

ITUTULOY