Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Promdi (Part 7)

Nobela ni AMANDA

(Ika-7 labas)

LUMAPIT ang mukha ni Mrs. Sison sa mukha ni Arnald at saka dinampian ng halik ang binata. Pagkatapos ay binigyan siya nito ng isang kopita at saglit silang uminom ng alak. Muling yumapos ang biyuda sa kanya. Naging mapusok ang mga labi nito at nagulat pa ang binata nang itulak siya nito nang ubod lakas. Balandra siya sa kama. Tumawa lang ang biyuda at saka dahan-dahang lumapit sa kanya habang isa-isang tinatanggal ang saplot sa katawan.

Tumambad ang maputing dibdib nito. Umibabaw si Mrs. Sison sa nakatihayang si Arnald at saka muling hinalikan sa mga labi pababa sa kanyang dibdib. Mahusay ang biyuda. Alam kung paano bubuhayin ang natutulog na damdamin ng isang lalaki.

Saglit na nalibang si Arnald dahil sa matinding sensasyon. Napapikit siya. Nagulat pa siya nang iposas siya nito sa headboard ng kama.

“A-ano ito?” nabiglang protesta ni Arnald.

“Relax, Batman. Let me do the action!” habol ang hiningang sabi nito habang tinatanggal ang saplot ni Arnald. Mabilis na isinubo ni Mrs. Sison ang naghuhumindig niyang manoy kaya naputol ang pagpuprotesta niya dahil sa nararamdamang sarap. Tinanggal na rin ng biyuda ang natitirang saplot. Saglit pa, inupuan siya nito.

Impit ang daing ni Mrs. Sison. Halatang nasaktan.  Walang gaanong likido ang hiyas ng biyuda. Dahil na rin siguro sa edad nito. Sandaling kumalas ang biyuda. Tumayo at kinuha ang isang tube ng petroleum jelly na ginagamit nito para dumulas ang bukana ng hiyas. Ipinahid sa sarili nang dahan-dahan habang nakabukaka na nakaharap kay Arnald. Tila nanunuksong nilaru-laro pa nito ang sariling pagkababae. Lalong naghumindig ang kargada ng binata.

Kinalas na nito ang posas ng binata.

Maya-maya pa ay iginiya nito ang kamay ng binata pagapang sa maputing hita hanggang doon sa bukana. Nilaru-laro ni Arnald ang hiyas nito na basang-basa na ng lubricant. Kinapa niya ang maliit na kuntil na alam niyang naghahatid ng matinding sensasyon sa biyuda. Napaungol ito.

Nang hindi na makatiis ang biyuda ay inupuan nito ang naghuhumindig na armas ni Arnald. Unti-unting bumaon ang kanyang kargada. Nagtaas-baba ang balakang ni Mrs. Sison. Impit ang daing at ungol. Ilang sandali pa’y bumilis na nang bumilis ang taas-baba ng balakang nito. Sinalubong niya ang bawat ulos nito hanggang sa mapasigaw ito nang abutin ang sukdulan. 

Tulad ng dati ay tila walang kapaguran ang matanda. Habang nakapasok pa ang armas ni Arnald sa hiyas nito ay sinibasid siya nito ng halik sa mukha, labi hanggang leeg. Tila isang hayok na mauubusan ng pagkain. Maya-maya pa’y muling umindayog ang balakang nito. Banayad sa umpisa hanggang sa bumilis nang bumilis at muling napasigaw sa matinding sarap.

Hindi pa rin tinatanggal ng biyuda ang armas ni Arnald sa loob ng hiyas nito.

“That‘s what I want from you, boy. Tumatagal ka. Now it’s your turn.” Pagkasabi niyon ay tumihaya ito bilang hudyat na oras na para si Arnald naman ang magtrabaho.

Pinaghiwalay ni Arnald ang mga hita nito at saka itinutok ang naghuhumindig pa rin niyang pagkalalaki. Dahil madulas na dahil sa pinaghalong lubricant at sariling katas ay madali na niya iyong napasok. Umindayog ang balakang ng binata. Marahan sa umpisa hanggang bumilis. Nang maramdaman niyang muli na namang mararating ng biyuda ang sukdulan ay lalo niyang binilisan. Muling napasigaw sa sarap ang matanda. Pangatlo na ‘yun.

Kabisado na niya ang matanda. Ang pang-apat ay kailangan na niyang sabayan. Nilaru-laro muna ni Arnald ang dibdib nito. Nang maramdaman niyang handa na ito ay tumiyempo siya at saka niya sinabayan ito nang marating ang sukdulan.  Masarap pa rin naman si Mrs. Sison, naisip niya.

Magkatabi silang humiga sa kama. Mga ilang sandali ring namagitan ang katahimikan. Ang biyuda ang unang nagsalita.

“I’m running out of idea na,” sabi nito sabay yakap kay Arnald. “May naisip ka ba para sa susunod?”

May pumasok na kapilyuhan sa utak ng binata. “Mayroon kaya lang ay baka hindi puwede.”

“Tell me. Bago ba ‘yan?”

“Actually threesome sana. Isa pang babae at ikaw.”

Rumehistro ang tuwa sa mukha ng biyuda. “Puwede. Pero sino? Kung lalaki ay madali akong kumuha. But another woman, parang wala akong alam.”

Lihim na natuwa si Arnald. “Hindi mo na kailangang maghanap at baka matsismis ka pa. Si Rose sana, kung papayag.”

“My maid?”

“Exactly. Puwede ko kayong pagsabayin.”

Saglit na nag-isip is Mrs. Sison. “I don’t know kung papayag si Rose. Probinsiyana ‘yan at parang konserbatibo.”

“Bigyan mo ng malaking pera. Tiyak na hindi ka niyan tatanggihan.”

Muling nag-isip ang biyuda. Pagkatapos ay tumawag sa intercom. “Rose, pasok ka muna sa kuwarto sandali. Bring us some food.”

Maya-maya pa ay pumasok na si Rose dala ang isang tray ng pagkain. Wala na itong kiyeme kahit pa pareho pa silang walang saplot sa katawan ni Mrs. Sison. Sanay na itong maglabas-masok sa kuwarto ng amo kahit may kasama pa itong lalaki. Pagkalapag ng pagkain sa mesa ay tatalikod na sana ito ngunit pinigilan ito ng biyuda at saka kinausap. Sinabi ang offer. Malaking halaga ang kapalit.

Napanganga ang maid sa kabiglaanan.

                                                          **

MATAGAL nang nakahiga si Arnald ay hindi pa rin siya dalawin ng antok. Hindi maiwaksi sa kanyang isipan si Rose. Ang maamo nitong mukha. Ang balingkinitang katawan at ang bilugang puwet na talagang nakakagigil at tila kaysarap pigain. At kahit hindi pa niya ito nakikitang nakahubad ay halos nahihinuha na niya kung ano ang itsura nito kapag wala nang saplot.

Muling lumitaw sa kanyang isipan si Judith. Nabuhay na naman ang galit sa kanyang dibdib na pilit niyang iwinawaksi. Hindi sinasadyang napaghambing niya sina Rose at Judith. Sa ganda ay tila lamang pa nga si Rose. Ngunit siyempre ay dehado naman ito pagdating sa pinag-aralan. High school lang si Rose samantalang college graduate si Judith.

Sa ugali ay mahirap pagkumparahin dahil hindi pa niya gaanong kilala si Rose.

Natigilan si Arnald. Hindi rin pala niya gaanong kilala si Judith. Akala niya noon ay ito na ang perpektong babae. Hindi pala dahil madali ring matukso at isang taksil.  Mas hinangaan pa nga niya ngayon si Rose dahil tinanggihan nito ang alok ni Mrs. Sison na malaking halaga. Katuwiran ng maid ay wala pa raw itong karanasan sa sex.

 

ITUTULOY