Skip to main content

Forever and Always

Forever and Always

Read This Book Online

Publish Date: 

2001

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-609-836-7

“Consider it as a gift, a late Christmas gift or whatever...” He stared at her face na bahagyang tinitingala ang mukha nito. “Keep it, Mel... A remembrance...” “And if I don’t want to—” Hindi niya natapos ang sasabihin. “Itapon mo. But never return it to me.” He smiled uncertainly. “I hope you’ll keep it.” “Hanggang kailan?” “Hanggang gusto mo.” Huminto ito sa paglakad at humarap sa kanya. Sila lang dalawaang nasa corridor nang mga sandaling iyon. “Bye, Mel. I wish you all the luck...” Pagkasabi niyon ay lumakad na itong palayo. And while staring at his retreating figure ay nakadama siya ng panlulumo. She would surely miss him. Napatingin siya sa singsing na nasa palad. Nang isukat niya iyon ay walang pinagkasyahang daliri. All right! Napabuntong-hininga siya. She would keep it. Hanggang kailan? She wanted to shout right at that moment... Forever...!

3.61905
Your rating: None Average: 3.6 (21 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in