Skip to main content

Itiklop Na Natin Ang Kahapon

Itiklop Na Natin Ang Kahapon

Read This Book Online

Print Publisher

Harrel Publishing

Masakit ang naging unang karanasan ni Odessa sa pag-ibig. Binigo siya’t ipinagpalit sa iba ng nobyong si Norman. Nakabawi lamang siya ng makilala at ibigin si Mac. Pero sa malas ay hindi siya basta-basta papayagan ni Norman na mawala sa buhay nito. Paano ba niya ipauunawa sa lalaki na gusto na niyang itiklop ang lahat ng tungkol sa kanilang nakaraan?

4.25
Your rating: None Average: 4.3 (4 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in