Skip to main content

The Man I Love - Passionate Encounter

The Man I Love - Passionate Encounter

Read This Book Online

Publish Date: 

2008

Print Publisher

My Special valentine

ISBN: 

978-971-43-1265-4

Pagdating sa amang si Menandro, tila bato na ang puso ni Yelena. Saksi siya sa paghihirap ng ina dahil sa ginawa ng amang pagtataksil ditto, hanggang nga sa mamatay ang babae sa sakit na cancer. Umuwi man siya sa bayang sinilangan, malayo pa rin sa isip niyang patawarin ang ama. Ang tanging rason kaya siya ay naroon ay upang lalo itong pasakitan. Nais niyang pagdusahin ito sa lahat ng ginawa nito sa kanilang mag-ina. Pero hindi naging madali sa kanya na gawin iyon. Sa tuwina kasi, naroon si Drix na mistulang tagapagtanggol ng ama niya. He was intent on melting Yelena’s heart of stone. At kung hindi siya kayang kumbinsihin ng mga salita nito, his searing kisses would...

4.836735
Your rating: None Average: 4.8 (49 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in